Bændasamtökin senda inn umsagnir reglulega um þingmál. Umsagnir eru birtar hér á vefnum en margar hverjar eru einnig aðgengilegar í Samráðsgátt stjórnvalda.

19. janúar 2023: Umsögn um drög að þingsályktunartillögu um aðgerðaáætlun í geðheilbrigðismálum 2023-2027

10. janúar 2023: Umsögn til allsherjar- og menntamálanefndar um breytingu á lögum um fjölmiðla, nr. 38/2011 (stuðningur við einkarekna fjölmiðla)

2. janúar 2023: Umsögn um drög að reglugerð um meðhöndlun úrgangs, mál nr. 243/2022

20. desember 2022: Umsögn um drög að reglugerð um stuðning til kaupa á fyrstu íbúð, mál nr. 244/2022

12. desember 2022: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á búvörulögum nr. 99/1993 (hagræðing í sláturiðnaði)

8. desember 2022: Umsögn til utanríkismálanefndar um þingsályktunartillögu um breytingu á þingsályktun um þjóðaröryggisstefnu fyrir Ísland

2. desember 2022: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir, lögum um fiskeldi og lögum um umhverfismat framkvæmda og áætlana (heimildir til bráðabirgðaráðstafana ofl.)

1. desember 2022: Umsögn til atvinnuveganefndar um þingsályktunartillögu um fyrirkomulag matvælaframleiðslu til neyðarbirgða

21. nóvember 2022: Umsögn til innviðaráðuneytisins um drög að frumvarpi til laga um stefnumarkandi stefnur á sviði húsnæðis- og skipulagsmála, samgangna og byggðamála

16. nóvember 2022: Umsögn til atvinnuveganefndar um þingsályktunartillögu um breytingar á raforkulögum til að tryggja raforkuöryggi almennings og forgangsröðun raforkuframleiðslu til orkuskipta

16. nóvember 2022: Umsögn til atvinnuveganefndar um frumvarp til laga um breytingu á lögum um velferð dýra (bann við blóðmerarhaldi)

15. nóvember 2022: Umsögn til matvælaráðuneytisins um drög að frumvarpi til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna gjaldskrár Matvælastofnunar (gjaldskrárheimildir)

10. nóvember 2022: Umsögn til félags- og vinnumarkaðsráðuneytisins um drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum um atvinnuréttindi útlendinga

4. nóvember 2022: Umsögn til umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytisins um grænbók um líffræðilega fjölbreytni íslenskra vistkerfa 

2. nóvember 2022: Umsögn til menningar- og viðskiptaráðuneytisins um breytingu á ákvæðum fjölmiðlalaga er varða stuðning til einkarekinna fjölmiðla

1. nóvember 2022: Umsögn til forsætisráðuneytisins um drög að frumvarpi til laga um rýni á fjárfestingum erlendra aðila vegna þjóðaröryggis og allsherjarreglu

1. nóvember 2022: Umsögn til matvælaráðuneytisins um áform um lagasetningu - Breyting á lögum nr. 155/2018 um landgræðslu og lögum nr. 33/2019 um skóga og skógrækt (sameining stofnana)

30. október 2022: Umsögn til fjármála- og efnahagsráðuneytisins um drög að þýðingu framseldrar reglugerðar (ESB - EU Taxonomy)

27. október 2022: Umsögn til atvinnuveganefndar um frumvarp til laga um breytingu á búvörulögum (afurðastöðvar í kjötiðnaði)

24. október 2022: Umsögn til fjármála- og efnahagsráðuneytisins um frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum um skatta og gjöld

14. október 2022: Umsögn til atvinnuveganefndar um þingsályktunartillögu um stóreflingu innlendrar matvælaframleiðslu og öruggt og fyrirsjáanlegt rekstrarumhverfi landbúnaðar

10. október 2022: Umsögn til efnahags- og viðskiptanefndar um frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna fjárlaga

7. október 2022: Umsögn til umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis vegna frumvarps til laga um breytingar á skipulagslögum (uppbygging innviða)

7. október 2022: Umsögn til fjárlaganefndar um frumvarp til laga um fjárlög - Hver er stefna ríkisstjórnar Íslands í landbúnaðarmálum?

28. september 2022: Umsögn til Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytisins vegna draga að breytingu á raforkulögum

2. ágúst 2022: Umsögn til Innviðaráðuneytis um áform um frumvarp til laga um heimild til að stofna opinbert hlutafélag um uppbyggingu og rekstur samgönguinnviða

30. júní 2022: Umsögn til Matvælaráðuneytis vegna draga að reglugerð um blóðtöku úr fylfullum hryssum

1. júní 2022: Umsögn vegna tillögu til þingsályktunar um stefnumótandi byggðaáætlun fyrir 2022-2036

1. júní 2022: Umsögn vegna frumvarps til laga um breytingar á skipulagslögum

18. maí 2022: Umsögn um breytingar á lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir ofl.

