Beint í efni

Tekjur í kúabúskap dragast saman

19.12.2018

Hagstofa Íslands hefur nú gefið út rekstrar- og efnahagsyfirlit landbúnaðarins fyrir sauðfjárbú, kúabú og önnur nautgripabú eftir aðalstarfssemi. Þau eru byggð á rekstrarframtölum en sett fram á formi hefðbundinna rekstrar- og efnahagsreikninga. Rekstraraðilum í landbúnaði er skipt eftir aðalstarfsemi samkvæmt atvinnugreinaflokkum og skiptingu tekna úr landbúnaði samkvæmt framtölum (e. main economic activity). Aðalstarfsemi er þannig sú búgrein sem skilar hæstu hlutfalli tekna hvers bús. Upplýsingarnar eru settar fram eftir landsvæði og stærðarskiptingu búa.

Kúabú
614 aðilar höfðu ræktun mjólkurkúa að aðalstarfsemi árið 2017. Tekjur þeirra voru 21,9 milljarðar króna það ár, samanborið við 23,9 milljarða króna árið áður og höfðu tekjur þar með lækkað um 8,5% milli ára. Rekstrarafkoma kúabúa fyrir skatta (EBIT) nam 3,4 ma.kr. árið 2017.

Aðilar með ræktun mjólkurkúa sem aðalbúgrein20162017% Breyting
Fjöldi631614-2,7%
Rekstrartekjur samtals, m.kr.23.94021.897-8,5%
Rekstrargjöld samtals, m.kr.18.88918.470-2,2%
Hagnaður fyrir fjármagnsliði (EBIT), m.kr.5.0513.427-32,2%

Eignir jukust um 5,5% frá fyrra ári og skuldir um 2,2%. Þar með batnaði eiginfjárstaða kúabúa í heild fimmta árið í röð og var eiginfjárhlutfall í lok árs um 0%.

Hér má lesa umfjöllun Hagstofunnar ásamt frekara talnaefni.