Beint í efni

Fréttir af ársfundi IDF í Shanghai 2006

08.01.2007

Dr. T. Hemme yfirmaður IFCN (International Farm Comparison Network ) Dairy Network telur að það sé óumflýjanlegt að framleiðsla á mjólkurafurðum færist frá löndum, þar sem framleiðslukostnaður er hár til landa þar sem hann er lægri eftir því sem frelsi í viðskiptum með landbúnaðarvörur eykst.
Að hans mati ákvarðast verð, sem samlag getur greitt fyrir hrámjólk, þ.e. verð til mjólkurframleiðenda, aðallega af verði mjólkurafurða á heimsmarkaði og aðflutningsgjöldum í viðkomandi landi. Þetta áætlar hann að hafi verið um 30 Euro per 100 kg af hrámjólk árið 2004 í Evrópu. Áhrif heimsmarkaðsverðs á innanlandsverð stafar af því að þótt einungis 11% af  mjólkinni, sem framleidd er í heiminum sé flutt á milli landa þá fer um 25% af unnum mjólkurafurðum (smjör, ostar og duft) til útflutnings. Þessi prósenta er talsvert hærri, þegar tekið er tillit til flutninga á mjólkurvörum innan Evrópusambandsins.

IFCN Dairy Network hefur rannskað framleiðslukostnað við mjólkurframleiðslu í 30 löndum og nær rannsóknin jafnt til mjólkurframleiðenda með tvær kýr, sem er algengt á Indlandi og til býla með allt að 2000 kúm í Bandaríkjunum. Dr. Hemme sagði að samkvæmt kostnaðarútreikningum IFCN væri það ekki alltaf stærstu búin sem væru hagkvæmust og að hagkvæm bústærð í einu landi (eða landssvæði) þýddi ekki að það sama ætti við í öðrum löndum. Hagkvæm bústærð miðað við landssvæði ásamt sveigjanleika og aðlögunarhæfni að breyttum þjóðfélagslegum aðstæðum í viðkomandi landi, hafa afgerandi áhrif á rekstrarhagkvæmnina.

Langstærsti kostnaðarliðurinn við framleiðslu mjókurafurða er hrámjólkin og er hann allt að 70% af framleiðslukostnaði. Það má því vera öllum ljóst að samkeppnishæfni fyrirtækja í mjólkuriðnaði á heimsmarkaði er fyrst og fremst háð verði á þeirri hrámjólk, sem það kaupir.

Fyrirtæki í mjólkuriðnaði víðsvegar um heim notfæra sér tölvumódel IFCN. Þekking Dr. Hemmes á mjólkuriðnaði um víða veröld gæti vafalítið komið íslenskum stjórnendum í mjólkuriðnaði að góðum notum og hefur hann lýst áhuga sínum á því að heimsækja Ísland við undirritaðan.