Beint í efni

Réttardagarnir haustið 2008 – leiðréttur listi

01.09.2008

Listi yfir fjár- og stóðréttir fyrir haustið 2008 hefur verið gefinn út og eru fyrstu réttirnar að því er virðist fjárrétt, í Mýrararétt í Bárðardal,  S.-Þingeyjarsýslu, strax á laugardag um næstu helgi en listinn er hér eftirfarandi. Það er Ólafur R. Dýrmundsson, ráðunautur hjá Bændasamtökum Íslands sem hefur tekið listann saman.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fjárréttir haustið 2008

Réttir                                                             Dagsetningar             
Arnarhólsrétt í Helgafellssveit                        sunnudag 21 sept.
Auðkúlurétt við Svínavatn, A.-Hún.               laugardag 6. sept.
Áfangagilsrétt á Landmannaafrétti, Rang.       fimmtudag 25. sept.
Árskógsrétt á Árskógsströnd, Eyf.                 sunnudag 14. sept.
Baldursheimsrétt í Mývatnssveit, S.-Þing.      sunnudag 31. ágúst
Brekkurétt í Norðurárdal, Mýr.                     sunnudag 14. sept.
Fellsaxlarrétt í Hvalfjarðarsveit, Borg.            sunnudag 14. sept.
Fellsendarétt í Miðdölum                               sunnudag 14. sept.
Flekkudalsrétt á Fellsströnd, Dal.                   laugardag 20. sept.
Fljótshlíðarrétt í Fljótshlíð, Rang.                    þriðjudag 16. sept. og sunnudag 21. sept.
Fljótstungurétt í Hvítársíðu, Mýr.                    laugardag 13. sept. og sunnudag 14. sept.
Fossrétt á Síðu, V.-Skaft.                              föstudag 5. sept.
Fossvallarétt v/Lækjarbotna, (Rvík/Kóp)       sunnudag 21. sept.
Gillastaðarétt í Laxárdal, Dal.                         sunnudag 21. sept.
Glerárrétt við Akureyri                                   laugardag 20. sept.
Gljúfurárrétt í Höfðahverfi, S.-Þing.                laugardag 6. sept.
Grafarrétt í Skaftártungu, V.-Skaft.                laugardag 13. sept.
Grímsstaðarétt á Mýrum, Mýr.                       þriðjudag 16. sept.
Haldréttir í Holtamannaafrétti, Rang.               sunnudag 14. sept.
Hamarsrétt á Vatnsnesi, V.-Hún.                    laugardag 13. sept.
Heiðarbæjarrétt í Þingvallasveit, Árn.              laugardag 20. sept.
Hítardalsrétt í Hítardal, Mýr.                           mánudag 15. sept.
Hlíðarrétt í Bólstaðarhl.hr. A.-Hún.                 sunnudag 7. sept.
Hlíðarrétt í Mývatnssveit, S.-Þing.                   sunnudag 31. ágúst
Holtsrétt í Fljótum, Skag.                               laugardag 13. sept.
Hólmarétt í Hörðudal                                     sunnudag 27. sept.
Hraðastaðarétt í Mosfellsdal                           sunnudag 21. sept.
Hraungerðisrétt í Eyjafjarðarsveit                    laugardag 6. sept.
Hraunsrétt í Aðaldal, S.-Þing.                         sunnudag 7. sept.
Hreppsrétt í Skorradal, Borg.                         sunnudag 21. sept.
Hrunaréttir í Hrunamannahr., Árn.                   föstudag 12. sept.
Hrútatungurétt í Hrútafirði, V.-Hún.                 laugardag 6. sept.
Húsmúlarétt v/Kolviðarhól, Árn.                     laugardag 20. sept.
Hvalsárrétt í Hrútfirði, Strand.                         laugardag 20. sept.
Illugastaðarétt í Fnjóskadal S.-Þing.                sunnudag 7. sept.
Kaldárbakkarétt í Kolb., Hnapp.                    sunnudag 7. sept.
Kirkjufellsrétt í Haukadal, Dal.                        laugardag 13. sept.
Kjósarrétt í Árneshreppi, Strand.                    laugardag 20. sept.
Kjósarrétt í Hækingsdal, Kjós.                       sunnudag 21. sept.
Klausturhólarétt í Grímsnesi, Árn.                    miðvikudag 17. sept.
Laufskálarétt í Hjaltadal, Skagafirði                 sunnudag 7. sept.
Ljárskógarétt í Laxárdal, Dal.                          laugardag 6. sept.
Lokastaðarétt í Fnjóskadal, S.-Þing.               sunnudag  14. sept.
Melarétt í Árneshreppi, Strand.                       laugardag 13. sept.
Melarétt í Fljótsdal, N.-Múl.                           laugardag 20. sept.
Miðfjarðarrétt í Miðfirði, V.-Hún.                    laugardag 6. sept.
Múlarétt í Saurbæ, Dal.                                   sunnudag 21. sept.
Mýrararétt í Bárðardal, S-Þingeyjarsýslu           laugardagur 30. ágúst
Mýrdalsrétt í Hnappadal                                  þriðjudag 16. sept.
Mælifellsrétt í Skagafirði                                  laugardag  6. sept.
Möðruvallarétt í Eyjafjarðarsveit                      sunnudag 7. sept.
Nesmelsrétt í Hvítársíðu                                  laugardaginn 6. sept
Núparétt á Melasveit, Borg.                            sunnudag 14. sept.
Oddsstaðarétt í Lundarreykjadal, Borg.           miðvikudag 17. sept.
Rauðsgilsrétt í Hálsasveit, Borg.                       sunnudag 21. sept.
Reistarárrétt í Arnarneshreppi, Eyf.                  laugardag 13. sept.
Nesmelsrétt í Hvítársíðu                                   laugardag 6. sept.
Reyðarvatnsréttir á Rangárvöllum                     laugardag 20. sept.
Reykjarrétt í Ólafsfirði                                     laugardag 20. sept.
Reykjaréttir á Skeiðum, Árn.                           laugardag 13. sept.
Reynisrétt undir Akrafjalli, Borg.                      laugardag 13. sept.
Selflatarrétt í Grafningi, Árn.                            mánudag 22. sept.
Selnesrétt á Skaga, Skag.                                laugardag 6. sept.
Selvogsrétt í Selvogi                                        sunnudag 21. sept.
Silfrastaðarétt í Blönduhlíð, Skag.                    mánudag 15. sept.
Skaftárrétt í Skaftárhr., V.-Skaft.                    laugardag 6. sept. 
Skaftholtsréttir í Gnúpverjahreppi, Árn.           föstudag 12. sept.
Skarðarétt í Gönguskörðum, Skag.                 laugardag 6. sept.
Skarðsrétt á Skarðsströnd, Dal.                      laugardag 20. sept.
Skarðsrétt í Bjarnarfirði, Strand.                      laugardag 20. sept.
Skerðingsstaðarétt í Hvammsveit, Dal.             sunnudag 21. sept.
Skrapatungurétt í Vindhælishr., A.-Hún.          sunnudag  7. sept.
Staðarbakkarétt í Hörgárdal, Eyf.                    föstudag 12. sept.
Staðarrétt í Skagafirði                                     laugardag 6. sept.
Staðarrétt í Steingrímsfirði, Strand.                  sunnudag 21. sept. 
Stafnsrétt í Svartárdal, A.-Hún.                       laugardag 6. sept.
Svarthamarsrétt á Hvalfj.str., Borg.                 sunnudag 14. sept.
Svignaskarðsrétt, Svignaskarði, Mýr.              mánudag 15. sept.
Tungnaréttir í Biskupstungum                           laugardag 13. sept.
Tungurétt í Svarfaðardal                                  sunnudag  7. sept.
Undirfellsrétt í Vatnsdal, A.-Hún.                     föstudag 5. sept. og laugardag 6. sept.
Valdarásrétt í Víðidal, V.-Hún.                        föstudag 5. sept.
Víðidalstungurétt í Víðidal, V.-Hún.                 laugardag 6. sept.
Þorvaldsdalsrétt í Hörgárdal, Eyf.                    laugardag 13. sept.
Þórkötlustaðarétt í Grindavík                           laugardag 20. sept.
Þórustaðarétt í Hörgárdal, Eyf.                        laugardaginn 13. sept.
Þverárrétt í Vesturhópi, V.-Hún.                     laugardag 13. sept.
Þverárrétt í Þverárhlíð, Mýr.                           mánudag 15. sept.
Þverárrétt í Öxnadal, Eyf.                               mánudag 15. sept.
Ölfusréttir í Ölfusi, Árn.                                   mánudag 22. sept.

