Rétt eins og hjá öðrum fagstéttum, eru réttindi kúabænda margvísleg. Hér er að finna upplýsingar um ýmis réttindi kúabænda ásamt eldra efni um réttindi og kjör.

Fulltrúar Bændasamtaka Íslands og sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra og fjármála- og efnahagsráðherra skrifuðu undir nýja búvörusamninga fyrir hönd ríkissjóðs 19. febrúar 2016.

Samningur um starfsskilyrði nautgriparæktarinnar (2016): Samningur_pdf

Reglugerð um stuðning í nautgriparækt: Nautgripareglugerð

Rammasamningur um almenn starfsskilyrði landbúnaðarins og framlög sem ekki falla undir samning um starfsskilyrði (2016): Rammasamningur_pdf

Reglugerð vegna rammasamnings: Rammareglugerð

Samkomulag um endurskoðun samningns um starfsskilyrði nautgriparæktarinnar var samþykkt af bændum í atkvæðagreiðslu 4.desember 2019 en á eftir að fara fyrir Alþingi.
Samkomulagið má lesa HÉR.
Bókun við samkomulagið má lesa HÉR.

Búvörulög eiga að vera til þess að stuðla að framförum og aukinni hagkvæmni í búvöruframleiðslu og vinnslu og sölu búvara til hagsbóta fyrir framleiðendur og neytendur, að framleiðsla búvara til neyslu og iðnaðar verði í sem nánustu samræmi við þarfir þjóðarinnar og tryggi ávallt nægjanlegt vöruframboð við breytilegar aðstæður í landinu, að nýttir verði sölumöguleikar fyrir búvörur erlendis eftir því sem hagkvæmt er talið, að kjör þeirra sem landbúnað stunda verði í sem nánustu samræmi við kjör annarra stétta, að innlend aðföng nýtist sem mest við framleiðslu búvara, bæði með hliðsjón af framleiðsluöryggi og atvinnu og að stuðla að jöfnuði á milli framleiðenda í hverri búgrein hvað varðar afurðaverð og markað. Búvörulög má finna hér: Búvörulög 

Markmið búnaðarlaga eru svo að almenn starfsskilyrði við framleiðslu og vinnslu búvara ásamt stuðningi ríkisins stuðli að áframhaldandi hagræðingu, bættri samkeppnishæfni og fjölbreyttu framboði gæðaafurða á sanngjörnu verði, tryggja að bændum standi til boða leiðbeiningarþjónusta og skýrsluhaldshugbúnaður til að styðja við framgang markmiða samnings skv. 3. gr., við búvöruframleiðsluna sé gætt sjónarmiða um velferð dýra, heilnæmi afurða, umhverfisvernd og sjálfbæra landnýtingu, auka vægi lífrænnar framleiðslu, stuðningur ríkisins stuðli að áframhaldandi þróun í greininni og bættri afkomu bænda, auðvelda nýliðun þannig að nauðsynleg kynslóðaskipti geti orðið í hópi framleiðenda, tryggja að stuðningur ríkisins nýtist sem best starfandi bændum.
Búnaðarlög má finna hér: Búnaðarlög

Bændasamtök Íslands

Hlutverk Bændasamtaka Íslands (BÍ) er að vera málsvari bænda og vinna að framförum og hagsæld í landbúnaði. Í samræmi við þetta meginhlutverk greinist starfsemi samtakanna í fjóra meginþætti:

• Þau beita sér fyrri bættum kjörum bænda á öllum sviðum
• Þau annast leiðbeiningaþjónustu og sinna faglegri fræðslu í þágu landbúnaðarins
• Þau annast útgáfustarfsemi og miðlun upplýsinga sem varða bændur og hagsmuni þeirra
• Þau annast ýmis verkefni fyrir ríkisvaldið og aðra aðila sem tengjast hagsmunum bænda og landbúnaði, veita umsögn um lagafrumvörp sem snerta landbúnaðinn og sinna öðrum verkefnum sem varða hag bænda.

Frekari upplýsingar um BÍ má fá á www.bondi.is

 

Launakjör

Kjarasamningur milli Starfsgreinasambands Íslands og Bændasamtaka Íslands um kaup og kjör starfsmanna sem vinna almenn landbúnaðarstörf á bændabýlum.

Samningurinn gildir frá 1. apríl 2019 til 1. nóvember 2022 og fellur þá úr gildi án sérstakrar uppsagnar. Samninginn má sjá með því að ýta hér.

Þá minnum við á réttindi og skyldur starfsfólks í landbúnaði: SJÁ HÉR

 

Fæðingarorlof kúabænda

Lög um fæðingarorlof: SJÁ HÉR

Fæðingarorlofssjóður, þar getur þú farið í umsóknar- og afgreiðsluferli: SJÁ HÉR

 

Bjargráðasjóður

Bjargráðasjóður er sjálfstæð stofnun í eigu ríkisins.

Framkvæmdastjóri er Erna Bjarnadóttir. Netfang: eb@bondi.is.

Stjórn sjóðsins:

Ásta Arnbjörg Pétursdóttir, formaður, Hranastöðum, 601 Akureyri – hranastadir@simnet.is.
Jóhannes Sigfússon, Gunnarsstöðum, 681 Þórshöfn – gunnarsstadir@simnet.is.
Ingvar Pétur Guðbjörnsson, Drafnarsandi 6, 850 Hellu – ingvarp@rang.is.

Reglur og eyðublöð

Lög nr. 49/2009 um Bjargráðasjóð

 

Framleiðnisjóður landbúnaðarins

Framleiðnisjóður landbúnaðarins var stofnaður með lögum nr. 89/1966 sem sett voru á Alþingi þann 17. desember 1966. Samkvæmt 1. gr. þeirra laga er hlutverk sjóðsins að veita styrki og lán til framleiðniaukningar og hagræðingar í landbúnaði.

Í dag veitir sjóðurinn styrki á sínu sviði, en horfið hefur verið frá lánveitingum. Fjármagn til sjóðsins er tryggt í rammasamningi milli ríkisins og Bændasamtaka Íslands og er þar samið um heildarfjárveitingu til sjóðsins á ársgrundvelli.  Möguleiki er fyrir bændur að sækja um styrki til ýmissa verkefna í gegnum hann.

Framkvæmdastjóri og eini starfsmaður sjóðsins er Sigríður Bjarnadóttir, sigridur@fl.is

Heimasíða Framleiðnisjóðs landbúnaðarins: SJÁ HÉR

 

Styrkir

Við viljum minna bændur á jarðræktarstyrki og landgreiðslur sem hægt er að sækja um ásamt styrkjum til framkvæmda og nýliðunar í greininni. Frekari upplýsingar um styrkina og framkvæmd þeirra er að fá hjá Ráðgjafamiðstöð landbúnaðarins (RML).

Eldra efni:

Samningur um starfsskilyrði mjólkurframleiðslu – gildir til 31. ágúst 2005
Hlekkur á undirsíðu þar sem sjá má samningin í heild sinni. Samningur um starfskilyrði mjólkurframleiðslu – gildir frá 1. september 2005 

Viljayfirlýsingar vegna mjólkursamningsins frá 1. september 2005