Beint í efni

Verðlíkan uppfært – flokkun og meðalþungi 2009

21.01.2010

Verðlíkan LK á nautakjöti hefur nú verið uppfært að teknu tilliti til breyttra vaxta, flokkunar og framleiðslu á árinu 2009. Þá hafa tveir sláturleyfishafar nýverið tekið upp gjaldtöku fyrir flutninga á gripum í sláturhús, SAH afurðir og Norðlenska. Innheimta þá allir sláturleyfishafar fyrir flutning, utan B Jensen, til þess fyrirtækis sjá bændur sjálfir um flutning. Þá hefur UN 1 M+ verið felldur út úr verðlíkaninu vegna þess hve lítið fer í þann flokk. Í töflunni hér að neðan er að finna yfirlit yfir framleiðslu í einstökum yfirflokkum nautgripakjöts á sl. ári. Þar má sjá að talsverðar breytingar hafa orðið á flokkuninni milli ára.

Um 15% færri gripir fara í UN úrval og tæplega 6% færri gripir í K1U, þrátt fyrir talsverða aukningu í slátrun ungnauta. Að mati LK rennir þetta enn frekari stoðum undir þá kenningu að flokkun gripa fari að talsverðu leyti eftir markaðsaðstæðum. Þá skal ítrekaður sá ágalli kjötmatsins, að 86% ungnauta falla í sama holdfyllingarflokkinn, UN 1. 

 

Stykkjafjöldi Framleiðsla í kg Meðalþungi kg
Flokkur 2008 2009 Breyting 2008 2009 Breyting 2008 2009 Breyting
UK 3.465 3.354 -0,3% 66.213 65.309 -1,4% 19,1 18,9 -1,1%
AK 84 74 -11,9% 6.019 5.013 -16,7% 71,7 67,7 -5,5%
UN úrval 1.071 909 -15,1% 296.885 254.901 -14,1% 277,2 280,4 1,2%
UN 1 7.702 8.174 6,1% 1.744.225 1.884.702 8,1% 226,5 230,6 1,8%
UN 2 402 412 2,5% 56.292 61.756 9,7%

140,0

149,9 7,0%
N 4 1.515 378,8
K 1 U 1.543 1.455 -5,7% 315.281 295.931 -6,1% 204,3 203,4 -0,5%
K 5.507 5.831 5,9% 1.121.403 1.191.909 6,3% 203,6 204,4 0,4%
Alls 19.774 20.313 2,7 3.606.318 3.761.036 4,3%

 

Árið 2009 fóru 44 gripir í úrkast, 24 kálfar og 20 kýr. Heildarfjöldi gripa sem sendur var í sláturhús var því 20.357.

 

Reglugerð um gæðamat, merkingu og flokkun sláturafurða nr. 484/1998 er að finna hér.