Beint í efni

Fjár- og stóðréttir haustið 2013

04.09.2013

Eins og undanfarin ár hafa Bændasamtökin tekið saman lista yfir helstu fjárréttir og stóðréttir á landinu á komandi hausti. Ólafur R. Dýrmundsson ráðunautur hjá Bændasamtökunum hefur haft veg og vanda af samantekt listans og Freyr Rögnvaldsson blaðamaður verið honum innan handar. Hér að neðan má sjá fjárréttir haustsins í stafrófsröð. Þá hefur Ólafur tekið saman sérstakan lista yfir réttir í Landnámi Ingólfs sem stutt er að fara í fyrir íbúa höfuðborgarsvæðisins. Listi yfir stóðréttir haustsins er síðan tekinn saman eftir tímasetningum.

Vert er að taka fram að alltaf geta slæðst villur í lista af þessu tagi. Því er þeim sem hyggjast kíkja í réttir á komandi hausti bent á að gott getur verið að hafa samband við heimamenn og fá staðfestingu á dagssetningum og tímasetningu réttanna.

Ekki tókst að afla upplýsinga um allar réttir á komandi hausti og eru fjallskilastjórar beðnir um að hafa samband til að bæta þar úr og sömuleiðis ef rangt er farið með dagsetningar á réttum. Eru viðkomandi beðnir um að hafa samband við Bændasamtökin í síma 563-0300 eða í tölvupóstfangið fr@bondi.is.

