Beint í efni

Fjár- og stóðréttir haustið 2012

24.08.2012

Eins og undanfarin ár hafa Bændasamtökin tekið saman lista yfir helstu fjárréttir og stóðréttir á landinu á komandi hausti.

Líkt og vanalega hefur Ólafur Dýrmundsson ráðunautur hjá Bændasamtökunum haft veg og vanda að samantekt listans. Hér að neðan má sjá fjárréttir haustsins í stafrófsröð. Þá hefur Ólafur tekið saman sérstakan lista yfir réttir í Landnámi Ingólfs sem stutt er að fara í fyrir íbúa höfuðborgarsvæðisins. Listi yfir stóðréttir haustsins er síðan tekinn saman eftir tímasetningum.

Vert er að taka fram að alltaf geta slæðst villur í lista af þessu tagi. Því er þeim sem hyggjast kíkja í réttir á komandi hausti bent á að gott getur verið að hafa samband við heimamenn og fá staðfestingu á dagsetningum og tímasetningu réttanna. Einnig er fjallskilastjórum, sem og öðrum sem hafa upplýsingar um réttir sem ekki koma fram á listanum eða vilja leiðrétta rangfærslur, bent á að hafa samband við Bændasamtökin í síma 563-0300 eða í tölvupóstfangið fr@bondi.is.


 

Fjárréttir haustið 2012

Réttir

Dagsetningar

Auðkúlurétt við Svínavatn, A.-Hún.

laugard. 8. sept.

Árhólarétt í Unadal, Skag.

laugardag 8. sept.

Árskógsrétt á Árskógsströnd, Eyf.

laugardag 8. sept.

Baldursheimsrétt í Mývatnssveit, S.-Þing.

sunnudag 2. sept.

Brekkurétt í Norðurárdal, Mýr.

sunnudag 16. sept.

Brekkurétt í Saurbæ, Dal.

sunnudag 16. sept.

Broddanesrétt í Strandabyggð

sunnudag 16. sept.

Brúsastaðarétt í Þingvallasveit, Árn.

sunnudag 16. sept.

Dálkstaðarétt á Svalbarðsströnd, S.-Þing

laugardag 8. sept.

Deildardalsrétt í Skagafirði

laugardag 8. sept.

Fellsendarétt í Miðdölum

sunnudag 16. sept.

Flekkudalsrétt á Fellsströnd, Dal.

laugardag 15. sept.

Fljótshlíðarrétt í Fljótshlíð, Rang.

mánudag 10. sept. og sunnudag 16. sept.

Fljótstungurétt í Hvítársíðu, Mýr.

laugardag 8. sept.

Flókadalsrétt í Fljótum, Skag.

sunnudag 16. sept.

Fossrétt á Síðu, V.-Skaft.

föstudag 7. sept.

Fossárrétt í A-Hún.

laugardag. 8. Sept.

Fossvallarétt v/Lækjarbotna, (Rvík/Kóp)

sunnudag 16. sept.

Garðsrétt í Þistilfirði

Ekki ljóst

Gillastaðarétt í Laxárdal, Dal.

sunnudag 16. sept.

Gljúfurárrétt í Höfðahverfi, S.-Þing.

laugardag 8. sept.

Grafarrétt í Skaftártungu, V.-Skaft.

laugardag 15. sept.

Grímsstaðarétt á Mýrum, Mýr.

þriðjudag 18. sept.

Haldréttir í Holtamannaafrétti, Rang.

sunnudag 16. sept.

Hallgilsstaðarétt á Langanesi

Ekki ljóst

Hamarsrétt á Vatnsnesi, V.-Hún.

laugardag 15. sept.

Heiðarbæjarrétt í Þingvallasveit, Árn.

laugardag 15. sept.

Héðinsfjarðarrétt í Héðinsfirði

laugardag 22. sept

Hítardalsrétt í Hítardal, Mýr.

mánudag 17. sept.

