Beint í efni

6. fundur stjórnar LK 2017-2018

17.01.2018

Sjötti fundur stjórnar Landssambands kúabænda starfsárið 2017-2018, var haldinn símleiðis, miðvikudaginn 29. nóvember.

Á fundinn mættu Arnar Árnason formaður, Pétur Diðriksson, Bessi Freyr Vésteinsson, Elín Heiða Valsdóttir, Davíð Logi Jónsson og Rafn Bergsson. Axel Kárason framkvæmdastjóri ritaði fundargerð.

Formaður setti fund kl. 13 og svo var gengið til dagskrár.

Þetta var gert

  1. Umsögn um reglugerðir um framkvæmd búvörusamninga.

Reglugerð um almennan stuðning við landbúnað.

Almenn ákvæði – 15. grein

Stjórn var sammála um að það væri óhentugt að úthlutun nýliðunarstuðnings væri persónulegri kennitölu umsækjanda. Fjárfestingar væru oft miklar í kúabúskap og rekstur á kennitölum félaga algengur. Þessi mismunur þýddi mikið flækjustig, t.d. í skattframtali.

Almenn ákvæði – 17. grein

Stjórn telur það óljóst hvernig heildarmat umsókna fer fram.

Reglugerð um stuðning í nautgriparækt

Almenn ákvæði – 2. grein

Stjórn telur að nánari útskýringu þurfi á orðinu holdakýr, og nefnir sem dæmi að kýr sem væri að lágmarki 50% af holdanautakyni væri mun skýrari skilgreining á orðinu.

Almenn ákvæði – 10. grein

Stjórn hvetur til endurskoðunar á að sett sé 15% þak á þann hlut sem hver aðili geti fengið af heildargreiðslumarki sem býðst hverju sinni. Það geti orsakað að greiðslumark festist inn í innlausnarmarkaðnum og þ.a.l. ónotað. Leita þurfi leiða til að tryggja að allt greiðslumark sem í boði er á innlausnarmarkaðnum gangi út.

Fjárfestingarstuðningur í nautgriparækt – 22. grein

Stjórn telur það óheppilegt að Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins sé tilgreind sérstaklega sem vinnsluaðili að teikningum.

Fjárfestingarstuðningur í nautgriparækt – 24. og 25. grein

Stjórn telur það vandkvæðum bundið að miða áfangaskiptingar verkhluta í framkvæmdum ávallt við áramót. Mjög margt í starfsaðstæðum bænda, sem ekki er í þeirra höndum, hefur áhrif á hvort tímaáætlanir gangi eftir.

Reglugerð um stuðning við garðyrkju

  1. grein

Stjórn fagnar tilkomu 13. greinarinnar, en telur jafnframt að hliðstæð grein ætti að vera sett inn í reglugerð um stuðning við nautgriparækt.

  1. Framleiðsluskylda í mjólkurðinaði

Núverandi skylda er 90%. Samþykkt af stjórn að hækka hana upp í 95% fyrir árið 2018. En bókar jafnframt að hér sé ekki verið að senda framleiðsluhvetjandi skilaboð, heldur til að bæta nýtingu á því fjármagni sem ætlað er til framleiðslustyrks. Með tilkomu innlausnarmarkaðs sé auðveldara að losna við greiðslumark og því auðveldara að haga greiðslumarki á búi eftir framleiðslugetu.

  1. Stjórnarfundur um stefnumótun

Framkvæmdastjóri kynnir fyrir stjórn að fyrsta skref í hinu áþreifanlega ferli stefnumótunarvinnu LK sé að stjórn hittist augliti til auglitis og komi sér saman um hver framtíðarsýn stjórnar sé fyrir nautgriparækt til næstu 10 ára. Sammælst um að hittast þriðjudaginn 5. desember.

  1. Félagatal og fulltrúafjöldi á aðalfund LK 2018

Framkvæmdastjóri kynnti og stjórn ræddi fjölda aðalfundarfulltrúa á aðalfundi 2018 miðað við fjölda félaga í aðildarfélögum á þessum tímapunkti. Að svo stöddu verður fjöldi fulltrúa 26.

  1. Laun fyrir stjórnarformann NautÍs

LK ber greiða laun formanns stjórnar NautÍs fyrir árið 2016 í samræmi við samþykkta verkaskiptingu eigenda. Samþykkti stjórn LK að greiða formanni laun í samræmi við tillögu framkvæmdastjóra NautÍs, sem eru í samræmi við laun annarra stjórnarmanna NautÍs.

 

Fleira var ekki gert og fundi slitið 15.30

Axel Kárason, framkvæmdastjóri Landssambands kúbænda.