Beint í efni

Fjár- og stóðréttir haustið 2011

12.09.2011

Eins og undanfarin ár hafa Bændasamtökin tekið saman lista yfir helstu fjárréttir og stóðréttir á landinu á komandi hausti. Samkvæmt upplýsingum Bændasamtakanna verða fyrstu fjárréttir haustsins laugardaginn 3. september nk. en þá verður réttað á sex stöðum norðanlands, í Eyjafirði, Skagafirði og Húnavatnssýslum. Fyrsta stóðrétt haustsins verður einnig sama dag, Miðfjarðarrétt í Miðfirði í Vestur-Húnavatnssýslu.

Líkt og vanalega hefur Ólafur R. Dýrmundsson ráðunautur hjá Bændasamtökunum haft veg og vanda að samantekt listans. Hér að neðan má sjá fjárréttir haustsins í stafrófsröð. Þá hefur Ólafur tekið saman sérstakan lista yfir réttir í Landnámi Ingólfs sem stutt er að fara í fyrir íbúa höfuðborgarsvæðisins. Listi yfir stóðréttir haustsins er síðan tekinn saman eftir tímasetningum.

Vert er að taka fram að alltaf geta slæðst villur í lista af þessu tagi. Því er þeim sem hyggjast kíkja í réttir á komandi hausti bent á að gott getur verið að hafa samband við heimamenn og fá staðfestingu á dagsetningum og tímasetningu réttanna. Einnig er fjallskilastjórum, sem og öðrum, sem hafa upplýsingar um réttir sem ekki koma fram á listanum eða vilja leiðrétta rangfærslur, bent á að hafa samband við Bændasamtökin í síma 563-0300 eða í tölvupóst fr@bondi.is.

Fjárréttir haustið 2011

Auðkúlurétt við Svínavatn, A.-Hún. laugardag 10. sept.

Arnarhólsrétt í Helgafellssveit, sunnudag 18. sept.
Árhólarétt í Unadal, Skag. laugardag 10. sept.
Árskógsrétt á Árskógsströnd, Eyf. laugardag 10. sept.
Baldursheimsrétt í Mývatnssveit, S.-Þing. sunnudag 4. sept.
Brekkurétt í Norðurárdal, Mýr. sunnudag 18. sept.
Brekkudalsrétt í Saurbæ, Dal. sunnudag 18. sept.
Brúsastaðarétt í Þingvallasveit, Árn. sunnudag 18. sept.
Deildardalsrétt í Skagafirði, laugardal 17. sept.
Fellsendarétt í Miðdölum, sunnudag 18. sept.
Flekkudalsrétt á Fellsströnd, Dal. laugard. 17. sept. og laugard. 1. okt.
Fljótshlíðarrétt í Fljótshlíð, Rang. sunnudag 18. sept.
Fljótstungurétt í Hvítársíðu, Mýr. laugardag 10. sept. og sunnud. 11. sept. 
Flókadalsrétt í Fljótum, Skag. sunnudag 18. sept.

Fossárrét í A-Hún, laugardag 10. sept. 
Fossrétt á Síðu, V.-Skaft., föstudag 9. sept.
Fossvallarétt v/Lækjarbotna, (Rvík/Kóp), sunnudag 18. sept.
Gillastaðarétt í Laxárdal, Dal. sunnudag 18. sept.
Glerárrétt við Akureyri, laugardag 17. sept.
Gljúfurárrétt í Höfðahverfi, S.-Þing. laugardag 10. sept.
Grafarrétt í Skaftártungu, V.-Skaft. laugardag 17. sept.
Grímsstaðarétt á Mýrum, Mýr. þriðjudag 20. sept.
Haldréttir í Holtamannaafrétti, Rang. sunnudag 18. sept.
Hamarsrétt á Vatnsnesi, V.-Hún. laugardag 17. sept.
Heiðarbæjarrétt í Þingvallasveit, Árn. laugardag 17. sept.

Héðinsfjarðarrétt, í Héðinsfirði, sunnudag 18. sept. 
Hítardalsrétt í Hítardal, Mýr. mánudag 19. sept.
Hlíðarrétt við Bólstaðarhlíð, A.-Hún. sunnudag 11. sept.
Hlíðarrétt í Mývatnssveit, S.-Þing sunnudag 4. sept.

