Um BÍ
Búgreinadeildir
Málaflokkar
Til baka
Um Alifuglabændur
Upplýsingar
Kolefnisspor
Til baka
Til baka
Um Hross BÍ
Fræðsla
FHB
Til baka
Um NautBÍ
Upplýsingar
LK
Til baka
Sauðfjárbændur
Upplýsingar
Til baka
Starfið
Stjórnsýsla
Til baka

Stjórnarfundir – 11. 2009-2010

25.02.2010

Stjórnarfundur í Landssambandi kúabænda 25. febrúar 2010. Haldinn á skrifstofu framkvæmdastjóra að Bitruhálsi 1.

 

Mætt eru Sigurður Loftsson, formaður, Sigurgeir Hreinsson, Guðný Helga Björnsdóttir, Sveinbjörn Þór Sigurðsson og Jóhann Nikulásson. Fundur settur kl. 12.05.

 

Fundargerð ritaði Baldur Helgi Benjamínsson, framkvæmdastjóri.

 

Formaður bauð fundarmenn velkomna og gekk til dagskrár.

 

1. Fundargerð síðasta fundar. Afgreidd með minniháttar lagfæringum. Verður birt á vef samtakanna að loknum fundi.

2. Kjaramál bænda. Sala á próteingrunni er rúmlega einni milljón lítrum meiri en viðmiðunin vegna greiðslumarksins. Á deildarfundum Auðhumlu hefur verið kynnt að greitt verði 35 kr/ltr fyrir 1,5% umfram greiðslumark og 25 kr/ltr fyrir mjólk umfram það. Próteinþáttur mjólkurinnar er tæpar 54 kr/ltr en fituþátturinn 17 kr/ltr. Í ljósi þess hlýtur að teljast eðlilegt að greitt verði fullt afurðastöðvaverð fyrir þann hluta mjólkurinnar sem selst á innanlandsmarkaði, umfram greiðslumark. Borin saman söluyfirlit janúar 2010 og janúar 2008. Sérstaklega mikill samdráttur í jógúrtsölu á tímabilinu. Áburðarverð farin að birtast, Búvís hefur gefið út verðlista einn áburðarsala. Hinir væntanlegir. Landgræðslan hefur fengið tilboð í sín áburðarkaup fyrir stuttu frá Skeljungi og Áburðarverksmiðjunni. Nokkuð er sérstakt að ekki sé mögulegt að gefa jafnframt út almenna verðlista. Mikið áhyggjuefni að ekki liggi fyrir áburðarverð, nú þegar 6 vikur eru í að áburðarnotkun hefjist. Stjórn samþykkir eftirfarandi bókun:

 

Stjórn Landssambands kúabænda skorar á áburðarsala sem enn hafa ekki birt verðskrá á áburði að gera það nú þegar. Ekki eru nema hálfur annar mánuður þar til að áburðardreifing getur hafist hjá bændum, þannig að svigrúm til ákvarðanatöku er senn á þrotum. Þessi seinagangur á birtingu áburðarverðs er sérstaklega athyglisverður í ljósi þess, að á heimasíðu Ríkiskaupa kemur fram að opnun tilboða vegna áburðarkaupa Landgræðslunnar og Vegagerðarinnar hafi farið fram þann 8. febrúar sl., fyrir tæpum 3 vikum. Því ætti ekkert að vera því til fyrirstöðu að birta áburðarverð til bænda þegar í stað.

Hópur skuldsettra kúabænda á Suðurlandi hefur fengið fundi með þingmönnum og ráðherra vegna skuldamála. Sigurður og Jóhann hafa verið boðaðir á fund þessa hóps n.k. laugardag. Stefna LK er sú að bú sem voru rekstrarhæf fyrir hrun, skuli vera það áfram. Taka má fyllilega undir að úrlausn þessara mála hefur gengið allt of hægt. Talsverðar umræður urðu um stöðu verðlagsmála og beingreiðslna. Mikilvægt að fylgjast vel með þróun kostnaðar í framleiðslu og vinnslu og stöðu á markaði.Vinna þarf að því innan verðlagsnefndar að  leiðrétta enn frekar þá framlegðarskekkju sem er á drykkjarmjólk og að mjólk verði keypt af bændum við mjólkurhúsvegg.

