Um BÍ
Búgreinadeildir
Málaflokkar
Til baka
Um Alifuglabændur
Upplýsingar
Kolefnisspor
Til baka
Til baka
Um Hross BÍ
Fræðsla
FHB
Til baka
Um NautBÍ
Upplýsingar
LK
Til baka
Sauðfjárbændur
Upplýsingar
Til baka
Starfið
Stjórnsýsla
Til baka

Þingsályktunartillaga um breytingar á lögum um innflutning búfjár

27.03.2002

Fyrir alþingi liggur nú fyrir þingsályktunartillaga um endurskoðun laga um innflutning dýra, með það að markmiði að vernda dýra- og búfjárstofna. Flutningsmenn eru Drífa Hjartardóttir (S), Þuríður Backman (Vg), Karl V. Matthíasson (Sf), Sigríður Jóhannesdóttir (Sf), Guðjón A. Kristjánsson (Fl), Arnbjörg Sveinsdóttir (S) og Katrín Fjeldsted (S). Fjögur fyrstnefndu sitja í landbúnaðarnefnd alþingis.

 

Í greinargerð sem fylgir tillögunni stendur m.a.: „Undanfarið hefur mikið verið rætt um innflutning á erlendu erfðaefni búfjár og ljóst er að gildandi lög um innflutning dýra eru lítið í takt við ákvæði Ríó-samningsins. Hin norrænu kyn og stofnar nautgripa, sauðfjár, hrossa, geita og alifugla sem hér hafa verið ræktuð þarfnast verndar m.a. vegna þess að þrjú þessara kynja standa undir hefðbundinni búfjár framleiðslu í landinu og í þeim eru fólgnar verðmætar erfðaauðlindir. Undanþáguheimildir landbúnaðarráðherra samkvæmt lögum um innflutning dýra eru alltof rúmar og ekki í samræmi við nútímasjónarmið“

 

Nánar má lesa um tillöguna og greinargerð flutningsmanna á vefslóðinni:

http://www.althingi.is/altext/127/s/1053.html