Hlíðarrétt í Skagafirði, laugardag 10. sept. 
Hofsrétt í Skagafirði, laugardag 17. sept.
Holtsrétt í Fljótum, Skag., laugardag 10. sept.
Hólmarétt í Hörðudal, sunnudag 2. okt.
Hraðastaðarétt í Mosfellsdal, sunnudag 18. sept.
Hraunarétt í Fljótum, Skag., fimmtudag 8. sept.
Hraungerðisrétt í Eyjafjarðarsveit, laugardag 3. sept.
Hraunsrétt í Aðaldal, S.-Þing., sunnudag 18. sept.
Hreppsrétt í Skorradal, Borg., sunnudag 18. sept.
Hrunaréttir í Hrunamannahr., Árn., föstudag 16. sept.
Hrútatungurétt í Hrútafirði, V.-Hún., laugardag 3. sept.
Húsmúlarétt v/Kolviðarhól, Árn., laugardag 17. sept.
Hvalsárrétt í Hrútafirði, Strand., laugardag 17. sept.
Illugastaðarétt í Fnjóskadal S.-Þing., sunnudag 11. sept.
Innri - Múlarétt á Barðaströnd, V.-Barð., laugardag 1. okt.
Kaldárbakkarétt í Kolb., Hnapp., sunnudag 11. sept.
Kirkjubólsrétt í Steingrímsfirði, Strand., sunnudag 18. sept.
Kirkjufellsrétt í Haukadal, Dal., laugardag 10. sept.
Kjósarrétt í Árneshreppi, Strand., laugardag 24. sept.
Kjósarrétt í Hækingsdal, Kjós, sunnudag 18. sept.
Klausturhólarétt í Grímsnesi, Árn., miðvikudag 14. sept.
Kleifnarétt í Fljótum, Skag., laugardag 3. sept.
Krísuvíkurrétt, Gullbringusýslu, laugardag 1. okt.
Landréttir við Áfangagil, Rang., fimmtudag 22. sept.
Laufskálarétt í Hjaltadal, Skagafirði, sunnudag 18 sept.
Ljárskógarétt í Laxárdal, Dal., laugardag 3. sept.
Lokastaðarétt í Fnjóskadal, S.-Þing., sunnudag 11. sept.
Melarétt í Árneshreppi, Strand., laugardag 17. sept.
Melarétt í Fljótsdal, N.-Múl., laugardag 24. sept.
Miðfjarðarrétt í Miðfirði, V.-Hún., laugardag 3. sept.
Mýrdalsrétt í Hnappadal, þriðjudag 20. sept.
Mælifellsrétt í Skagafirði, sunnudag 18. sept.
Möðruvallarétt í Eyjafjarðarsveit, laugardag 3. sept.
Nesmelsrétt í Þverárhlíð, Mýr., laugardag 10. september.
Núparétt á Melasveit, Borg., sunnudag 11. sept.
Oddsstaðarétt í Lundarreykjadal, Borg., miðvikudag 14. sept.
Rauðsgilsrétt í Hálsasveit, Borg., sunnudag 18. sept.
Reistarárrétt í Arnarneshreppi, Eyf., laugardag 10. sept.
Rugludalsrétt í Blöndudal, A-Hún., laugardag 3. sept.
Reyðarvatnsréttir á Rangárvöllum, laugardag 24. sept.
Reykjarétt í Ólafsfirði, laugardag 10. sept.
Reykjaréttir á Skeiðum, Árn., laugardag 17. sept.
Reynisrétt undir Akrafjalli, Borg., laugardag 24. sept.
Sandfellshagarétt í Öxarfirði, N.-Þing., þriðjudag 13. sept.
Sauðárkróksrétt, Skagafirði, laugardag 10. sept.
Selflatarrétt í Grafningi, Árn., mánudag 19. sept.
Selárrétt á Skaga, Skag., laugardag 10. sept.
Selvogsrétt í Selvogi, sunnudag 18. sept.

Siglufjarðarrétt í Siglufirði, laugardag 17. sept
Silfrastaðarétt í Blönduhlíð, Skag., mánudag 19. sept.
Skaftárrétt í Skaftárhr., V.-Skaft., laugardag 10. sept.
Skaftholtsréttir í Gnúpverjahreppi, Árn., föstudag 16. sept.
Skarðarétt í Gönguskörðum, Skag., laugardag 10. sept.
Skarðsrétt á Skarðsströnd, Dal., laugardag 17. sept.
Skarðsrétt í Bjarnarfirði, Strand., laugardag 17. sept.
Skeljavíkurrétt í Steingrímsfirði, Strand, laugardag 17. sept.
Skerðingsstaðarétt í Hvammsveit, Dal., sunnudag 18. sept.
Skrapatungurétt í Vindhælishr., A.-Hún., laugardag 10. og sunnudag 11. sept.
Staðarbakkarétt í Hörgárdal, Eyf., föstudag 16. sept.
Staðarrétt í Skagafirði, sunnudag 11. sept.
Staðarrétt í Steingrímsfirði, Strand., sunnudag 18. sept.
Stafnsrétt í Svartárdal, A.-Hún., laugardag 10. sept.

Stafnsrétt í Skagafirði, laugardag 10.sept 
Stíflurétt í Fljótum, Skag., föstudag 9. sept.
Svarthamarsrétt á Hvalfj.str., Borg., sunnudag 18. sept.
Svignaskarðsrétt, Svignaskarði, Mýr., mánudag 19. sept.

