Beint í efni

Almennar upplýsingar

Lyfjastofnun annast eftirlit með öllum lyfjasölum dýralækna. Meðal hlutverka Lyfjastofnunar er að veita dýralæknum nýjar óháðar upplýsingar um dýralyf. Frekari upplýsingar þar að lútandi má finna á www.lyfjastofnun.is

Lög og reglugerðir: Eftirfarandi lög og reglugerðir gilda um lyfjasölu dýralækna á Íslandi

Lög


Reglugerðir


Lyf með markaðsleyfi á Íslandi:

Eru ekki öll sett á markað á Íslandi þrátt fyrir að markaðsleyfi sé fyrir þeim.

Hérna má sjá dýralyf með markaðsleyfi á Íslandi: Sérlyfjaskrá - Dýralyf


 Aukaverkanir

Tilkynna skal um aukaverkun þó aðeins leiki grunur á að hún tengist lyfinu

Hægt er að tilkynna um aukaverkun með eftirfarandi hætti:

  1. Dýralæknar og dýraeigendur geta fyllt út rafrænt eyðublað á vef Lyfjastofnunar.
  2. Ef ekki er unnt að styðjast við eyðublaðið hér að ofan er hægt að tilkynna aukverkun til Lyfjastofnunar með því að senda tölvupóst til aukaverkun@lyfjastofnun.is eða hringja í síma 520 2100.

Lyfjaverðskrá

Lyfjagreiðslunefnd ákveður að fenginni umsókn hámarksverð á lyfseðilsskyldum lyfjum og öllum dýralyfjum í heildsölu og smásölu, sem eru með markaðsleyfi.

Nefndin gefur út lyfjaverðskrá mánaðarlega sem finna má hér: Lyfjagreiðslunefnd


Dýralæknar

Héraðsdýralæknar

Landinu er skipt í fjögur umdæmi. Í hverju umdæmi er umdæmisstofa MAST þar sem héraðsdýralæknir sinnir opinberu eftirliti með heilbrigði og velferð dýra og framleiðslu búfjárafurða á svæðinu.

Umdæmin eru: Suðvesturumdæmi, Norðurvesturumdæmi, Norðurausturumdæmi og Suðursumdæmi.

Frekari upplýsingar um hlutverk og starf héraðsdýralækna og hvernig hægt er að ná í viðkomandi héraðsdýralækni má finna á heimasíðu Mast.