3. Búnaðarþing 2010. Farið yfir nefndaskipan og málaskrá Búnaðarþings sem sett verður næstkomandi sunnudag. Stjórnarkjör BÍ. Þrír stjórnarmenn hafa ákveðið að gefa ekki kost á sér til áframhaldandi stjórnarsetu.

4. Stefnumörkun nautgriparæktarinnar. Skilgreina verður stöðu greinarinnar og hlutverk, út frá því verða síðan sett markmið og framtíðarsýn. Hugmyndin er sú að horfa fram til ársins 2020. Út frá því verði skilgreind áfangamarkmið, t.d. hvað gerist þegar núverandi mjólkursamningur rennur út 1. janúar 2015. Taka þarf á ýmsum erfiðum álitamálum. Núverandi kvótakerfi er þar á meðal og í raun eru allir þættir mjólkurframleiðslunnar undir. Leggja verður þá spurningu fyrir aðalfund: eru kúabændur tilbúnir til að fara þessa leið?

5. Staðsetning framkvæmdastjóra og skrifstofu LK. Framkvæmdastjóri LK hefur ákveðið að flytja norður til Akureyrar. Núverandi skrifstofa er á Bitruhálsi í Reykjavík. Mat formanns að Landssamand kúabænda að nauðsynlegt sé að hafa skrifstofu í Reykjavík, því muni þessi ráðstöfun kalla að einhverju leyti á tvöfalt skrifstofuhald. Hugmyndin er að leigja skrifstofuaðstöðu í Búgarði á Akureyri. Eðlilegt er við þessar aðstæður að skoða mögulega aðstöðu hjá BÍ. Samskipti og áhrif á mjólkuriðnaðinn hafa aukist verulega á undanförnum árum. Nauðsynlegt að kostnaður við skrifstofuhald haldist áfram innan eðlilegra marka. Jafnframt þessu verði ráðningarsamningur framkvæmdastjóra skoðaður af formanni og varaformanni.

6. Verkefnaáherslur fram til aðalfundar. Óskað hefur verið eftir fundi með ráðherrum umhverfismála og landbúnaðarmála. Fundur með umhverfisráðherra vegna geymslurýmis fyrir mykju og metangasvinnslu, áframhaldandi undanþága verði byggð á þróun þeirra mála. Ályktun síðasta aðalfundar er til umsagnar frá Umhverfisstofnun. Óskað verður eftir við ráðherra landbúnaðarmála til myndaður verði starfshópur til að endurskoða aðbúnaðarreglugerð. Breytingar á búvörulögum. Skuldamál kúabænda. Tryggingamál búfjár. Brunamál.

7. Aðalfundur LK 2010. Boðsgestalisti verði sendur stjórn til yfirferðar. Verði sendur út fyrir 10. mars. Starfsmenn fundar: Runólfur Sigursveinsson verði ráðinn fundarritari og skrifstofustjóri verði Snorri Sigurðsson. Fundarsetning verður kl. 10.00 þann 26. mars. Starfsnefndir: starfsnefndir 1, 2 og 3. Erindi verði kynning á stefnumörkun, skuldamál og ESB umsókn. Mál frá stjórn: Kvótamarkaður, breytingar á samþykktum. , ofl. Kvöldverður á föstudegi verði í boði LK. Síðasti stjórnarfundur fyrir aðalfund verði haldinn síðdegis á fimmtudegi, kvöldverður stjórnar á eftir.

8. Önnur mál.
a. DeLaval þjónustusamningar, verið að vinna í þeim málum, Snorra Sigurðssyni hefur verið falið það verkefni.
b. Sæðingamál. Framlag úr búnaðarlagasamningi er í mikilli óvissu.
c. Thrombín, kjötlím.
d. Kristín Linda er sem stendur stjórnarmaður í BÍ á vegum LK. Því komið á framfæri við stjórn LK.

 

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 17.44.

 

Baldur Helgi Benjamínsson
Framkvæmdastjóri Landssambands kúabænda