Beint í efni

Fjár- og stóðréttir haustið 2012

10.09.2012

Eins og undanfarin ár hafa Bændasamtökin tekið saman lista yfir helstu fjárréttir og stóðréttir á landinu á komandi hausti.

Líkt og vanalega hefur Ólafur Dýrmundsson ráðunautur hjá Bændasamtökunum haft veg og vanda að samantekt listans. Hér að neðan má sjá fjárréttir haustsins í stafrófsröð. Þá hefur Ólafur tekið saman sérstakan lista yfir réttir í Landnámi Ingólfs sem stutt er að fara í fyrir íbúa höfuðborgarsvæðisins. Listi yfir stóðréttir haustsins er síðan tekinn saman eftir tímasetningum.

Vert er að taka fram að alltaf geta slæðst villur í lista af þessu tagi. Því er þeim sem hyggjast kíkja í réttir á komandi hausti bent á að gott getur verið að hafa samband við heimamenn og fá staðfestingu á dagsetningum og tímasetningu réttanna. Einnig er fjallskilastjórum, sem og öðrum sem hafa upplýsingar um réttir sem ekki koma fram á listanum eða vilja leiðrétta rangfærslur, bent á að hafa samband við Bændasamtökin í síma 563-0300 eða í tölvupóstfangið fr@bondi.is.

Fjárréttir haustið 2012

Auðkúlurétt við Svínavatn, A.-Hún. laugard. 8. sept.

Árhólarétt í Unadal, Skag. laugardag 8. sept.

Árskógsrétt á Árskógsströnd, Eyf. laugardag 8. sept.

Baldursheimsrétt í Mývatnssveit, S.-Þing. sunnudag 2. sept.

Brekkurétt í Norðurárdal, Mýr. sunnudag 16. sept.

Brekkurétt í Saurbæ, Dal. sunnudag 16. sept.

Broddanesrétt í Strandabyggð sunnudag 16. sept.

Brúsastaðarétt í Þingvallasveit, Árn. sunnudag 16. sept.

Dálkstaðarétt á Svalbarðsströnd, S.-Þing laugardag 8. sept.

Deildardalsrétt í Skagafirði laugardag 8. sept.

Fellsendarétt í Miðdölum sunnudag 16. sept.

Flekkudalsrétt á Fellsströnd, Dal. laugardag 15. sept.

Fljótshlíðarrétt í Fljótshlíð, Rang. mánudag 10. sept. og sunnudag 16. sept.

Fljótstungurétt í Hvítársíðu, Mýr. laugardag 8. sept.

Flókadalsrétt í Fljótum, Skag. sunnudag 16. sept.

Fossrétt á Síðu, V.-Skaft. föstudag 7. sept.

Fossárrétt í A-Hún. laugardag. 8. Sept.

Fossvallarétt v/Lækjarbotna, (Rvík/Kóp) sunnudag 16. sept.

Garðsrétt í Þistilfirði: Ekki ljóst

Gillastaðarétt í Laxárdal, Dal.sunnudag 16. sept.

Gljúfurárrétt í Höfðahverfi, S.-Þing. laugardag 8. sept.

Grafarrétt í Skaftártungu, V.-Skaft. laugardag 15. sept.

Grímsstaðarétt á Mýrum, Mýr. þriðjudag 18. sept.

Haldréttir í Holtamannaafrétti, Rang. sunnudag 16. sept.

Hallgilsstaðarétt á Langanesi Ekki ljóst

Hamarsrétt á Vatnsnesi, V.-Hún.laugardag 15. sept.

Heiðarbæjarrétt í Þingvallasveit, Árn. laugardag 15. sept.

Héðinsfjarðarrétt í Héðinsfirði laugardag 22. sept

Hítardalsrétt í Hítardal, Mýr. mánudag 17. sept.

Hlíðarrétt við Bólstaðarhlíð, A.-Hún. sunnudag 9. sept.

Hlíðarrétt í Mývatnssveit, S.-Þing sunnudag 2. sept.

Hlíðarrétt í Skagafirði sunnudag 16. sept.

Hofsrétt í Skagafirði laugardag 15. sept.

Holtsrétt í Fljótum, Skag. laugardag 8. sept.

Hólmarétt í Hörðudal sunnudag 16. sept.

Hraðastaðarétt í Mosfellsdal sunnudag 16. sept.

Hraunarétt í Fljótum, Skag. fimmtudag 6. sept.

Hraungerðisrétt í Eyjafjarðarsveit laugardag 8. sept.

Hraunsrétt í Aðaldal, S.-Þing. sunnudag 16. sept.

Hreppsrétt í Skorradal, Borg. sunnudag 9. sept.

Hrunaréttir í Hrunamannahr., Árn. föstudag 14. sept.

Hrútatungurétt í Hrútafirði, V.-Hún. laugardag 8. sept.

Húsmúlarétt v/Kolviðarhól, Árn. laugardag 15. sept.

Hvalsárrétt í Hrútafirði, Strand. laugardag 15. sept.