5. maí 2022: Umsögn um tillögur um einföldun á regluverki og bættri þjónustu hins opinbera

29. apríl 2022: Umsögn um Hagsmunagæslu Íslands gagnvart ESB - Forgangsmál 2022-2023

24. mars 2022: Umsögn um frumvarp til laga um eignarráð og nýtingu fasteigna

22. mars 2022: Umsögn um greinargerð sem lýsir áherslum og verklagi við stefnumótun á sviði matvæla

9. mars 2022: Breyting á lögum um niðurgreiðslu húshitunarkostnaðar

23. febrúar 2022: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á búvörulögum og búnaðarlögum
(verðlagsnefnd, undanþágur frá samkeppnislögum, verðjöfnunargjald)

10. febrúar 2022: Umsögn um tillögu til þingsályktunar um stóreflingu innlendrar
matvælaframleiðslu og öruggt og fyrirsjáanlegt rekstrarumhverfi landbúnaðar

8. febrúar 2022: Umsögn um frumvarp til laga um breytingar á lögum nr. 93/1994 um matvæli og lögum nr. 22/1994, um eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru (lífræn framleiðsla)

10. janúar 2022: Umsögn um áform um breytingar á lögum um póstþjónustu

10. janúar 2022: Umsögn um frumvarp til laga um dýralyf

4. janúar 2022: Umsögn um tillögu til þingsályktunar um þjóðarátak í landgræðslu

9. desember 2021: Umsögn um frumvarp til laga um fjárlög

25. nóvember 2021: Umsögn um drög að reglugerð um viðbúnað og viðbrögð við smitsjúkdómum í dýrum

19. nóvember 2021: Umsögn um drög að reglugerð um velferð alifugla

2. nóvember 2021: Umsögn um drög að frumvarpi til laga um dýralyf

1. nóvember 2021: Umsögn um drög að reglugerð um sjálfbæra landnýtingu

20. ágúst 2021: Umsögn um tillögur að breytingum á reglugerð um miðlun upplýsinga um matvæli til neytenda

6. ágúst 2021: Umsögn um tillögu að breytingum á Stjórnunar- og verndaráætlun Vatnajökulsþjóðgarðs

9. júlí 2021: Umsögn um drög að breytingum á viðaukum I og II við reglugerð um velferð nautgripa

25. júní 2021: Umsögn um drög að breytingareglugerð vegna 1. breytingar á reglugerð nr. 1065/2014 um velferð nautgripa

14. júní 2021: Umsögn um drög að landgræðsluáætlun og umhverfisskýrslu landgræðsluáætlunar 2021-2031

31. maí 2021: Umsögn um Hvítbók um byggðamál - drög að stefnumótandi byggðaáætlun

26. maí 2021: Umsögn um tillögu til þingsályktunar um matvælaframleiðslu- og menntunarklasa

26. maí 2021: Umsögn um Ræktum Ísland! Umræðuskjal um landbúnaðarstefnu fyrir Ísland

10. maí 2021: Umsögn um frumvarp til laga um fjárstuðning til minni rekstraraðila vegna heimsfaraldurs kórónuveiru

29. apríl 2021: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um ávana- og fíkniefni, nr. 65/1974 (iðnaðarhampur)

29. apríl 2021: Umsögn frumvarp til laga um breytingu á lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir

28. apríl 2021: Umsögn um þingsályktunartillögu um endurskoðaða landsskipulagsstefnu 2015-2026

28. apríl 2021: Umsögn um frumvarp til laga um umhverfismat framkvæmda og áætlana

12. apríl 2021: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á raforkulögum

31. mars 2021: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um velferð dýra

24. mars 2021: Umsögn um frumvarp til laga um girðingarlög (sanngirniskrafa, hæfi úrskurðaraðila)

24. mars 2021: Umsögn um tillögu til þingsályktunar um ættliðaskipti bújarða

18. mars 2021: Umsögn um tillögu til þingsályktunar um uppgræðslu lands og ræktun túna

17. mars 2021: Umsögn um frumvarp til laga um fiskeldi, matvæli og landbúnað (einföldun regluverks)

16. mars 2021: Umsögn um tillögu til þingsályktunar um leyfi til veiða á álft, grágæs, heiðargæs og helsingja utan hefðbundins veiðitíma

9. mars 2021: Umsögn um frumvarp til breytinga á lögum um matvæli (sýklalyfjanotkun)

8. mars 2021: Umsögn um frumvarp til laga um nýtingu á landi í eigu ríkisins í atvinnuskyni

2. mars 2021: Umsögn um tillögu til þingsályktunar um birtingu upplýsinga um opinbera styrki og aðrar greiðslur í landbúnaði

23. febrúar 2021: Umsögn um drög að frumvarpi til laga um mat á umhverfisáhrifum framkvæmda og áætlana

10. febrúar 2021: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um lax- og silungsveiði

9. febrúar 2021: Umsögn um frumvarp til laga um vernd, velferð og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum

