Beint í efni

Reglur um jarðræktarstyrki – bráðabirgðaákvæði vegna kalskemmda

22.07.2013

Reglur um framlög til jarðræktar og hreinsunar affallsskurða hafa verið birtar á vef Bændasamtakanna. Í reglunum er kveðið á um ráðstöfun fjármagns úr jarðræktarsjóði en þar má m.a. finna upplýsingar um framlög til sáningar í ræktunarlandi þar sem korn-, tún-, grænfóður- og olíujurtarækt er ætluð til fóður- eða matvælaframleiðslu, beitar eða iðnaðar. Bráðbirgðaákvæði er um styrki til bænda vegna kalskemmda á síðustu mánuðum. 

Framlag á hvern hektara fyrir hvert bú er kr. 17 þúsund á ha. frá 1-30 ha. og kr. 12 þúsund á ha. frá 30-60 hektara ræktun. Framangreind stærðarmörk eru 2,5 sinnum hærri á svínabúum. Heildarflatarmál ræktunarinnar verður að vera a.m.k. 2 ha og uppskera er kvöð.

Framlög til hreinsunar affallsskurða geta numið kr. 125 þúsund á hvern kílómetra en þau eru veitt ef heildarlengd er a.m.k. 100 metrar. Í reglunum kemur fram að árlega skuli allt að 10 milljónir króna renna til hreinsunar affallsskurða. 

Skilyrði þess að verkefni njóti framlags er að fram hafi farið úttekt en um hana eru nýjar verklagsreglur sem sömuleiðis eru kynntar á vef BÍ. Til að standast úttekt þarf m.a. að liggja fyrir viðurkennt túnkort af ræktarlandinu.

Ákvæði vegna kalskemmda árið 2013
Í kjölfar þess mikla tjóns sem bændur víða um land urðu fyrir vegna kalskemmda í vor er nú komið ákvæði til bráðabirgða í reglur um framlög til jarðræktar. Greiddar verða kr. 60 þúsund á hvern hektara umfram almenna styrki til jarðræktar. Meðal skilyrða fyrir úthlutun er að viðurkennd úttekt hafi farið fram vorið 2013.

Nánari upplýsingar er að finna hér.