Réttir Dagsetningar
Auðkúlurétt við Svínavatn, A.-Hún. laugardag 7. sept.
Arnarhólsrétt í Helgafellssveit sunnudag 22. sept.
Árhólarétt í Unadal, Skag. laugardag 14. sept.
Árskógsrétt á Árskógsströnd, Eyf. laugardag 14. sept.
Baldursheimsrétt í Mývatnssveit, S.-Þing. Búið að rétta
Brekkurétt í Norðurárdal, Mýr. sunnudag 15. sept.
Brekkurétt í Saurbæ, Dal. sunnudag 15. sept.
Broddanesrétt í Strandabyggð sunnudag 15. sept.
Brúsastaðarétt í Þingvallasveit, Árn.  sunnudag 22. sept.
Dálkstaðarétt á Svalbarðsströnd, S.-Þing laugardag 7. sept. 
Deildardalsrétt í Skagafirði laugardag 14. sept.
Fellsendarétt í Miðdölum sunnudag 15. sept.
Flekkudalsrétt á Fellsströnd, Dal. laugardag 14. sept.
Fljótshlíðarrétt í Fljótshlíð, Rang.  mánudag 16. sept. og sunnudag 22. sept.
Fljótstungurétt í Hvítársíðu, Mýr. laugardag 14. sept.
Flókadalsrétt í Fljótum, Skag. sunnudag 15. sept.
Fossrétt á Síðu, V.-Skaft. laugardag 7. sept., kl. 13:00
Fossárrétt í A-Hún.  laugardag 7. sept.
Fossvallarétt v/Lækjarbotna, (Rvík/Kóp) sunnudag 22. sept.
Garðsrétt í Þistilfirði sunnudag 8. sept.
Gillastaðarétt í Laxárdal, Dal. sunnudag 15. sept.
Gljúfurárrétt í Höfðahverfi, S.-Þing. laugardag 7. sept.
Grafarrétt í Skaftártungu, V.-Skaft. laugardag 14. sept.
Grímsstaðarétt á Mýrum, Mýr. þriðjudag 17. sept.
Haldréttir í Holtamannaafrétti, Rang. sunnudag 22. sept.
Hallgilsstaðarétt á Langanesi Ekki ljóst
Hamarsrétt á Vatnsnesi, V.-Hún. laugardag 14. sept.
Heiðarbæjarrétt í Þingvallasveit, Árn. laugardag 21. sept.
Héðinsfjarðarrétt í Héðinsfirði föstudagur 20. sept
Hítardalsrétt í Hítardal, Mýr. mánudag 16. sept.
Hlíðarrétt við Bólstaðarhlíð, A.-Hún. Búið að rétta
Hlíðarrétt í Mývatnssveit, S.-Þing Búið að rétta
Hlíðarrétt í Skagafirði sunnudag 15. sept.
Hofsrétt í Skagafirði laugardag 14. sept.
Holtsrétt í Fljótum, Skag. laugardag 14. sept.
Hornsrétt í Skorradal, Borg. sunnudag 15. sept.
Hólmarétt í Hörðudal sunnudag 15. sept.
Hraðastaðarétt í Mosfellsdal sunnudag 22. sept.
Hraunarétt í Fljótum, Skag.  Búið að rétta
Hraungerðisrétt í Eyjafjarðarsveit Búið að rétta
Hraunsrétt í Aðaldal, S.-Þing. Búið að rétta
Hrunaréttir í Hrunamannahr., Árn. föstudag 13. sept.
Hrútatungurétt í Hrútafirði, V.-Hún. Búið að rétta
Húsmúlarétt v/Kolviðarhól, Árn. laugardag 21. sept.
Hvalsárrétt í Hrútafirði, Strand.  laugardag 14. sept.
Illugastaðarétt í Fnjóskadal S.-Þing. Búið að rétta
Innri-Múlarétt á Barðaströnd, V.-Barð. sunnudag 29. sept.
Kaldárbakkarétt í Kolb., Hnappadalssýslu sunnudag 8. sept.
Katastaðarétt í Núpasveit, N-þing.  Ekki ljóst
Kinnarstaðarrétt í Reykhólahr., A-Barð. sunnudag 22. sept.
Kirkjubólsrétt í Steingrímsfirði, Strand. Ekki ljóst
Kirkjufellsrétt í Haukadal, Dal. laugardag 14. sept.
Kjósarrétt í Árneshreppi, Strand. laugardag 21. sept.
Kjósarrétt í Kjós. sunnudag 22. sept.
Klausturhólarétt í Grímsnesi, Árn. miðvikudag 18. sept
Kleifnarétt í Fljótum, Skag.  laugardag 14. sept.
Kollafjarðarrétt í Reykhólahr., A-Barð. laugardag 14. sept.
Krísuvíkurrétt, Gullbringusýslu laugardag 14. sept.
Króksfjarðarnesrétt í Reykhólasv., A-Barð. laugardag 21. sept.
Landréttir við Áfangagil, Rang. fimmtudag 26. sept.
Laufskálarétt í Hjaltadal, Skagafirði sunnudag 15. sept.
Leirhafnarrétt í Núpasveit, N-Þing Ekki ljóst
Ljárskógarétt í Laxárdal, Dal. Ekki ljóst
Lokastaðarétt í Fnjóskadal, S.-Þing. sunnudag 15. sept.
Melarétt í Árneshreppi, Strand. laugardag 14. sept.
Melarétt í Fljótsdal, N.-Múl. laugardagur 21. sept.
Miðfjarðarrétt í Miðfirði, V.-Hún. Búið að rétta
Mýrarrétt í Bárðardal laugardag 7. sept.
Mýrdalsrétt í Hnappadal þriðjudag 24. sept.
Mælifellsrétt í Skagafirði Búið að rétta
Möðruvallarétt í Eyjafjarðarsveit sunnudag 8. sept.
Nesmelsrétt í Hvítársíðu, Mýr. laugardag 7. sept.
Núparétt í Melasveit, Borg. sunnudag 15. sept.
Oddsstaðarétt í Lundarreykjadal, Borg. miðvikudag 18. sept.
Ósbrekkurétt í Ólafsfirði laugardag 14. sept.
Ósrétt á Langanesi Ekki ljóst
Rauðsgilsrétt í Hálsasveit, Borg. sunnudag 22. sept.
Reistarárrétt í Hörgársveit, Eyf. laugardag 14. sept.
Rugludalsrétt í Blöndudal, A-Hún. Búið að rétta
Reyðarvatnsréttir á Rangárvöllum laugardag 21. sept.
Reykjarétt í Ólafsfirði fimmtudag 12. sept.
Reykjaréttir á Skeiðum, Árn. fimmtudag 12. sept.
Reynisrétt undir Akrafjalli, Borg. laugardag 21. sept.