Hlíðarrétt við Bólstaðarhlíð, A.-Hún.

sunnudag 9. sept.

Hlíðarrétt í Mývatnssveit, S.-Þing

sunnudag 2. sept.

Hlíðarrétt í Skagafirði

sunnudag 16. sept.

Hofsrétt í Skagafirði

laugardag 15. sept.

Holtsrétt í Fljótum, Skag.

laugardag 8. sept.

Hólmarétt í Hörðudal

sunnudag 16. sept.

Hraðastaðarétt í Mosfellsdal

sunnudag 16. sept.

Hraunarétt í Fljótum, Skag.

fimmtudag 6. sept.

Hraungerðisrétt í Eyjafjarðarsveit

laugardag 8. sept.

Hraunsrétt í Aðaldal, S.-Þing.

sunnudag 16. sept.

Hreppsrétt í Skorradal, Borg.

sunnudag 9. sept.

Hrunaréttir í Hrunamannahr., Árn.

föstudag 14. sept.

Hrútatungurétt í Hrútafirði, V.-Hún.

laugardag 8. sept.

Húsmúlarétt v/Kolviðarhól, Árn.

laugardag 15. sept.

Hvalsárrétt í Hrútafirði, Strand.

laugardag 15. sept.

Illugastaðarétt í Fnjóskadal S.-Þing.

sunnudag 9. sept.

Innri-Múlarétt á Barðaströnd, V.-Barð.

sunnudag 30. sept.

Kaldárbakkarétt í Kolb., Hnappadalssýslu

sunnudag 9. sept.

Katastaðarétt í Núpasveit, N-þing.

sunnudag 16. sept.

Kálfsárrétt í Ólafsfirði

laugardag 15. sept.

Kinnarstaðarrétt í Reykhólahr., A-Barð.

sunnudag 23. sept.

Kirkjubólsrétt í Steingrímsfirði, Strand.

sunnudag 16. sept.

Kirkjufellsrétt í Haukadal, Dal.

laugardag 15. sept.

Kjósarrétt í Árneshreppi, Strand.

laugardag 22. sept.

Kjósarrétt í Kjós.

sunnudag 16. sept.

Klausturhólarétt í Grímsnesi, Árn.

miðvikudag 19. sept

Kleifnarétt í Fljótum, Skag.

laugardag 15. sept.

Kollafjarðarrétt í Reykhólahr., A-Barð.

laugardag 15. sept.

Krísuvíkurrétt, Gullbringusýslu

laugardag 29. sept.

Króksfjarðarnesrétt í Reykhólasv., A-Barð.

laugardag 22. sept.

Landréttir við Áfangagil, Rang.

fimmtudag 20. sept.

Laufskálarétt í Hjaltadal, Skagafirði

sunnudag 16. sept.

Leirhafnarrétt í Núpasveit, N-Þing

sunnudag 23. sept.

Ljárskógarétt í Laxárdal, Dal.

Ekki ljóst

Lokastaðarétt í Fnjóskadal, S.-Þing.

sunnudag 16. sept.

Melarétt í Árneshreppi, Strand.

laugardag 15. sept.

Melarétt í Fljótsdal, N.-Múl.

laugardag 22. sept.

Miðfjarðarrétt í Miðfirði, V.-Hún.

laugardag 8. sept.

Mýrarrétt í Bárðardal

laugardag 8. sept.

Mýrdalsrétt í Hnappadal

þriðjudag 18. sept.

Mælifellsrétt í Skagafirði

sunnud. 9. sept. og sunnud. 16. sept.

Möðruvallarétt í Eyjafjarðarsveit

sunnudag 16. sept.

Nesmelsrétt í Hvítársíðu, Mýr.

laugardag 8. sept.

Núparétt á Melasveit, Borg.

sunnudag 9. sept.

Oddsstaðarétt í Lundarreykjadal, Borg.

miðvikudag 12. sept.

