Um BÍ
Búgreinadeildir
Málaflokkar
Til baka
Um Alifuglabændur
Upplýsingar
Kolefnisspor
Til baka
Til baka
Um Hross BÍ
Fræðsla
FHB
Til baka
Um NautBÍ
Upplýsingar
LK
Til baka
Sauðfjárbændur
Upplýsingar
Til baka
Starfið
Stjórnsýsla
Til baka

Stjórnarfundir – 11. 2015-2016

26.02.2016

Fundargerð ellefta fundar stjórnar Landssambands kúabænda starfsárið 2015-2016, haldinn á skrifstofu samtakanna að Bitruhálsi 1, föstudaginn 26. febrúar 2016. Mætt eru Sigurður Loftsson, formaður, Guðný Helga Björnsdóttir, Jóhann Nikulásson og Þórólfur Ómar Óskarsson. Baldur Helgi Benjamínsson, framkvæmdastjóri ritaði fundargerð.

 

Formaður setti fund og var því næst gengið til dagskrár.

 

Þetta var gert.

 

1. Fundargerð síðasta fundar. Afgreidd með lítils háttar breytingum. Verður birt á naut.is að fundi loknum.

 

2. Nýr samningur um starfsskilyrði nautgriparæktarinnar. Formaður reifaði aðdraganda að niðurstöðu búvörusamningagerðar. Samninganefndin hefur fundað stíft frá áramótum og lögð hefur verið áhersla á að ná sátt um málið meðal þeirra sem það varðar. Afar mikilvægt að tryggja lengd samningsins og fjármuni til hans. Verið að stíga mjög ákveðin skref frá samþættingu stuðningsgreiðslna og framleiðslustýringar. Margt bendir til að á komandi árum muni stuðningur við landbúnað snúast í auknum mæli um umhverfis- og loftslagsmál, umgengni og nýtingu lands, ásýnd búa o.s.frv. Nýr samningur býður upp á lifandi samtal um framtíð greinarinnar og í honum eru mun meiri tækifæri til breytinga og viðbragða við breyttum aðstæðum, en þeim sem nú er í gildi. Sú aukning fjármuna sem fylgir landgreiðslum, er bundin því skilyrði að fjármunir komi á móti úr undirsamningum. Umræðan um samninginn er fremur hófstillt, gagnrýnin sem komið hefur fram snýr að því að of hægt verið farið í breytingar á framleiðsluumhverfinu. Mikið hefur verið sótt að verðlagningarfyrirkomulaginu og samstarfsheimild mjólkuriðnaðarins. Mikið verk er framundan við útfærslu samningsins, þeirri vinnu þarf allri að vera lokið í tæka tíð fyrir gildistöku samninganna. Að mati stjórnar er niðurstaða samninganna í góðu samræmi við stefnu aðalfundar LK 2015.

 

3. Framleiðsla og markaðsmál nautgripaafurða. Bókun stjórnar um stöðu framleiðslumála.

 

Stjórn Landssambands kúabænda lýsir áhyggjum af stöðu framleiðslumála mjólkur. Frá síðari hluta ársins 2015 hefur framleiðsla mjólkur aukist mun meira en mögulegt var talið. Vikuinnvigtun mjólkur er komin yfir 3 milljónir lítra og fer vaxandi. Að mati stjórnar LK er mikilvægt að dregið verði úr hvötum til aukinnar framleiðslu sem fyrst, svo jafnvægi skapist í framleiðslumálum. Jafnframt er mikilvægt að birgðastýring mjólkurafurða taki mið af sveiflukenndum markaði.

 

4. Búnaðarþing. Á komandi búnaðarþingi verður í fyrsta skipti kosið eftir nýjum samþykktum BÍ. Með því lýkur þriggja ára kjörtímabili búnaðarþingsfulltrúa og stjórnar samtakanna, og tveggja ára kjörtímabil tekur við. Breyta þarf samþykktum LK til samræmis við þetta. Mikil endurnýjun hefur orðið í hópi búnaðarþingsfulltrúa. Farið yfir málaskrá búnaðarþings en flestar af þeim hugmyndum sem reifaðar voru á síðasta stjórnarfundi LK liggja fyrir þinginu. Stjórn LK lagði ekki fram mál til þingsins vegna mikilla anna við önnur verkefni.