Sandfellshagarétt í Öxarfirði, N.-Þing. sunnudag 8. sept.
Sauðárkróksrétt, Skagafirði Búið að rétta
Selflatarrétt í Grafningi, Árn. mánudag 23. sept.
Selárrétt á Skaga, Skag. laugardag 7. sept.
Selvogsrétt í Selvogi sunnudag 22. sept.
Siglufjarðarrétt í Siglufirði laugardag 21. sept.
Silfrastaðarétt í Blönduhlíð, Skag. mánudag 16. sept.
Skaftárrétt í Skaftárhr., V.-Skaft. laugardag 7. sept.
Skaftholtsréttir í Gnúpverjahreppi, Árn. föstudag 13. sept.
Skarðarétt í Gönguskörðum, Skag. laugardag 7. sept.
Skarðsrétt á Skarðsströnd, Dal. laugardag 14. sept.
Skarðsrétt í Bjarnarfirði, Strand. laugardag 21. sept. 
Skeljavíkurrétt í Steingrímsfirði, Strand. laugardag 14. sept.
Skógarétt í Reykjahverfi, S-Þing.  laugardag 7. sept.
Skerðingsstaðarétt í Hvammsveit, Dal.  sunnudag 15. sept.
Skrapatungurétt í Vindhælishr., A.-Hún. Búið að rétta
Staðarbakkarétt í Hörgárdal, Eyf. föstudag 13. sept.
Staðarrétt í Skagafirði Búið að rétta
Staðarrétt í Steingrímsfirði, Strand. sunnudag 15. sept.
Stafnsrétt í Svartárdal, A.-Hún. Búið að rétta
Stíflurétt í Fljótum, Skag.  föstudag 13. sept.
Svarthamarsrétt á Hvalfj.str., Borg.  sunnudag 15. sept.
Svignaskarðsrétt, Svignaskarði, Mýr. mánudag 16. sept.
Teigsrétt, Vopnafirði mánudag 9. sept.
Tjarnarleitisrétt í Kelduhverfi, S-Þing. Ekki ljóst
Tungnaréttir í Biskupstungum laugardag 14. sept.
Tungurétt á  Fellsströnd, Dal. laugardag 7. sept.
Tungurétt í Öxarfirði, N.-Þing. Búið að rétta
Tungurétt í Svarfaðardal sunnudag 8. sept.
Tunguselsrétt á Langanesi Ekki ljóst
Undirfellsrétt í Vatnsdal, A.-Hún. Búið að rétta
Valdarásrétt í Fitjárdal, V.-Hún. Búið að rétta
Víðidalstungurétt í Víðidal, V.-Hún. Búið að rétta
Víkingavatnsrétt í Kelduhverfi, S-Þing. Ekki ljóst
Þorvaldsdalsrétt í Hörgársveit, Eyf. laugardag 14. sept.
Þóristunguréttir, Holtamannaafr., Rang Ekki ljóst
Þórkötlustaðarétt í Grindavík laugardag 21. sept.
Þórustaðarétt í Hörgárdal, Eyf. laugardag 14. sept.
Þverárrétt ytri, Eyjafjarðarsveit, Eyf. Búið að rétta
Þverárrétt Eyja- og Miklaholtshr, Snæf.  sunnudag 22. sept.
Þverárrétt í Vesturhópi, V.-Hún. laugardag 14. sept.
Þverárrétt í Þverárhlíð, Mýr. mánudag 16. sept.
Þverárrétt í Öxnadal, Eyf. mánudag 16. sept. 
Ölfusréttir í Ölfusi, Árn. mánudag 23. sept.
Helstu réttir í Landnámi Ingólfs Arnarsonar haustið 2013
laugardag 14. sept. kl. 13:00 Krísuvíkurrétt v. Suðurstrandarveg, Gullbr.
laugardag 21. sept. kl. 15:00 Heiðarbæjarrétt í Þingvallasveit
laugardag 21. sept. Kl. 14:00 Húsmúlarétt við Kolviðarhól
sunnudag 22. sept. kl. 11:00 Fossvallarétt við Lækjarbotna
sunnudag 22. sept. um hádegi Hraðastaðarétt  í Mosfellsdal
sunnudag 22. sept. um kl. 15:00 Kjósarrétt í Kjós
sunnudag 22. sept. kl. 17:00 Brúsastaðarétt í Þingvallasveit
mánudag 23. sept. kl. 10:00 Selflatarrétt í Grafningi
mánudag 23. sept. kl. 14:00 Ölfusréttir í Ölfusi
laugardag 21. sept. kl. 14:00 Þórkötlustaðarétt í Grindavík
sunnudag 22. sept. kl. 9:00 Selvogsrétt í Selvogi, Árn.
Seinni réttir verða tveim vikum síðar á sömu vikudögum, þ.e. dagana 5. - 7. október.
Til að auðvelda hreinsun afrétta og draga úr hættu á ákeyrslum á þjóðvegum í
haustmyrkrinu er lögð áhersla á að fé verði haft í haldi eftir réttir. Samkvæmt 5. gr. 
fjallskilasamþykktar fyrir Landnám Ingólfs Arnarsonar nr. 733/2012 er óheimilt að sleppa
aftur fé úr haustréttum á afrétti. 
Stóðréttir haustið 2013  
Miðfjarðarrétt í Miðfirði, V. - Hún. laugardag 7. sept. kl. 9
Skarðarétt í Gönguskörðum, Skag. laugardag 14. sept.
Staðarrétt í Skagafirði. laugardag 14. sept.
Silfrastaðarétt í Blönduhlíð, Skag. sunnudag 15. sept. 
Auðkúlurétt við Svínavatn, A.-Hún. sunnudag 15. sept.
Hlíðarrétt við Bólstaðarhlíð, A.-Hún. sunnudag 15. sept.
Skrapatungurétt í A.-Hún. sunnudag 15. sept. kl. 9
Undirfellsrétt í Vatnsdal, A.-Hún. laugardag 21. sept.
Árhólarétt í Unadal, Skag. föstudag 27. sept. kl. 13
Laufskálarétt í Hjaltadal, Skag. laugardag 28. sept.
Þverárrétt í Vesturhópi, V.-Hún. laugardag 28. sept. Kl. 13.
Deildardalsrétt í Skagafirði laugardagur 5. okt.
Tungurétt í Svarfaðardal, Eyf. laugardag 5. okt.
Flókadalsrétt, Fljótum, Skag. laugardag 5. okt.
Víðidalstungurétt í Víðidal, V.-Hún. laugardag 5. okt. kl. 10
Þverárrétt ytri, Eyjafjarðarsveit laugardag 12. okt. kl. 10
Melgerðismelarétt í Eyjafjarðarsveit laugardag 12. okt. kl. 13