Beint í efni

Réttardagarnir haustið 2008 – uppfærður listi

08.09.2008

Listi yfir fjár- og stóðréttir fyrir haustið 2008 hefur verið gefinn út. Það er Ólafur R. Dýrmundsson, ráðunautur hjá Bændasamtökum Íslands sem tók listann saman og hefur hann verið leiðréttur miðað við nýjustu upplýsingar. 

 

 

 

 

 

 


Fjárréttir haustið 2008
Réttir                                                             Dagsetningar             
Arnarhólsrétt í Helgafellssveit                        sunnudag 21 sept.
Auðkúlurétt við Svínavatn, A.-Hún.               laugardag 6. sept.
Áfangagilsrétt á Landmannaafrétti, Rang.       fimmtudag 25. sept.
Árskógsrétt á Árskógsströnd, Eyf.                 sunnudag 14. sept.
Baldursheimsrétt í Mývatnssveit, S.-Þing.      sunnudag 31. ágúst
Brekkurétt í Norðurárdal, Mýr.                     sunnudag 14. sept.
Fellsaxlarrétt í Hvalfjarðarsveit, Borg.            sunnudag 14. sept.
Fellsendarétt í Miðdölum                               sunnudag 14. sept.
Flekkudalsrétt á Fellsströnd, Dal.                   laugardag 20. sept.
Fljótshlíðarrétt í Fljótshlíð, Rang.                    þriðjudag 16. sept. og sunnudag 21. sept.
Fljótstungurétt í Hvítársíðu, Mýr.                    laugardag 13. sept. og sunnudag 14. sept.
Fossrétt á Síðu, V.-Skaft.                              föstudag 5. sept.
Fossvallarétt v/Lækjarbotna, (Rvík/Kóp)       sunnudag 21. sept.
Gillastaðarétt í Laxárdal, Dal.                         sunnudag 21. sept.
Glerárrétt við Akureyri                                   laugardag 20. sept.
Gljúfurárrétt í Höfðahverfi, S.-Þing.                laugardag 6. sept.
Grafarrétt í Skaftártungu, V.-Skaft.                laugardag 13. sept.
Grímsstaðarétt á Mýrum, Mýr.                       þriðjudag 16. sept.
Haldréttir í Holtamannaafrétti, Rang.               sunnudag 14. sept.
Hamarsrétt á Vatnsnesi, V.-Hún.                    laugardag 13. sept.
Heiðarbæjarrétt í Þingvallasveit, Árn.              laugardag 20. sept.
Hítardalsrétt í Hítardal, Mýr.                           mánudag 15. sept.
Hlíðarrétt í Bólstaðarhl.hr. A.-Hún.                 sunnudag 7. sept.
Hlíðarrétt í Mývatnssveit, S.-Þing.                   sunnudag 31. ágúst
Holtsrétt í Fljótum, Skag.                               laugardag 13. sept.
Hólmarétt í Hörðudal                                     sunnudag 27. sept.
Hraðastaðarétt í Mosfellsdal                           sunnudag 21. sept.
Hraungerðisrétt í Eyjafjarðarsveit                    laugardag 6. sept.
Hraunsrétt í Aðaldal, S.-Þing.                         sunnudag 7. sept.
Hreppsrétt í Skorradal, Borg.                         sunnudag 21. sept.
Hrunaréttir í Hrunamannahr., Árn.                   föstudag 12. sept.
Hrútatungurétt í Hrútafirði, V.-Hún.                 laugardag 6. sept.
Húsmúlarétt v/Kolviðarhól, Árn.                     laugardag 20. sept.
Hvalsárrétt í Hrútfirði, Strand.                         laugardag 20. sept.
Illugastaðarétt í Fnjóskadal S.-Þing.                sunnudag 7. sept.
Kaldárbakkarétt í Kolb., Hnapp.                    sunnudag 7. sept.
Kirkjufellsrétt í Haukadal, Dal.                        laugardag 13. sept.
Kjósarrétt í Árneshreppi, Strand.                    laugardag 20. sept.
Kjósarrétt í Hækingsdal, Kjós.                       sunnudag 21. sept.
Klausturhólarétt í Grímsnesi, Árn.                    miðvikudag 17. sept.
Laufskálarétt í Hjaltadal, Skagafirði                 sunnudag 7. sept.
Ljárskógarétt í Laxárdal, Dal.                          laugardag 6. sept.
Lokastaðarétt í Fnjóskadal, S.-Þing.               sunnudag  14. sept.
Melarétt í Árneshreppi, Strand.                       laugardag 13. sept.
Melarétt í Fljótsdal, N.-Múl.                           laugardag 20. sept.
Miðfjarðarrétt í Miðfirði, V.-Hún.                    laugardag 6. sept.
Múlarétt í Saurbæ, Dal.                                   sunnudag 21. sept.
Mýrararétt í Bárðardal, S-Þingeyjarsýslu           laugardagur 30. ágúst
Mýrdalsrétt í Hnappadal                                  þriðjudag 16. sept.
Mælifellsrétt í Skagafirði                                  laugardag  6. sept.
Möðruvallarétt í Eyjafjarðarsveit                      sunnudag 7. sept.
Nesmelsrétt í Hvítársíðu                                   laugardag 6. sept.
Núparétt á Melasveit, Borg.                            sunnudag 14. sept.
Oddsstaðarétt í Lundarreykjadal, Borg.           miðvikudag 17. sept.
Rauðsgilsrétt í Hálsasveit, Borg.                       sunnudag 21. sept.
Reistarárrétt í Arnarneshreppi, Eyf.                  laugardag 13. sept.
Reyðarvatnsréttir á Rangárvöllum                     laugardag 20. sept.
Reykjarrétt í Ólafsfirði                                     laugardag 20. sept.
Reykjaréttir á Skeiðum, Árn.                           laugardag 13. sept.
Reynisrétt undir Akrafjalli, Borg.                      laugardag 13. sept.
Selflatarrétt í Grafningi, Árn.                            mánudag 22. sept.
Selnesrétt á Skaga, Skag.                                laugardag 6. sept.
Selvogsrétt í Selvogi                                        sunnudag 21. sept.
Silfrastaðarétt í Blönduhlíð, Skag.                    mánudag 15. sept.
Skaftárrétt í Skaftárhr., V.-Skaft.                    laugardag 6. sept. 
Skaftholtsréttir í Gnúpverjahreppi, Árn.           föstudag 12. sept.
Skarðarétt í Gönguskörðum, Skag.                 laugardag 6. sept.
Skarðsrétt á Skarðsströnd, Dal.                      laugardag 20. sept.
Skarðsrétt í Bjarnarfirði, Strand.                      laugardag 20. sept.
Skerðingsstaðarétt í Hvammsveit, Dal.             sunnudag 21. sept.
Skrapatungurétt í Vindhælishr., A.-Hún.          sunnudag  7. sept.
Staðarbakkarétt í Hörgárdal, Eyf.                    föstudag 12. sept.
Staðarrétt í Skagafirði                                     laugardag 6. sept.
Staðarrétt í Steingrímsfirði, Strand.                  sunnudag 21. sept. 
Stafnsrétt í Svartárdal, A.-Hún.                       laugardag 6. sept.
Svarthamarsrétt á Hvalfj.str., Borg.                 sunnudag 14. sept.
Svignaskarðsrétt, Svignaskarði, Mýr.              mánudag 15. sept.
Tungnaréttir í Biskupstungum                           laugardag 13. sept.
Tungurétt í Svarfaðardal                                  sunnudag  7. sept.
Undirfellsrétt í Vatnsdal, A.-Hún.                     föstudag 5. sept. og laugardag 6. sept.
Valdarásrétt í Víðidal, V.-Hún.                        föstudag 5. sept.
Víðidalstungurétt í Víðidal, V.-Hún.                 laugardag 6. sept.
Þorvaldsdalsrétt í Hörgárdal, Eyf.                    laugardag 13. sept.
Þórkötlustaðarétt í Grindavík                           laugardag 20. sept.
Þórustaðarétt í Hörgárdal, Eyf.                        laugardaginn 13. sept.
Þverárrétt í Vesturhópi, V.-Hún.                     laugardag 13. sept.
Þverárrétt í Þverárhlíð, Mýr.                           mánudag 15. sept.
Þverárrétt í Öxnadal, Eyf.                               mánudag 15. sept.
Ölfusréttir í Ölfusi, Árn.                                   mánudag 22. sept.

