Um BÍ
Búgreinadeildir
Málaflokkar
Til baka
Um Alifuglabændur
Upplýsingar
Kolefnisspor
Til baka
Til baka
Um Hross BÍ
Fræðsla
FHB
Til baka
Um NautBÍ
Upplýsingar
LK
Til baka
Sauðfjárbændur
Upplýsingar
Til baka
Starfið
Stjórnsýsla
Til baka

Leiðrétting á mjólkurverði til bænda 1. febrúar 2011

21.01.2011

Verðlagsnefnd búvara hefur sent frá sér svofellda fréttatilkynningu:

 

„Verðlagsnefnd búvara hefur tekið sameiginlega ákvörðun um að heildsöluverð á mjólk og mjólkurafurðum, sem nefndin verðleggur, hækki 1. febrúar n.k. um 2,25% að meðaltali, þó þannig að nýmjólk hækkar hlutfallslega til jafns við hækkun til bænda. Frá sama tíma hækkar afurðastöðvaverð til bænda um 3,25 kr. á lítra mjólkur, þ.e. úr 71,13 kr. í 74,38 kr., eða um 4,56%. 
Ástæður þessara verðhækkana eru hækkanir á breytilegum kostnaði til búrekstrar“.

Sú hækkun á afurðastöðvaverði sem bændur fá að þessu sinni byggja á hækkun kostnaðar verðlagsgrundvallar frá 1. desember 2009 til 1. desember 2010 að frádregnu viðhaldi, afskriftum, vöxtum og launum. Gæta verður að því að breytingar á vaxtalið á þessu tímabili eru neikvæðar, þar sem vextir hafa lækkað mjög á framangreindu tímabili.

 

Hækkun á framlögum vegna mjólkursamnings nú um áramót nemur um 2,39 kr/ltr innan greiðslumarks og því má meta það svo að bændur fái frá 1.
febrúar 5,64 kr/ltr móti hækkun kostnaðarliða.

 

Afurðastöðvarverðið fer í 74,38 kr/ltr með þessari breytingu og heildar stuðningsgreiðslur nema að meðaltali um 50 kr/ltr eða samtals 124,38 kr/ltr

 

Samkomulag er um eftirfarandi atriði í framhaldi af þessari niðurstöðu.
 
• Launaliður bænda verði endurskoðaður þegar skýrist með samninga á
almennum vinnumarkaði.
• Tekin verði til skoðunar áhrif niðurfellingar á mótframlagi í
Lífeyrissjóð bænda.
• Vegna óvissu í verðþróun aðfanga kúabænda verði fylgist grannt með
þróun þeirra mála og meti þörf á leiðréttinu verðs vegna þess reglulega næstu mánuði.
• Vaxtaliður verðlagsgrundvallar verði tekin til endurskoðunar um leið
og þau mál skýrast.
• Hafin verði undirbúningur að heildar endurskoðun á
verðlagsgrundvelli kúabús.