1. febrúar 2021: Umsögn um frumvarp til laga um Hálendisþjóðgarð

25. janúar 2021: Umsögn um Grænbók um byggðamál

11. janúar 2021: Umsögn um Matvælastefnu fyrir Ísland til ársins 2030

11. desember 2020: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku

11. desember 2020: Umsögn um frumvarp til laga um opinberan stuðning við nýsköpun

4. desember 2020: Umsögn um frumvarp til laga um nýtingu á landi í eigu ríkisins í atvinnuskyni

25. nóvember 2020: Umsögn um tillögu til þingsályktunar um stóreflingu matvælaframleiðslu og öruggt og fyrirsjáanlegt rekstrarumhverfi landbúnaðar

25. nóvember 2020: Umsögn um frumvarp til laga um búvörulög og búnaðarlög

23. október 2020:  Umsögn um frumvarps til laga um tekjufallsstyrki og frumvarp um framlengingu á lokunarstyrkjum vegna COVID-19 faraldurs 

1. október 2020: Umsögn um breytingar á jarðalögum

1. október 2020: Umsögn um Aðgerðaráætlun í loftslagsmálum

24. ágúst 2020: Umsögn um drög að frumvarpi til laga um vernd, velferð og veiðar villtra fugla og villtra spendýra

20. maí. 2020: Umsögn um breytingu á ýmsum lögum er varða eignarráð og nýtingu á fasteignum

13. feb. 2020: Umsögn um tillögu til þingsályktunar um flóðavarnir

20. jan. 2020: Umsögn um frumvarp til laga um Þjóðgarðastofnun og þjóðgarða

17. jan. 2020: Umsögn um frumvarp til laga um hálendisþjóðgarð

10. jan. 2020: Umsögn um stjórnarfrumvarp til laga um breytingu á lögum um fjölmiðla

16. des. 2019: Umsögn um drög að reglugerð um alþjónustu á sviði póstþjónustu

2. des. 2019: Umsögn um frumvarp til laga um búvörulög og tollalög (úthlutun tollkvóta)

19. nóv. 2019: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum á sviði matvæla (einföldun regluverks, Matvælasjóður og EES-reglur).

13. nóv. 2019: Umsögn um frumvarp til laga um matvæli (sýklalyfjanotkun). Sjá: Eldri umsögn frá 31.5.2019

5. nóv. 2019: Umsögn um frumvarp til laga um jarðalög (forkaupsrétt sveitarfélaga)

4. nóv. 2019:  Umsögn um tillögu til þingsályktunar um mótun efnahagslegra hvata til að efla ræktun orkujurta á Íslandi

18. okt. 2019: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á búvörulögum nr. 99/1993 (afurðastöðvar í kjötiðnaði).

31. maí 2019: Sameiginleg umsögn Bændasamtaka Íslands og Sambands garðyrkjubænda um frumvarp til breytinga á lögum um matvæli nr. 93/1995, með síðari breytingum (sýklalyfjanotkun).

9. maí 2019: Umsögn um frumvarp til laga um Þjóðgarðastofnun og þjóðgarða

2. maí 2019: Umsögn til nefndasviðs Alþingis um frumvarp til laga um stjórnsýslu búvörumála (flutningur málefna búnaðarstofu)

30. apríl 2019: Umsögn um frumvarp til laga um dýrasjúkdóma o.fl. (innflutningur búfjárafurða)

30. apríl 2019: Umsögn um tillögur að helstu áherslum í stjórnunar- og verndaráætlun við stofnun þjóðgarðs á miðhálendi Íslands

5. apríl 2019: Umsögn um tillögu til þingsályktunar um kolefnismerkingu á kjötvörur

4. apríl 2019: Umsögn um drög að innkaupastefnu matvæla fyrir opinbera aðila

20. mars 2019: Umsögn Bændasamtaka Íslands um frumvarp til breytinga á búvörulögum

19. mars 2019: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lagaákvæðum um stjórnsýslu búvörumála (flutning búnaðarstofu)

18. mars 2019: Tillaga til þingsályktunar um uppgræðslu lands og ræktun túna

18. mars 2019: Frumvarp til breytinga á búvörulögum

17. mars 2019: Umsögn um frumvarp til breytinga á lögum um náttúruvernd

13. mars 2019: Umsögn um tillögu til þingsályktunar um endurskoðun á lagaumhverfi er varðar uppkaup á landi

6. mars 2019: Umsögn um drög að frumvarpi til laga um breytingu á lögum nr. 25/1993 um dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim.

5. mars 2019: Umsögn um tillögu til þingsályktuna - vistvæn opinber innkaup

1. mars 2019: Umsögn um drög að frumvarpi til nýrra lyfjalaga

15. febrúar 2019: Ábendingar Bændasamtaka Íslands til starfshóps um gerð orkustefnu

13. febrúar 2019: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 38/2011 - stuðningur við öflun og miðlun frétta, fréttatengds efnis o.fl.

 

 

 Umsögn um drög að reglugerð um velferð alifugla