Nánari upplýsingar um réttir í Húnavatnssýslum og Skagafirði er að finna á www.skagafjordur.is og á Norðausturlandi á www.nordurland.is  og www.eyjafjardarsveit.is  
                 
 
                                                                  

Stóðréttir haustið 2008
 
Skarðarétt í Gönguskörðum, Skag.     laugardag 13. sept. kl. 12-13
Staðarrétt í Skagafirði.                        laugardag 13. sept. um kl. 16

Silfrastaðarétt í Blönduhlíð, Skag.        sunnudag 14. sept. um kl. 16

Hlíðarrétt við Bólstaðarhlíð, A.-Hún.    sunnudag 14. sept. kl. 13

Skrapatungurétt í A.-Hún.                   sunnudag 14. sept. kl. 8-10

Unadalsrétt, Skag.                               laugardag 4. okt. kl. 13

Laufskálarétt í Hjaltadal, Skag.             laugardag 27. sept. kl. 13

Þverárrétt í Vesturhópi, V.-Hún.           laugardag 27. sept. um kl. 13

Tungurétt í Svarfaðardal, Eyf.                laugardag 4. okt. kl. 10

Víðidalstungurétt í Víðidal, V.-Hún.       laugardag 4. okt. kl. 10

Melgerðismelarétt í Eyjafjarðarsveit       laugardag 4. okt. kl. 11

Þverárrétt í Eyjafjarðarsveit                   sunnudag 5. okt. kl. 10