Illugastaðarétt í Fnjóskadal S.-Þing. sunnudag 9. sept.

Innri-Múlarétt á Barðaströnd, V.-Barð. sunnudag 30. sept.

Kaldárbakkarétt í Kolb., Hnappadalssýslu sunnudag 9. sept.

Katastaðarétt í Núpasveit, N-þing. sunnudag 16. sept.

Kálfsárrétt í Ólafsfirði laugardag 15. sept.

Kinnarstaðarrétt í Reykhólahr., A-Barð. sunnudag 23. sept.

Kirkjubólsrétt í Steingrímsfirði, Strand. sunnudag 16. sept.

Kirkjufellsrétt í Haukadal, Dal. laugardag 15. sept.

Kjósarrétt í Árneshreppi, Strand. laugardag 22. sept.

Kjósarrétt í Kjós. sunnudag 16. sept.

Klausturhólarétt í Grímsnesi, Árn. miðvikudag 19. sept

Kleifnarétt í Fljótum, Skag. laugardag 15. sept.

Kollafjarðarrétt í Reykhólahr., A-Barð. laugardag 15. sept.

Krísuvíkurrétt, Gullbringusýslu laugardag 29. sept.

Króksfjarðarnesrétt í Reykhólasv., A-Barð.  laugardag 22. sept.

Landréttir við Áfangagil, Rang. fimmtudag 20. sept.

Laufskálarétt í Hjaltadal, Skagafirði sunnudag 16. sept.

Leirhafnarrétt í Núpasveit, N-Þing sunnudag 23. sept.

Ljárskógarétt í Laxárdal, Dal. Ekki ljóst

Lokastaðarétt í Fnjóskadal, S.-Þing. sunnudag 16. sept.

Melarétt í Árneshreppi, Strand. laugardag 15. sept.

Melarétt í Fljótsdal, N.-Múl. laugardag 22. sept.

Miðfjarðarrétt í Miðfirði, V.-Hún. laugardag 8. sept.

Mýrarrétt í Bárðardal laugardag 8. sept.

Mýrdalsrétt í Hnappadal þriðjudag 18. sept.

Mælifellsrétt í Skagafirði sunnud. 9. sept. og sunnud. 16. sept.

Möðruvallarétt í Eyjafjarðarsveit sunnudag 16. sept.

Nesmelsrétt í Hvítársíðu, Mýr. laugardag 8. sept.

Núparétt á Melasveit, Borg. sunnudag 9. sept.

Oddsstaðarétt í Lundarreykjadal, Borg. miðvikudag 12. sept.

Ósrétt á Langanesi: Ekki ljóst

Rauðsgilsrétt í Hálsasveit, Borg. sunnudag 16. sept.

Reistarárrétt í Hörgársveit, Eyf. laugardag 8. sept.

Rugludalsrétt í Blöndudal, A-Hún. Ekki ljóst

Reyðarvatnsréttir á Rangárvöllum laugardag 22. sept.

Reykjarétt í Ólafsfirði laugardag 15. sept.

Reykjaréttir á Skeiðum, Árn. laugardag 15. sept.

Reynisrétt undir Akrafjalli, Borg. laugardag 15. sept.

Sandfellshagarétt í Öxarfirði, N.-Þing. þriðjudag 11. sept.

Sauðárkróksrétt, Skagafirði laugardag 8. sept.

Selflatarrétt í Grafningi, Árn. mánudag 17. sept.

Selárrétt á Skaga, Skag. laugardag 8. sept.

Selvogsrétt í Selvogi sunnudag 23. sept.

Siglufjarðarrétt í Siglufirði  föstudag 14. sept.

Silfrastaðarétt í Blönduhlíð, Skag. mánudag 17. sept.

Skaftárrétt í Skaftárhr., V.-Skaft. laugardag 8. sept.

Skaftholtsréttir í Gnúpverjahreppi, Árn. föstudag 14. sept.

Skarðarétt í Gönguskörðum, Skag. laugardag 8. sept.

Skarðsrétt á Skarðsströnd, Dal. laugardag 15. sept.

Skarðsrétt í Bjarnarfirði, Strand. laugardag 22. sept.

Skeljavíkurrétt í Steingrímsfirði, Strand. laugardag 15. sept.

Skógarétt í Reykjahverfi, S-Þing. laugardag 15. sept.

Skerðingsstaðarétt í Hvammsveit, Dal. sunnudag 16. sept.

Skrapatungurétt í Vindhælishr., A.-Hún. sunnudag 16. sept.

Staðarbakkarétt í Hörgárdal, Eyf. sunnudag 16. sept.

Staðarrétt í Skagafirði sunnudag 9. sept.

Staðarrétt í Steingrímsfirði, Strand. sunnudag 16. sept.

Stafnsrétt í Svartárdal, A.-Hún. laugardag 8. sept.

Stíflurétt í Fljótum, Skag. föstudag 7. sept.

Svarthamarsrétt á Hvalfj.str., Borg. sunnudag 16. sept.

Svignaskarðsrétt, Svignaskarði, Mýr. mánudag 17. sept.

