Beint í efni

Sjálfstæðisflokkurinn hafnar ESB aðild

27.06.2010

39. landsfundi Sjálfstæðisflokksins lauk í gær með samþykkt stjórnmálaályktunar. Stóru tíðindin eru vissulega þau að flokkurinn hefur nú algerlega hafnað ESB aðild og ber að fagna jafn afdráttarlausum skilaboðum og þarna koma fram. Í stjórnmálaályktuninni er ekki kveðið sérstaklega að starfsskilyrðum í landbúnaði, en ályktunin er nokkuð óhefðbundin þar sem hún er mjög stutt. Stjórnmálaályktunina má lesa í held með því að smella á meira hér fyrir neðan.

 

Landsfundur Sjálfstæðisflokksins leggur megináherslu á að þjóðin öll taki nú höndum saman til að komast út úr því erfiða ástandi sem ríkir í íslensku samfélagi. Við verðum að taka af skarið og setja í forgang þau brýnu mál sem leysa vanda heimila og fyrirtækja í landinu og um leið standa vörð um velferðarþjónustu, menningu og menntakerfi þjóðarinnar.

 
Sjálfstæðisflokkurinn hvetur til þjóðarsáttar um lausn á bráðum skuldavanda heimilanna. Vandinn er margþættur og snúinn. Vænlegast til árangurs er að allir flokkar og mikilvæg hagsmunasamtök snúi bökum saman í leit að lausnum. Fólk í alvarlegum skuldavanda verður að fá hraða afgreiðslu sinna mála og fá skuldir og greiðslubyrði lækkaða þannig að viðráðanlegt verði.
 

Á þessum landsfundi leggur Sjálfstæðisflokkurinn megináherslu á þrennt:
1.     Meiri atvinnu
2.     Lægri skatta
3.     Heilbrigðari stjórnmál

 

Til að ná þeim markmiðum segjum við JÁ við:
·     Kraftmiklu og fjölbreyttu atvinnulífi til að auka hagvöxt. Tillit verði tekið til umhverfismála við uppbyggingu atvinnulífs.
·     Fjölbreyttu einkaframtaki, meðal annars á sviði heilbrigðis- og menntamála en þar er nú þegar mikill áhugi sem ekki má kæfa.
·     Bættu viðskiptaumhverfi og heiðarlegum viðskiptaháttum, þar sem saman fara frelsi og ábyrgð. Sérstaklega ber að endurskoða starfsemi og starfsumhverfi fjármálafyrirtækja.
·     Aðkomu erlendra aðila að fjárfestingu í atvinnulífinu. Eign og ráðstöfunarréttur á auðlindum er og verði í höndum þjóðarinnar.
·     Uppbyggingu stóriðju og orkufreks iðnaðar.
·     Hagstæðu rekstarumhverfi lítilla og meðalstórra fyrirtækja.
·     Lýðræðislegri ákvarðanatöku og gagnsæi. Almenningur á að fá tækifæri til að hafa meiri áhrif á eigin hag, bæði með auknu valfrelsi og aðkomu að ákvarðanatöku hins opinbera. Jafnframt ber í auknum mæli að bera stærri mál undir þjóðaratkvæði. Sjálfstæðisflokkurinn setur fram þá skýru kröfu að umsókn um aðild Íslands að Evrópusambandinu verði dregin til baka án tafar.
·     Aukinni virkni í starfi Sjálfstæðisflokksins, stefnumótun og vali í trúnaðarstöður.
·     Að verðbólga, langtímavextir, halli á rekstri ríkissjóðs og heildarskuldir eigi að vera sambærileg og þau lægstu í helstu viðskiptalöndum Íslands.
·     Virðingu fyrir dómstólum landsins.
·     Sátt um gengislán og og verðtryggingu. Setja þarf í forgang þau dómsmál sem upp kunna að koma í kjölfar hæstaréttardóma um gengisbundin lán og láta dómstóla ráða niðurstöðunni.
·     Að allra leiða verði leitað til þess að afnema gjaldeyrishöft hið fyrsta.
·     Að stofnuð verði aflaráðgjafarnefnd sjómanna.
·     Að íslensku þjóðinni vegni best utan ESB.

 

Við segjum hins vegar NEI við:
·     Hærri sköttum til að brúa fjárlagahallann. Mikilvægara er að hafa skýra forgangsröðun í ríkisútgjöldum og ná víðtækri samvinnu um sparnaðaraðgerðir.
·     Ríkisforsjá og óeðlilegum viðskiptaháttum.
·     Fyrningarleiðinni sem mun rústa sjávarútveginum en við viljum að fiskveiðiréttur verði skilgreindur til langs tíma.
·     Löglausum kröfum Breta og Hollendinga í Icesave málinu.
·     Vegferð ríkisstjórnarinnar inn í ESB, enda er mikilvægara nú að stjórnsýslan setji alla sína krafta í að leysa aðkallandi hagsmunamál heimila og fyrirtækja. Þjóðin á að hafa fyrsta og síðasta orðið um hvort aðildarferlinu sé haldið áfram.
·     Óhóflegum styrkjum, þ.m.t. ríkisstyrkjum, til stjórnmálaflokka og frambjóðenda sem dæmi eru um síðastliðin ár.
·     Illa ígrunduðum niðurskurði í velferðar- og menntamálum.