Beint í efni

Jarðræktarstyrkir og landgreiðslur – Umsóknarfrestur rennur út 3. október!

30.09.2022

Rafrænum umsóknum fyrir jarðræktarstyrki og landgreiðslur vegna framkvæmda á yfirstandandi ári skal skilað eigi síðar en mánudaginn 3. október nk. í gegnum Afurð (www.afurd.is). Umsóknarfrestur verður ekki framlengdur! 

Matvælaráðuneytið hefur gefið út að sérstakar álagsgreiðslur vegna alvarlegrar stöðu í matvælaframleiðslu á Íslandi séu reiknaðar á grunni hefðbundinna umsókna um jarðræktarstyrki og landgreiðslur. Þess vegna er mikilvægt að umsóknir liggi tímanlega fyrir svo greiða megi álagsgreiðslur vegna jarðræktarstyrkja og landgreiðslna í byrjun október 2022. Umsókn er forsenda fyrir álagsgreiðslu. 

Allar umsóknir skulu standast skilyrði skv. reglugerð. Þar sem úttekt umsókna verður ekki lokið fyrr en 15. nóvember 2022 eru álagsgreiðslur greiddar með fyrirvara um að standast úttekt. Tekið verður á misræmi milli umsókna og úttekta sem kann að koma upp við greiðslu á árlegum jarðræktarstyrkjum og landgreiðslum í byrjun desember 2022.
Framleiðendur sem uppfylla skilyrði 3. gr. reglugerðar um almennan stuðning við landbúnað nr. 430/2021 geta sótt um jarðræktarstyrki og landgreiðslur. Skilyrði sem bændur skulu kynna sér fyrir eru fullnægjandi skil á skýrsluhaldi í jörð.
 
Jarðræktarstyrkir
Styrkhæf ræktun er ræktun grass, korntegunda til dýrafóðurs og manneldis, ræktun olíujurta, þar með talin ræktun jurta til framleiðslu á lífdísil, enda sé hratið nýtt til fóðurs, og ræktun grænfóðurs til beitar og uppskeru á því ári sem uppskorið er. Beit búpenings telst vera uppskera og nýting kornhálms og annarra jurta til uppræktunar jarðvegs í útiræktun grænmetis telst styrkhæf. Ræktun vetraryrkja sem sáð er um mitt sumar og endurræktun túna er tekin út á ræktunarári. Ekki telst styrkhæf ræktun ef kornrækt er eingöngu ætluð til að draga að gæsir til skotveiði, nema ef kornhálmur er sannarlega hirtur eða plægður niður. Önnur ræktun sem ekki er nytjuð til búskapar, þar með talin sáning í golfvelli, tjaldstæði o.s.frv. er ekki styrkhæf.
 
Landgreiðslur

Framlögum til landgreiðslna skal ráðstafa á ræktað land sem uppskorið er til fóðuröflunar og framleiðanda er heimilt að nýta. Framlög eru ekki greidd út á land sem eingöngu er nýtt til beitar. Þegar uppskorinn er hluti lands, sem sækja á um styrk út á, skal skrá sérstaklega þann fjölda hektara sem er uppskorinn.

    

Umsóknir skulu berast á: https://afurd.bondi.is/

  

 Vekjum við athygli á því að öll ábyrgð og framkvæmd á greiðslum spretthóps, jarðræktarstyrkja og landgreiðslna liggur hjá Matvælaráðuneytinu.