Teigsrétt, Vopnafirði mánudag 10. sept.

Tjarnarleitisrétt í Kelduhverfi, S-Þing. sunnudag 16. sept.

Tungnaréttir í Biskupstungum laugardag 15. sept.

Tungurétt á Fellsströnd, Dal. laugardag 8. sept.

Tungurétt í Öxarfirði, N.-Þing. sunnudag 9. sept

Tungurétt í Svarfaðardal sunnudag 9. sept.

Tunguselsrétt á Langanesi: Ekki ljóst

Undirfellsrétt í Vatnsdal, A.-Hún. föstudag 7. sept. og laugardag 8. sept.

Valdarásrétt í Fitjárdal, V.-Hún. föstudag 7. sept.

Víðidalstungurétt í Víðidal, V.-Hún. laugardag 8. sept.

Víkingavatnsrétt í Kelduhverfi, S-Þing laugardag 15. sept.

Þorvaldsdalsrétt í Hörgársveit, Eyf. laugardag 8. sept.

Þóristunguréttir, Holtamannaafr., Rang. sunnudag 16. sept.

Þórkötlustaðarétt í Grindavík laugardag 22. sept.

Þórustaðarétt í Hörgárdal, Eyf. sunnudag 16. sept.

Þverárrétt ytri, Eyjafjarðarsveit, Eyf. sunnudag 2. sept.

Þverárrétt Eyja- og Miklaholtshr, Snæf. sunnudag 16. sept.

Þverárrétt í Vesturhópi, V.-Hún. laugardag 15. sept.

Þverárrétt í Þverárhlíð, Mýr. mánudag 17. sept.

Þverárrétt í Öxnadal, Eyf. mánudag 17. sept.

Ölfusréttir í Ölfusi, Árn. mánudag 17. sept.

Helstu réttir í Landnámi Ingólfs Arnarsonar
Laugardag 15. sept. kl. 15:00  Heiðarbæjarrétt í Þingvallasveit

Laugardag 15. sept. Kl. 14:00 Húsmúlarétt við Kolviðarhól

Sunnudag 16. sept. kl. 11:00 Fossvallarétt við Lækjarbotna

Sunnudag 16. sept. um hádegi  Hraðastaðarétt í Mosfellsdal

Sunnudag 16. sept. um kl. 15:00 Kjósarrétt í Kjós

Sunnudag 16. sept. kl. 17:00 Brúsastaðarétt í Þingvallasveit

Mánudag 17. sept. kl. 10:00 Selflatarrétt í Grafningi

Mánudag 17. sept. kl. 14:00 Ölfusréttir í Ölfusi

Laugardag 22. sept. kl. 14:00 Þórkötlustaðarétt í Grindavík

Sunnudag 23. sept. kl. 9:00 Selvogsrétt í Selvogi, Árn.

Laugardag 29. sept. kl. 13:00 Krísuvíkurrétt v. Suðurstrandarveg, Gullbr.

Seinni réttir verða tveim vikum síðar á sömu vikudögum, þ.e. dagana 29. september til 1. október. Til að auðvelda hreinsun afrétta og draga úr hættu á ákeyrslum á þjóðvegum í haustmyrkrinu er lögð áhersla á að fé verði haft í haldi eftir réttir. Samkvæmt 5. gr. fjallskilasamþykktar fyrir Landnám Ingólfs Arnarsonar nr. 401/1996 er óheimilt að sleppa aftur fé úr haustréttum á afrétti.

Stóðréttir haustið 2012

Miðfjarðarrétt í Miðfirði, V. - Hún. laugardag 8. sept. kl. 9

Skarðarétt í Gönguskörðum, Skag. laugardag 15. sept.

Staðarrétt í Skagafirði. laugardag 15. sept.

Silfrastaðarétt í Blönduhlíð, Skag. sunnudag 16. sept.

Skrapatungurétt í A.-Hún. sunnudag 16. sept. kl. 11

Undirfellsrétt í Vatnsdal, A.-Hún. laugardag 22. sept. kl. 9

Auðkúlurétt við Svínavatn, A.-Hún. laugardag 22. sept. kl. 16

Árhólarétt í Unadal, Skag. föstudag 28. sept. kl. 13

Laufskálarétt í Hjaltadal, Skag. laugardag 29. sept.

Þverárrétt í Vesturhópi, V.-Hún. laugardag 29. sept. um kl. 13

Deildardalsrétt í Skagafirði sunnudag 30. sept.

Tungurétt í Svarfaðardal, Eyf. laugardag 6. okt. kl. 12

Flókadalsrétt, Fljótum, Skag. laugardag 6. okt

Víðidalstungurétt í Víðidal, V.-Hún. laugardag 6. okt. kl. 10

Þverárrétt ytri, Eyjafjarðarsveit laugardag 13. okt. kl. 10

Melgerðismelarétt í Eyjafjarðarsveit laugardag 13. okt. kl. 13

Hlíðarrétt við Bólstaðarhlíð, A.-Hún. Ekki ljóst