Um BÍ
Búgreinadeildir
Málaflokkar
Til baka
Um Alifuglabændur
Upplýsingar
Kolefnisspor
Til baka
Til baka
Um Hross BÍ
Fræðsla
FHB
Til baka
Um NautBÍ
Upplýsingar
LK
Til baka
Sauðfjárbændur
Upplýsingar
Til baka
Starfið
Stjórnsýsla
Til baka

Yfirlýsing frá LK vegna draga að frumvarpi um breytingu á búvöru- og búnaðarlögum

08.03.2017

Mánudaginn 6. mars birti landbúnaðarráðherra til umsagnar á vef atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins frumvarp til laga um breytingu á búvörulögum nr. 99/1993 og búnaðarlögum nr. 70/1998 (undanþágur frá ákvæðum samkeppnislaga, verðjöfnunargjöld o.fl.) Frumvarpið felur í sér róttækar breytingar á rekstrarumhverfi mjólkuriðnaðarins á Íslandi.
  
Ljóst er það þær breytingar sem boðaðar eru í frumvarpinu er ekki ekki nægilega vel ígrundaðar og afleiðingar þess óljósar, en í greinargerð frumvarpsins er ekkert að finna um að lagt hafi verið mat á áhrif þess verði það að lögum. Til dæmis virðast ekki liggja fyrir neinar greiningar á því hvort að breytingarnar kunni að hafa áhrif á verð á mjólkurvörum til neytenda sem hlýtur að vera grundvallaratriði. Við fyrstu sýn myndi frumvarpið fela í sér verðhækkun á drykkjarmjólk, smjöri og ostum en slíkt er ekki til þess fallið að stuðla að sátt um starfsumhverfi landbúnaðarins. 
  
Við afgreiðslu búvörusamninga á Alþingi síðastliðið haust fól þingið landbúnaðrráðherra að skipa samráðshóp til þess að fjalla um ákveðin mál er varða landbúnað á Íslandi. Markmið Alþingis var að færa þessi mál í sáttafarveg. Meðal þess sem Alþingi fól samráðshópnum að fjalla um eru samkeppnismál og starfsumhverfi. Þar er kveðið á um að mótað verði með hvaða hætti samkeppnislög gildi um mjólkuriðnað og skilgreint verði hvaða breytingar þurfi að koma til í söfnun og dreifingu mjólkurafurða. Það er ekki að sjá annað en að landbúnaðarráðherra taki þetta mál út fyrir vinnu samráðshópsins með frumvarpi þessu.

Landssamband kúabænda lýsir yfir undrun á því að að landbúnaðarráðherra kjósi að leggja fram drög að þessu frumvarpi án samráðs við samráðshópinn sem hefur þegar tekið til starfa. Bændur hafa borið miklar væntingar um að samráðshópurinn skili þeim árangri að skapa sátt um íslenskan landbúnað og hafa því lagt mikla áherslu á að vinna hópsins sé fagleg og byggi á gagnkvæmu trausti þeirra sem að honum koma. Það veldur því vonbrigðum að landbúnaðarráðherra hafi kosið að sniðganga hópinn í þessu máli og þar með vilja Alþingis.