Ósrétt á Langanesi

Ekki ljóst

Rauðsgilsrétt í Hálsasveit, Borg.

sunnudag 16. sept.

Reistarárrétt í Hörgársveit, Eyf.

laugardag 8. sept.

Rugludalsrétt í Blöndudal, A-Hún.

Ekki ljóst

Reyðarvatnsréttir á Rangárvöllum

laugardag 22. sept.

Reykjarétt í Ólafsfirði

laugardag 15. sept.

Reykjaréttir á Skeiðum, Árn.

laugardag 15. sept.

Reynisrétt undir Akrafjalli, Borg.

laugardag 15. sept.

Sandfellshagarétt í Öxarfirði, N.-Þing.

þriðjudag 11. sept.

Sauðárkróksrétt, Skagafirði

laugardag 8. sept.

Selflatarrétt í Grafningi, Árn.

mánudag 17. sept.

Selárrétt á Skaga, Skag.

laugardag 8. sept.

Selvogsrétt í Selvogi

sunnudag 23. sept.

Siglufjarðarrétt í Siglufirði

föstudag 14. sept.

Silfrastaðarétt í Blönduhlíð, Skag.

mánudag 17. sept.

Skaftárrétt í Skaftárhr., V.-Skaft.

laugardag 8. sept.

Skaftholtsréttir í Gnúpverjahreppi, Árn.

föstudag 14. sept.

Skarðarétt í Gönguskörðum, Skag.

laugardag 8. sept.

Skarðsrétt á Skarðsströnd, Dal.

laugardag 15. sept.

Skarðsrétt í Bjarnarfirði, Strand.

laugardag 22. sept.

Skeljavíkurrétt í Steingrímsfirði, Strand.

laugardag 15. sept.

Skógarétt í Reykjahverfi, S-Þing.

laugardag 15. sept.

Skerðingsstaðarétt í Hvammsveit, Dal.

sunnudag 16. sept.

Skrapatungurétt í Vindhælishr., A.-Hún.

sunnudag  16. sept.

Staðarbakkarétt í Hörgárdal, Eyf.

sunnudag 16. sept.

Staðarrétt í Skagafirði

sunnudag 9. sept.

Staðarrétt í Steingrímsfirði, Strand.

sunnudag 16. sept.

Stafnsrétt í Svartárdal, A.-Hún.

laugardag 8. sept.

Stíflurétt í Fljótum, Skag.

föstudag 7. sept.

Svarthamarsrétt á Hvalfj.str., Borg.

sunnudag 16. sept.

Svignaskarðsrétt, Svignaskarði, Mýr.

mánudag 17. sept.

Teigsrétt, Vopnafirði

mánudag 10. sept.

Tjarnarleitisrétt í Kelduhverfi, S-Þing.

sunnudag 16. sept.

Tungnaréttir í Biskupstungum

laugardag 15. sept.

Tungurétt á  Fellsströnd, Dal.

laugardag 8. sept.

Tungurétt í Öxarfirði, N.-Þing.

sunnudag 9. sept

Tungurétt í Svarfaðardal

sunnudag 9. sept.

Tunguselsrétt á Langanesi

Ekki ljóst

Undirfellsrétt í Vatnsdal, A.-Hún.

föstudag 7. sept. og laugardag 8. sept.

Valdarásrétt í Fitjárdal, V.-Hún.

föstudag 7. sept.

Víðidalstungurétt í Víðidal, V.-Hún.

laugardag 8. sept.

Víkingavatnsrétt í Kelduhverfi, S-Þing.

laugardag 15. sept.

Þorvaldsdalsrétt í Hörgársveit, Eyf.

laugardag 8. sept.

Þóristunguréttir, Holtamannaafr., Rang

sunnudag 16. sept.

Þórkötlustaðarétt í Grindavík

laugardag 22. sept.

Þórustaðarétt í Hörgárdal, Eyf.

sunnudag 16. sept.