Nánari upplýsingar um réttir í Húnavatnssýslum og Skagafirði er að finna á www.skagafjordur.is og á Norðausturlandi á www.nordurland.is  og www.eyjafjardarsveit.is  
                 
 
                                                                  

Stóðréttir haustið 2008
 
Skarðarétt í Gönguskörðum, Skag.     laugardag 13. sept. kl. 12-13
Staðarrétt í Skagafirði.                        laugardag 13. sept. um kl. 16

Silfrastaðarétt í Blönduhlíð, Skag.        sunnudag 14. sept. um kl. 16

Hlíðarrétt við Bólstaðarhlíð, A.-Hún.    sunnudag 14. sept. kl. 13

Skrapatungurétt í A.-Hún.                   sunnudag 14. sept. kl. 8-10

Unadalsrétt, Skag.                               laugardag 4. okt. kl. 13

Laufskálarétt í Hjaltadal, Skag.             laugardag 27. sept. kl. 13

Þverárrétt í Vesturhópi, V.-Hún.           laugardag 27. sept. um kl. 13

Tungurétt í Svarfaðardal, Eyf.                laugardag 4. okt. kl. 10

Víðidalstungurétt í Víðidal, V.-Hún.       laugardag 4. okt. kl. 10

Melgerðismelarétt í Eyjafjarðarsveit       laugardag 4. okt. kl. 11

Þverárrétt í Eyjafjarðarsveit                   sunnudag 5. okt. kl. 10


Helstu réttir í Landnámi Ingólfs Arnarsonar
haustið 2008

Laugardag 20. sept. kl. 14:00 Þórkötlustaðarétt í Grindavík
Laugardag 20. sept. upp úr hádegi Heiðarbæjarrétt í Þingvallasveit
Laugardag 20. sept. upp úr hádegi Húsmúlarétt við Kolviðarhól
______________________________________________________________

Sunnudag 21. sept. kl. 9:00 Selvogsrétt í Selvogi, Árn.
Sunnudag 21. sept. kl. 11:00 Fossvallarétt við Lækjarbotna
Sunnudag 21. sept. um hádegi Hraðastaðarétt  í Mosfellsdal
Sunnudag 21. sept. um kl. 16:00 Kjósarrétt í Hækingsdal, Kjós
 

Mánudag 22. sept. kl. 09:00 Selflatarrétt í Grafningi
Mánudag 22. sept. kl. 14:00 Ölfusréttir í Ölfusi


Seinni réttir verða tveim vikum síðar á sömu vikudögum, þ.e. dagana 4. - 6. október. Til að auðvelda hreinsun afrétta og draga úr hættu á ákeyrslum á þjóðvegum í haustmyrkrinu er lögð áhersla á að fé verði haft í haldi eftir réttir.  Samkvæmt 5. gr. fjallskilasamþykktar fyrir Landnám Ingólfs Arnarsonar nr. 401/1996 er óheimilt að sleppa aftur fé úr haustréttum á afrétti.