Bændasamtök Íslands sinna fjölda mála og sinna hagsmunagæslu fyrir hönd bænda. Sterk og öflug Bændasamtök eru lykill að því að rödd bænda heyrist skýrt og greinilega þegar teknar eru ákvarðanir um málefni þeirra. 

Starfsemi þeirra félaga sem gengið hafa inn í BÍ, eins og Landssamband kúabænda, Landssamband sauðfjárbænda, Samband garðyrkjubænda og Landssamtök skógareigenda, svo eitthvað sé nefnt, hefur haldið áfram að mestu í óbreyttri mynd þó einhver verkefni hafi runnið inn í hliðstæður sínar hjá samtökunum. Ávinningur þess að vera félagi í þeim samtökum hefur þannig haldið áfram inni í Bændasamtökunum.

Til viðbótar má nefna afslætti á forritum tengdum landbúnaði sem RML heldur utan um og rekur. 

En það dýrmætasta sem felst í félagsaðildinni er samtakamátturinn. Óteljandi vinnustundir fara í búvörusamninga, hagsmunagæslu, vöktun og samskipti við ráðuneyti og stofnanir svo eitthvað sé nefnt. Þær vinnustundir eru ekki alltaf sýnilegar en sannarlega finna bændur fyrir þessari vinnu á eigin skinni. Það er ekki ósvipað að vera í Bændasamtökunum og í stéttarfélagi. Samtökin gæta að hagsmunum þínum og réttindum og þegar þú raunverulega þarft á þeim að halda standa Bændasamtökin þétt við bak félagsmanna sinna. 

Hver er ávinningur minn að vera í Bændasamtökunum?

 • Bændasamtökin vinna að hagsmunum allra bænda og eru málsvari stéttarinnar
 • Þú ert þátttakandi í samtökum bænda og getur haft áhrif á félagsstarfið
 • Þín aðild eflir kynningar- og ímyndarmál landbúnaðarins
 • Þú nýtur ráðgjafar um réttindi og málefni sem snerta bændur
 • BÍ koma fram fyrir þína hönd gagnvart ríkisvaldinu og gera samninga fyrir bændur
 • Þú nýtur 30% afsláttar af vissum forritum BÍ - sjá verðskrá RML
 • Þú getur leigt orlofsíbúð á höfuðborgarsvæðinu
 • Sem félagsmaður getur þú sótt um stuðning í starfsmenntasjóð
 • Félagsmenn eiga kost á að sækja um stuðning í Velferðarsjóð þegar áföll knýja dyra
 • Samtakamáttur heildarinnar er mikill og verður meiri eftir því sem fleiri taka þátt

Sterkari samtök bæta hag bænda

Það ættu allir bændur að vera félagar í Bændasamtökum Íslands!

Þér er velkomið að hafa samband við þjónustufulltrúa í síma 563-0300 til þess að fá aðstoð við skráningu í samtökin. Netfang BÍ er bondi@bondi.is. Tilvonandi félagsmenn, sem hafa aðgang að Bændatorginu, geta skráð sig í samtökin þar með einföldum hætti.


Hverjir geta verið aðilar?

Aðild að samtökunum geta átt einstaklingar og félög einstaklinga ásamt lögaðilum sem standa að búrekstri. Þá er hægt að vera með aukaaðild.

Einnig geta félög einstaklinga og lögaðila sem stunda búrekstur í atvinnuskyni eða vegna eigin nota verið meðlimir, líkt og til dæmis Félag ungra bænda. Skilyrði fyrir aðild félaga að Bændasamtökum Íslands eru að þau hafi að lágmarki 50 fullgilda félagsmenn, sem jafnframt eru félagar í Bændasamtökum Íslands, eða að samanlögð ársvelta félagsmanna, sem jafnframt eru aðildar að Bændasamtökum Íslands, sé a.m.k. 500 milljónir króna. Með ársveltu er átt við veltu búvöru og tengdrar þjónustu hjá búvöruframleiðendum. 

Fulla aðild að Bændasamtökum Íslands geta átt þeir einstaklingar og lögaðilar sem þess óska og stunda búrekstur í atvinnuskyni eða vegna eigin nota. Aðild samkvæmt þessum staðli veitir full réttindi fyrir tvo einstaklinga.