Þverárrétt ytri, Eyjafjarðarsveit, Eyf.

sunnudag 2. sept.

Þverárrétt Eyja- og Miklaholtshr, Snæf.

sunnudag 16. sept.

Þverárrétt í Vesturhópi, V.-Hún.

laugardag 15. sept.

Þverárrétt í Þverárhlíð, Mýr.

mánudag 17. sept.

Þverárrétt í Öxnadal, Eyf.

mánudag 17. sept.

Ölfusréttir í Ölfusi, Árn.

mánudag 17. sept.

Helstu réttir í Landnámi Ingólfs Arnarsonar

haustið 2012

Laugardag 15. sept. kl. 15:00

Heiðarbæjarrétt í Þingvallasveit

Laugardag 15. sept. Kl. 14:00

Húsmúlarétt við Kolviðarhól

Sunnudag 16. sept. kl. 11:00

Fossvallarétt við Lækjarbotna

Sunnudag 16. sept. um hádegi

Hraðastaðarétt  í Mosfellsdal

Sunnudag 16. sept. um kl. 15:00

Kjósarrétt í Kjós

Sunnudag 16. sept. kl. 17:00

Brúsastaðarétt í Þingvallasveit

Mánudag 17. sept. kl. 10:00

Selflatarrétt í Grafningi

Mánudag 17. sept. kl. 14:00

Ölfusréttir í Ölfusi

Laugardag 22. sept. kl. 14:00

Þórkötlustaðarétt í Grindavík

Sunnudag 23. sept. kl. 9:00

Selvogsrétt í Selvogi, Árn.

Laugardag 29. sept. kl. 13:00

Krísuvíkurrétt v. Suðurstrandarveg, Gullbr.

Seinni réttir verða tveim vikum síðar á sömu vikudögum, þ.e. dagana 29. september til 1. október. Til að auðvelda hreinsun afrétta og draga úr hættu á ákeyrslum á þjóðvegum í haustmyrkrinu er lögð áhersla á að fé verði haft í haldi eftir réttir.  Samkvæmt 5. gr. fjallskilasamþykktar fyrir Landnám Ingólfs Arnarsonar nr. 401/1996 er óheimilt að sleppa aftur fé úr haustréttum á afrétti.

Stóðréttir haustið 2012

Miðfjarðarrétt í Miðfirði, V. - Hún.

laugardag 8. sept. kl. 9

Skarðarétt í Gönguskörðum, Skag.

laugardag 15. sept.

Staðarrétt í Skagafirði.

laugardag 15. sept.

Silfrastaðarétt í Blönduhlíð, Skag.

sunnudag 16. Sept.

Skrapatungurétt í A.-Hún.

sunnudag 16. sept. kl. 11

Undirfellsrétt í Vatnsdal, A.-Hún.

laugardag 22. sept. kl. 9

Auðkúlurétt við Svínavatn, A.-Hún.

laugardag 22. sept. kl. 16

Árhólarétt í Unadal, Skag.

föstudag 28. sept. kl. 13

Laufskálarétt í Hjaltadal, Skag.

laugardag 29. sept.

Þverárrétt í Vesturhópi, V.-Hún.

laugardag 29. sept. um kl. 13

Deildardalsrétt í Skagafirði

sunnudag 30. sept.

Tungurétt í Svarfaðardal, Eyf.

laugardag 6. okt. kl. 12

Flókadalsrétt, Fljótum, Skag.

laugardag 6. okt

Víðidalstungurétt í Víðidal, V.-Hún.

laugardag 6. okt. kl. 10

Þverárrétt ytri, Eyjafjarðarsveit

laugardag 13. okt. kl. 10

Melgerðismelarétt í Eyjafjarðarsveit

laugardag 13. okt. kl. 13

Hlíðarrétt við Bólstaðarhlíð, A.-Hún.

Ekki ljóst