Grunnupplýsingar um nautgriparækt á Íslandi

– uppfært 1. júní 2020 –

Verðlagsnefnd búvara hefur tekið ákvörðun um hækkun lágmarksverðs mjólkur til bænda og heildsöluverðs mjólkur og mjólkurafurða sem nefndin verðleggur. Eftirfarandi verðbreytingar munu taka gildi þann 1. júní 2020:

  • Lágmarksverð 1.fl. mjólkur til bænda hækkar um 5,5%, úr 92,74 kr./ltr í 97,84 kr./ltr.
  • Heildsöluverð mjólkur og mjólkurvara sem nefndin verðleggur hækkar um 4,28%, nema smjör sem hækkar um 12%. Vegin hækkun heildsöluverðs er 4,69%.

Verðhækkunin er til komin vegna kostnaðarhækkana við framleiðslu og vinnslu mjólkur, en síðasta verðbreyting fór fram 1. janúar 2020. Við síðustu verðlagningu var gengið skemur en þróun verðlagsgrundvallar kúabús og gjaldaliða hjá afurðastöðvum gaf tilefni til. Verðhækkun 1. júní 2020 byggist á uppsafnaðri hækkun frá verðlagningu 1. september 2018, að frádreginni verðhækkun 1. janúar 2020. Frá verðlagningu 1. september 2018 hafa gjaldaliðir í verðlagsgrundvelli kúabús hækkað um 5,5% að frádreginni 2,5% verðhækkun í janúar 2020. Fyrir sama tímabil er reiknuð hækkun vinnslu- og dreifingarkostnaðar afurðastöðva 3,85%, að frádreginni 2,5% verðhækkun í janúar 2020.

Beingreiðslur fyrir mjólk innan greiðlsumarks á verðlagsárinu 2020 er alls 2.107,6 m.kr. og fyrir alla innvegna mjólk 2.522,1 m.kr. Beingreiðslur á mjólk innan greiðslumarks eru því 14,5+16,8 (m.v. 150 m.ltr. framleiðslu) = 31,3 kr. per ltr.

Gripagreiðslur eru 1.545,6 m.kr. árið 2020.

Greiðslumark mjólkur verðlagsárið 2020 er 145.000.000 lítrar og skiptist það á milli u.þ.b. 551 greiðslumarkshafa. Þegar LK var stofnað 4. apríl árið 1986 voru mjólkurframleiðendur 1.822.

Samtök afurðastöðva í mjólkuriðnaði gera tillögu að greiðslumarki í samræmi við þróun á sölu mjólkurafurða undanfarna 12 mánuði, söluhorfur á næsta verðlagsári, þróun á birgðastöðu og þróun á efnainnihaldi innleggsmjólkur. Ákvæði um ákvörðun greiðslumarksins er að finna í 52. gr. búvörulaga nr. 99/1993.

Greiðslumark hvers árs er ákveðið með reglugerð sem sett er af sjávarútvegs- og landbúnaðaráðherra, reglugerð 2020 er að finna hér.

Reglugerð um stuðning í nautgriparækt er að finna hér.

Reglugerð um velferð nautgripa, nr. 1065/2014 er að finna hér.

Hér er að finna mánaðarlegar niðurstöður afurðaskýrsluhalds RML.

Hér er að finna upplýsingar um verðlagsnefnd búvara, fundargerðir og verðlagsgrundvöll kúabús.

Hugmyndir að fleiri efnisatriðum á þessari síðu má senda á lk@naut.is