 

5. Einangrunarstöð fyrir holdanautgripi. Búið að tryggja fjármuni í verkefnið að hluta inni í samningi um starfsskilyrði nautgriparæktar. Búnaðarsamband Suðurlands er búið að kosta til endurbyggingar á aðstöðu fyrir fósturmæður, sem brátt verður tilbúin til notkunar. Nauðsynlegt er að mynda félag um rekstur einangrunarstöðvarinnar. Formaður gerir það að tillögu sinni að Nautgriparæktarmiðstöð Íslands ehf (NautÍs) verði nýtt í þeim tilgangi og að félagið verði í jafnri eigu LK, BÍ og Bssl. Félaginu verði skipuð þriggja manna stjórn og framkvæmdastjóri Bssl. verði jafnframt framkvæmdastjóri þess. Sótt verði um framlög úr þróunarsjóð nautgriparæktarinnar til að kosta fyrstu skref, ásamt því að eigendur fjármagni félagið til að byrja með. Aðalfundur NautÍs verði haldinn sem fyrst þar sem gengið verði frá þessum hlutum. Stjórn samþykkir þessa nálgun að verkefninu.

 

6. Aðalfundur Landssambands kúabænda 2016. Formaður kynnti ákvörðun sína um að hann myndi ekki gefa kost á sér í formannskjöri á komandi aðalfundi. Varaformaður kynnti sömuleiðis ákvörðun sína um gefa ekki kost á sér til stjórnarsetu. Trausti og Þórólfur gefa áfram kost á sér til stjórnarsetu. Í ljósi þess að formaður og varaformaður gefa ekki kost á sér til áframhaldandi setu, íhugar Jóhann að gefa kost á sér í formannskjöri. Helstu mál á aðalfundi eru útfærsla samnings um starfsskilyrði nautgriparæktar, samþykktabreytingar vegna kjörs fulltrúa á búnaðarþing, fjármögnun LK verði af gjaldi sem innheimt verður af afurðatekjum, aðildarfélög LK verði fjármögnuð með sama hætti, innheimta fari af stað 1.1.2017 og upphæð gjaldsins verði ákveðin hvert ár á aðalfundi. Greiðendur verði einir kjörgengir til trúnaðarstarfa á vegum samtakanna. Að mati stjórnar er einnig nauðsynlegt að koma vöktun á afkomu kúabænda í varanlegt horf. Farið yfir undirbúning að árs- og afmælishátíð LK.

 

7. Frá síðasta fundi fagráðs. Niðurstöður kynbótamats hafa verið birtar í nýrri nautaskrá. Rætt um gjaldheimtu fyrir dóma á kvígum undan heimanautum en RML hefur haldið innheimtunni áfram þrátt fyrir að fagráð hafi mælst til þess að henni verði hætt. Einnig farið yfir stöðu holdanautamálsins og umsókn í þróunarsjóð um hagfræðilegt vægi einstakra eiginleika í kynbótastarfinu. Staðfest að Birtingur 05043 er fláttuberi, mögulegt er að finna erfðavísinn fyrir fláttu með rannsóknum. Fagráð leggur áherslu á aukna birtingu upplýsinga úr skýrsluhaldi nautgriparæktarinnar. Á fundinum kom fram að talsverður fjöldi búa vill ekki láta skoða kvígur, vegna gjalds fyrir kvígur undan heimanautum. Að mati stjórnar LK er það mjög alvarlegt mál.  

 

8. Styrkumsóknir.

A. Lbhí. Stofnunin sækir um 100.000 kr. vegna námskeiðs um úrval á grunni erfðamengis. Stjórn samþykkir erindið.

B. BÍ. Bændasamtökin sækja um 100.000 kr. vegna setningarhátíðar búnaðarþings. Stjórn samþykkir erindið.

C. Nemendafélag Lbhí. Félagið sækir um stuðning vegna búfjárræktarferðar búfræðinema. Stjórn samþykkir að styðja félagið um 50.000 kr.

 

9. Önnur mál.

A. Tilnefning í stjórn SAM. Aðalfundur Samtaka afurðastöðva í mjólkuriðnaði verður haldinn 3. mars n.k. LK hefur rétt á að tilnefna einn mann í stjórn SAM. Formaður gerir tillögu um að Jóhann Nikulásson verði fulltrúi LK í stjórn SAM og Þórólfur Ómar verði varamaður hans. Sú tillaga samþykkt.

B.Störf verðlagsnefndar búvara. Gert er ráð fyrir að hún komi saman fljótlega, þar sem fyrir henni liggur erindi vegna gæðamála mjólkur.

C. Niðurstaða EFTA dómstólsins vegna innflutnings á hráu kjöti. Vinna í gangi vegna þessarar niðurstöðu á vettvangi Bændasamtaka Íslands.

 

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 16.20.

 

Baldur Helgi Benjamínsson

Framkvæmdastjóri LK