Teigsrétt í Vopnafirði, mánudag 12. sept.
Tjarnarleitisrétt í Kelduhverfi, S-Þing., sunnudag 18. sept.
Tungnaréttir í Biskupstungum, laugardag 17. sept.
Tungurétt á Fellsströnd, Dal., laugardag 10. sept. og föstudag 16. sept.
Tungurétt í Öxarfirði, N.-Þing., sunnudag 11. sept.
Tungurétt í Svarfaðardal, sunnudag 11. sept.
Undirfellsrétt í Vatnsdal, A.-Hún., föstudag 9. sept. og laugardag 10. sept.
Valdarásrétt í Fitjárdal, V.-Hún., föstudag 9. sept.
Víðidalstungurétt í Víðidal, V.-Hún., laugardag 10. sept.
Þorvaldsdalsrétt í Hörgárdal, Eyf., laugardag 10. sept.
Þórkötlustaðarétt í Grindavík, laugardag 17. sept.
Þórustaðarétt í Hörgárdal, Eyf., laugardaginn 17. sept.
Þverárrétt ytri, Eyjafjarðarsveit, Eyf., sunnudag 4. sept.
Þverárrétt í Vesturhópi, V.-Hún., laugardag 17. sept.
Þverárrétt í Þverárhlíð, Mýr., mánudag 19. sept.
Þverárrétt í Öxnadal, Eyf., mánudag 19. sept.
Ölfusréttir í Ölfusi, Árn., mánudag 19. sept.

Helstu réttir í Landnámi Ingólfs Arnarsonar
haustið 2011

laugardag 17. sept. kl. 14:00 Þórkötlustaðarétt í Grindavík
laugardag 17. sept. kl. 15:00 Heiðarbæjarrétt í Þingvallasveit
laugardag 17. sept. upp úr hádegi Húsmúlarétt við Kolviðarhól
______________________________________________________________

sunnudag 18. sept. kl. 9:00 Selvogsrétt í Selvogi, Árn.
sunnudag 18. sept. kl. 11:00 Fossvallarétt við Lækjarbotna
sunnudag 18. sept. um hádegi Hraðastaðarétt í Mosfellsdal
sunnudag 18. sept. um kl. 16:00 Kjósarrétt í Hækingsdal, Kjós
sunnudag 18. sept. kl. 17:00 Brúsastaðarétt í Þingvallasveit
mánudag 19. sept. kl. 9:00 Selflatarrétt í Grafningi
mánudag 19. sept. kl. 14:00 Ölfusréttir í Ölfusi
_________________________________________________________________

laugardag 1. okt. kl. 13:00 Krísuvíkurrétt í Gullbringusýslu

Seinni réttir verða tveim vikum síðar á sömu vikudögum, þ.e. dagana 1. - 3. október. Til að auðvelda hreinsun afrétta og draga úr hættu á ákeyrslum á þjóðvegum í haustmyrkrinu er lögð áhersla á að fé verði haft í haldi eftir réttir. Samkvæmt 5. gr. fjallskilasamþykktar fyrir Landnám Ingólfs Arnarsonar nr. 401/1996 er óheimilt að sleppa aftur fé úr haustréttum á afrétti.


Stóðréttir haustið 2011
_______________________________________________________________________________________________

Miðfjarðarrétt í Miðfirði, V. - Hún., laugardag 3. sept. kl. 9

Skarðarétt í Gönguskörðum, Skag., laugardag 17. sept. kl. 12-13

Staðarrétt í Skagafirði., laugardag 17. sept. um kl. 16

Skrapatungurétt í A.-Hún., sunnudag 18. sept. kl. 8-10

Silfrastaðarétt í Blönduhlíð, Skag., sunnudag 18. sept. um kl. 16

Hlíðarrétt við Bólstaðarhlíð, A.-Hún., sunnudag 18. sept. síðdegis

Deildardalsrétt í Skagafirði, föstudag 23. sept. kl. 13

Árhólarétt í Unadal, Skag., föstudag 23. sept. kl. 13

Auðkúlurétt við Svínavatn, A.-Hún., laugardag 24. sept. kl. 16

Laufskálarétt í Hjaltadal, Skag., laugardag 24. sept. kl. 13

Undirfellsrétt í Vatnsdal, A.-Hún., laugardag 24. sept. kl. 10

Þverárrétt í Vesturhópi, V.-Hún., laugardag 24. sept. um kl. 13

Tungurétt í Svarfaðardal, Eyf., laugardag 1. okt. kl. 10

Flókadalsrétt, Fljótum, Skag., laugardag 1. okt. kl. 13

Víðidalstungurétt í Víðidal, V.-Hún., laugardag 1. okt. kl. 10

Þverárrétt ytri, Eyjafjarðarsveit, laugardag 8. okt. kl. 10

Melgerðismelarétt í Eyjafjarðarsveit, laugardag 8. okt. kl. 13