Beint í efni

Hagstofa Íslands birtir rekstrar- og efnahagsyfirlit landbúnaðarins

22.08.2018

Hagstofa Íslands hefur tekið saman upplýsingar um rekstur og efnahag þriggja greina landbúnaðar fyrir árin 2008-2016, þ.e. fyrir sauðfjárbú, kúabú og önnur nautgripabú.

Þar kemur fram að kúabúum, með ræktun mjólkurkúa sem aðalstarfsemi, fækkaði um tæp 11% frá 2008 til 2016 eða úr 707 búum í 631. Meðalstærð búanna óx um 12,6% á þessum sömu árum, úr 37,1 mjólkurkú að meðaltali árið 2008 í 41,8 árið 2016. Hlutfallslega varð mest fækkun kúabúa á Vestfjörðum, eða tæplega 29% en næstmesta fækkunin varð á Vesturlandi. Aðeins fækkaði um eitt bú á bæði Austurlandi og höfuðborgarsvæðinu og á Suðurnesjum.

Velta kúabúa nam 23,9 ma.kr. árið 2016 samanborið við 22,9 ma.kr. árið 2008 á verðlagi ársins 2016 og hækkaði hún um 4,6%. Af þeim þremur greinum sem samantektin tekur til er kúabúskapur skuldsettastur. Eigið fé var neikvætt um tæplega 1,2 ma.kr. í lok árs 2016, en hefur styrkst verulega á síðustu árum.

Upplýsingarnar eru settar fram eftir landsvæði og stærðarskiptingu búa. Er þetta í fyrsta sinn sem Hagstofan birtir samfelldar tímaraðir fyrir þessar greinar landbúnaðarins. Upplýsingarnar eru byggðar á skattframtölum og landbúnaðarskýrslum og settar fram á formi hefðbundinna rekstrar- og efnahagsreikninga. Þetta er fyrsta birting rekstrar- og efnahagsyfirlits landbúnaðargreina og stefnt er að því að birta tölur árlega. Tölur fyrir árið 2017 verða birtar síðar á þessu ári þegar mestur hluti skattaskila liggur fyrir.