Á búum þar sem a.m.k. einn einstaklingur eða lögaðili er félagsmaður í Bændasamtökum Íslands skal full aðild einnig heimil öðrum þeim einstaklingum sem standa að búrekstrinum. Með því er átt við maka rekstraraðila, eigendur félagsbúa eða lögaðila sem standa fyrir búrekstri eða aðra þá einstaklinga sem standa sannanlega að búrekstrinum.

Aukaaðild að Bændasamtökum Íslands geta átt þeir einstaklingar, 18 ára og eldri, sem búsettir eru á Íslandi og styðja markmið samtakanna.

Sérstaka aukaaðild að samtökunum geta átt lögaðilar sem starfa við eða í tengslum við landbúnað. Aðild þessara félaga fylgir enginn atkvæðisréttur eða önnur félagsleg réttindi. Framkvæmdastjóri Bændasamtaka Íslands gerir aðildarsamninga við þessi félög.

Félagsmenn í Bændasamtökunum greiða félagsgjöld

Starfsemi Bændasamtaka Íslands er fjármögnuð af félagsgjöldum félagsmanna, fyrst og fremst, auk ýmissa framlaga og verkefnatengdra framlaga. Breytingar á félagsgjöldum BÍ voru ákveðnar á Búnaðarþingi 2021. Sjá nánar í frétt um breytingar á félagsgjöldum.

Félagsgjald veitir viðkomandi búi (búsnúmeri) rétt á afsláttarkjörum á þjónustu sem Bændasamtökin bjóða hverju sinni.

Félagsgjöld til Bændasamtakanna eru þrepaskipt samkvæmt eftirfarandi skiptingu sem tekur mið af veltu af landbúnaðarstarfsemi (samþykkt á Búnaðarþingi 2022):

Til viðbótar eru greiddar 2.000 kr. í Velferðarsjóð Bændasamtaka Íslands með hverju félagsgjaldi.

 1. Félagsgjald sbr. ofangreint geta átt þeir einstaklingar og lögaðilar sem standa að búrekstri viðkomandi bús og rétt til fullrar aðildar að BÍ án aukagjalds.
 2. Ef aðrir/fleiri einstaklingar sem standa að búrekstrinum óska eftir því að gerast félagsmenn í BÍ með fullri aðild greiða þeir sama gjald og aukafélagar eða kr. 20.000 árlega fyrir hvern. Aðild þessi veitir ekki afslátt af virðisaukaskattsskyldri þjónustu hjá BÍ.
 3. Aukaaðild að Bændasamtökum Íslands geta átt þeir einstaklingar, 18 ára og eldri, sem búsettir eru á Íslandi og styðja markmið samtakanna. Árgjaldið er kr. 20.000-,. Aukaaðild fylgir enginn atkvæðisréttur eða önnur félagsleg réttindi. Það sem felst í aukaaðild: -  Aðgengi að orlofsíbúð Bændasamtakanna í Kópavogi, boð á ýmsa viðburði á vegum BÍ, Tímarit Bændablaðsins sent einu sinni á ári.

  Full aðild að BÍ veitir meðal annars rétt félagsmanna til að gegna trúnaðarstörfum og njóta kjörgengis til kosninga um þá samninga sem gerðir eru í nafni Bændasamtakanna þegar það á við. Einungis þeir sem greitt hafa félagsgjöld njóta réttinda sem félagsmenn í Bændasamtökum Íslands.

Nú geta hrossabændur á einfaldan hátt reiknað út félagsgjöld sín út frá veltu með því að smella á skjalið hér


Ert þú með spurningar vegna félagsgjaldanna?

Ef leiðréttinga er þörf á félagsaðild eru bændur hvattir til að hafa samband við skrifstofu BÍ. Upplýsingar eru góðfúslega veittar í síma 563 0300, í gegnum Bændatorgið eða á netfangið bondi@bondi.is

Til þess að skrá veltubil síns rekstrar þurfa félagsmenn að fara inn á Bændatorgið