Beint í efni

Reglur um greiðslur vegna kynbótaverkefna í nautgriparækt

02.01.2013

Eftirfarandi reglur um greiðslur vegna kynbótaverkefna í nautgriparækt voru samþykktar á milli jóla og nýárs.


REGLUR
um greiðslur vegna kynbótaverkefna í nautgriparækt
frá 1. janúar 2013 til 31. desember 2013.

Með vísan til 11. gr. reglugerðar nr. 1084/2012 um greiðslumark mjólkur á lögbýlum og greiðslur til bænda frá 1. janúar 2013 til 31. desember 2013 og gr. 6.4. í samningi um starfsskilyrði mjólkurframleiðslu dags. 10. maí 2004, setja Bændasamtök Íslands eftirfarandi reglur um fyrirkomulag greiðslna vegna kynbótaverkefna, á tímabilinu.

1. gr.
Rétt á álagsgreiðslum vegna kynbótaverkefna í nautgriparækt eiga handhafar bein-/gripagreiðslna á búum sem uppfylla kröfur Bændasamtaka Íslands um gæðastýrt skýrsluhald.
Handhafi greiðslna skv. 1. mgr. skal vera sá sami og er handhafi beingreiðslna og/eða gripagreiðslna á búinu, nema annað verði ákveðið.

2. gr.
Sú upphæð sem verður til ráðstöfunar á árinu 2013 er ákveðin á grundvelli 11. gr. reglugerðar 1084/2012. Fjárhæðin verður greidd til þeirra sem rétt eiga á greiðslunum sbr. 1. gr. með þeim hætti sem hér segir:
a. Flöt greiðsla sem nema skal 20% af fjárhæð skv. 1. mgr., greiðist til handhafa greiðslna á búum sem uppfylla kröfur um gæðastýrt skýrsluhald.
b. Hlutfallsgreiðsla sem nema skal 80% af fjárhæð skv. 1. mgr., greiðist í réttu hlutfalli við árskúafjölda í þeim mánuði sem greitt er út.

3. gr.
Greiðslutilhögun og skilyrði greiðslna eru sem hér segir:
Upphæðin greiðist með fjórum jöfnum greiðslum í maí, ágúst, nóvember 2013 og febrúar 2014. Til grundvallar hverri greiðslu liggja skýrsluskil síðasta ársfjórðungs fyrir greiðslumánuð ásamt því að skýrsluhaldari þarf að standast kröfur um kýrsýnatökur fyrir allt yfirstandandi verðlagsár. Skýrsluskil þurfa að vera regluleg, þ.e. að skýrslu sé skilað fyrir 11. næsta mánaðar eftir mælingarmánuð. Skal vera ein niðurstaða, þ.e. eitt sýni úr hverri mjólkandi kú á búinu tvisvar sinnum á hverjum ársfjórðungi ársins 2013. Niðurstöður kýrsýna þurfa að hafa borist innan 15 daga frá því að ársfjórðungi lýkur. Ef ekki tekst af tæknilegum ástæðum hjá Rannsóknastofu SAM að greina niðurstöður fyrir einstaka gripi skal taka tillit til þess. Ný skýrsluhaldsbú skulu hafa skráð sig í skýrsluhald og skilað skýrslu reglulega og kýrsýnum fyrir undangengin ársfjórðung. ásamt því að standast almennar ofangreindar kröfur.

4. gr.
Bú telst skýrsluhaldsbú hafi það verið skráð í skýrsluhald á verðlagsárinu 2012. Með nýjum skýrsluhaldsbúum er átt við bú sem ekki voru skráð í skýrsluhald á verðlagsárinu 2010-2011, eða hafa haft eigendaskipti á verðlagsárinu 2010-2011eða seinna.

5. gr.
Greiðslur deilast niður miðað við fjölda þeirra sem standast kröfur þess tímabils sem er til viðmiðunar.

Reykjavík 27. desember 2012.
F.h. Bændasamtaka Íslands,
Eiríkur Blöndal