Beint í efni

MAST birtir niðurstöður áburðareftirlits 2010

02.02.2011

Matvælastofnun hefur nú birt niðurstöður áburðareftirlits fyrir árið 2010. Hér á eftir fara helstu niðurstöður hjá umfangsmestu 

áburðarinnflytjendunum, en alls fluttu 24 fyrirtæki inn áburð á sl. ári.  

Skýrslu MAST er að finna hér.

 

Á þessu ári voru 11 áburðartegundir sem Fóðurblandan flytur inn teknar til skoðunar. Þessar tegundir eru allar fluttar inn í nokkru magni og því mikilvægt að fylgst sé með gæðum þeirra. Efnagreiningar á áburðinum leiddu í ljós að samræmi er á milli skráðra gilda næringarefna og mældra. Engin næringarefni greindust neðan við leyfð vikmörk. Kadmíum mældist yfirleitt ekki nema í Græði 1, en þar var það undir leyfðu hámarki. Hins vegar eru gerðar athugasemdir við merkingar nokkurra áburðartegunda, Græðir 1 var með ófullnægjandi merkingu, Fjölmóði 3b var sömu leiðis með ófullnægjandi merkingu. Græðir 9 og Magni 1 voru merktir sem EB-áburður, en ekki skráðir sem slíkir. Merkingar voru afmáðar af nokkrum sekkjum af Fjölgræði 5, Fjölgræði 7 og Fjölgræði 9b.

 

Á þessu ári voru 12 áburðartegundir sem Skeljungur flytur inn teknar til skoðunar. Þessar tegundir eru allar fluttar inn í nokkru magni og því mikilvægt að fylgst sé með gæðum þeirra. Efnagreiningar á áburðinum leiddu í ljós að samræmi er á milli skráðra gilda næringarefna og mældra. Engin næringarefni greindust neðan við leyfð vikmörk. Kadmíum (Cd) var vart mælanlegt í áburðinum. Gerðar eru athugasemdir við merkingar á áburðartegundunum Sprettur 20-10-10 og 20-12-8+Se, þar sem upplýsingar á merkimiðunum voru ófullnægjandi og afmáanlegar. Merkimiðarnir voru álímdir og gátu því fallið af sekkjunum. Þessi merkingagalli á við um fleiri áburðartegundir og var bundinn við eina sendingu. Þá eru gerðar athugasemdir við merkingu áburðarins Sprettur 12-10-21+Avail, en þar var einungis skrifað með tússpenna á sekkina heiti áburðarins, aðrar upplýsingar vantaði.

 

Á þessu ári voru 9 áburðartegundir sem Sláturfélag Suðurlands flytur inn teknar til skoðunar. Þessar tegundir eru allar fluttar inn í nokkru magni og því mikilvægt að fylgst sé með gæðum þeirra.
Efnagreiningar á áburðinum leiddu í ljós að köfnunarefni (N) í kalksaltpétri reyndist vera undir leyfðum vikmörkum eða -1,0, en samkvæmt ákvæðum í 5. Viðauka reglugerðar 398/1995 má það ekki víkja meira frá skráðu gildi en – 0,4% af þunga. Efnainnihald annarra áburðartegunda reyndist vera innan vikmarka.
Merkingar áburðartegundanna Opti Kas, Opti NS og Fullgjödsel 21-3-8 eru á Norsku. Fyrirtækið er minnt á fjórðu málsgrein 13. gr. reglugerðar nr. 398/1995 um áburð og jarðvegsbætandi efni, en hún er svo hljóðandi:
„Merkingar og texti á hugsanlegum fylgiseðlum eiga að vera á íslensku. Ef merking á umbúðum er ekki á íslensku skal tryggja kaupanda tilsvarandi upplýsingar á fylgiseðli á íslensku. Fylgiseðlar með lausri vöru skulu alltaf vera á íslensku“.
Einnig voru merkingar áburðartegundanna í sumum tilfellum máðar og illlæsilegar það á sérstaklega við um áburðartegundina Fullgjödsel 21-3-8. Fyrirtækið er minnt á fyrstu og aðra málsgrein 13. gr. reglugerðar nr. 398/1995 um áburð og jarðvegsbætandi efni, en þær eru svo hljóðandi:
„Miðar eða umbúðarmerkingar með tilskyldum vörulýsingum sbr. 12. gr. verða að sjást vel. Merkimiða verður að festa með lokunarbúnaði umbúða. Ef lokunarbúnaðurinn er innsigli verður það að vera á einhlítan hátt merkt framleiðanda, innflytjanda eða þeim sem ábyrgð hefur skv. f-lið 12. gr.
Vörulýsingu má ekki vera hægt að afmá og hún verður að vera vel læsileg”.

 

Á þessu ári voru 5 áburðartegundir sem Búvís ehf flytur inn teknar til skoðunar. Þessar tegundir eru allar fluttar inn í nokkru magni og því mikilvægt að fylgst sé með gæðum þeirra. Efnagreiningar á áburðinum leiddu í ljós að köfnunarefni (N) í Bæti 10 reyndist vera undir leyfðum vikmörkum eða -3,10, en samkvæmt ákvæðum í 5. Viðauka reglugerðar 398/1995 má samanlögð neikvæð frávik ekki nema meira en -0,8% af þunga. Aftur á móti var kalíuminnihald áburðarins hátt eða 3,8% yfir skráðu gildi. Efnainnihald annarra áburðartegunda reyndist vera innan leyfðra vikmarka.

Merkingar áburðartegundanna voru á miðum áfestum við op áburðarsekkjanna og er ekki gerð athugasemd við þær. Engin áburðartegund var merkt sem EB-áburður.