Um BÍ
Búgreinadeildir
Málaflokkar
Til baka
Um Alifuglabændur
Upplýsingar
Kolefnisspor
Til baka
Til baka
Um Hross BÍ
Fræðsla
FHB
Til baka
Um NautBÍ
Upplýsingar
LK
Til baka
Sauðfjárbændur
Upplýsingar
Til baka
Starfið
Stjórnsýsla
Til baka

MAST birtir niðurstöður áburðareftirlits 2010

02.02.2011

Matvælastofnun hefur nú birt niðurstöður áburðareftirlits fyrir árið 2010. Hér á eftir fara helstu niðurstöður hjá umfangsmestu 

áburðarinnflytjendunum, en alls fluttu 24 fyrirtæki inn áburð á sl. ári.  

Skýrslu MAST er að finna hér.

 

Á þessu ári voru 11 áburðartegundir sem Fóðurblandan flytur inn teknar til skoðunar. Þessar tegundir eru allar fluttar inn í nokkru magni og því mikilvægt að fylgst sé með gæðum þeirra. Efnagreiningar á áburðinum leiddu í ljós að samræmi er á milli skráðra gilda næringarefna og mældra. Engin næringarefni greindust neðan við leyfð vikmörk. Kadmíum mældist yfirleitt ekki nema í Græði 1, en þar var það undir leyfðu hámarki. Hins vegar eru gerðar athugasemdir við merkingar nokkurra áburðartegunda, Græðir 1 var með ófullnægjandi merkingu, Fjölmóði 3b var sömu leiðis með ófullnægjandi merkingu. Græðir 9 og Magni 1 voru merktir sem EB-áburður, en ekki skráðir sem slíkir. Merkingar voru afmáðar af nokkrum sekkjum af Fjölgræði 5, Fjölgræði 7 og Fjölgræði 9b.

 

Á þessu ári voru 12 áburðartegundir sem Skeljungur flytur inn teknar til skoðunar. Þessar tegundir eru allar fluttar inn í nokkru magni og því mikilvægt að fylgst sé með gæðum þeirra. Efnagreiningar á áburðinum leiddu í ljós að samræmi er á milli skráðra gilda næringarefna og mældra. Engin næringarefni greindust neðan við leyfð vikmörk. Kadmíum (Cd) var vart mælanlegt í áburðinum. Gerðar eru athugasemdir við merkingar á áburðartegundunum Sprettur 20-10-10 og 20-12-8+Se, þar sem upplýsingar á merkimiðunum voru ófullnægjandi og afmáanlegar. Merkimiðarnir voru álímdir og gátu því fallið af sekkjunum. Þessi merkingagalli á við um fleiri áburðartegundir og var bundinn við eina sendingu. Þá eru gerðar athugasemdir við merkingu áburðarins Sprettur 12-10-21+Avail, en þar var einungis skrifað með tússpenna á sekkina heiti áburðarins, aðrar upplýsingar vantaði.

 

Á þessu ári voru 9 áburðartegundir sem Sláturfélag Suðurlands flytur inn teknar til skoðunar. Þessar tegundir eru allar fluttar inn í nokkru magni og því mikilvægt að fylgst sé með gæðum þeirra.
Efnagreiningar á áburðinum leiddu í ljós að köfnunarefni (N) í kalksaltpétri reyndist vera undir leyfðum vikmörkum eða -1,0, en samkvæmt ákvæðum í 5. Viðauka reglugerðar 398/1995 má það ekki víkja meira frá skráðu gildi en – 0,4% af þunga. Efnainnihald annarra áburðartegunda reyndist vera innan vikmarka.
Merkingar áburðartegundanna Opti Kas, Opti NS og Fullgjödsel 21-3-8 eru á Norsku. Fyrirtækið er minnt á fjórðu málsgrein 13. gr. reglugerðar nr. 398/1995 um áburð og jarðvegsbætandi efni, en hún er svo hljóðandi:
„Merkingar og texti á hugsanlegum fylgiseðlum eiga að vera á íslensku. Ef merking á umbúðum er ekki á íslensku skal tryggja kaupanda tilsvarandi upplýsingar á fylgiseðli á íslensku. Fylgiseðlar með lausri vöru skulu alltaf vera á íslensku“.
Einnig voru merkingar áburðartegundanna í sumum tilfellum máðar og illlæsilegar það á sérstaklega við um áburðartegundina Fullgjödsel 21-3-8. Fyrirtækið er minnt á fyrstu og aðra málsgrein 13. gr. reglugerðar nr. 398/1995 um áburð og jarðvegsbætandi efni, en þær eru svo hljóðandi:
„Miðar eða umbúðarmerkingar með tilskyldum vörulýsingum sbr. 12. gr. verða að sjást vel. Merkimiða verður að festa með lokunarbúnaði umbúða. Ef lokunarbúnaðurinn er innsigli verður það að vera á einhlítan hátt merkt framleiðanda, innflytjanda eða þeim sem ábyrgð hefur skv. f-lið 12. gr.
Vörulýsingu má ekki vera hægt að afmá og hún verður að vera vel læsileg”.

 

Á þessu ári voru 5 áburðartegundir sem Búvís ehf flytur inn teknar til skoðunar. Þessar tegundir eru allar fluttar inn í nokkru magni og því mikilvægt að fylgst sé með gæðum þeirra. Efnagreiningar á áburðinum leiddu í ljós að köfnunarefni (N) í Bæti 10 reyndist vera undir leyfðum vikmörkum eða -3,10, en samkvæmt ákvæðum í 5. Viðauka reglugerðar 398/1995 má samanlögð neikvæð frávik ekki nema meira en -0,8% af þunga. Aftur á móti var kalíuminnihald áburðarins hátt eða 3,8% yfir skráðu gildi. Efnainnihald annarra áburðartegunda reyndist vera innan leyfðra vikmarka.

Merkingar áburðartegundanna voru á miðum áfestum við op áburðarsekkjanna og er ekki gerð athugasemd við þær. Engin áburðartegund var merkt sem EB-áburður.