Beint í efni

Félag kúabænda á Suðurlandi2/2002

04.04.2002

AÐALFUNDUR F.K.S . ÞINGBORG  4. APRÍL 2002

 

Eftir samþykkt reikninga og skýrslu formanns flutti erindi Jón Sigurðsson hagræðingur og deildi með fundarmönnum sinni framtíðarsýn.  Hann taldi þróun halda áfram í tæknivæðingu og fækkun eininga í landbúnaði sem víðar. Vextir lánasjóðs myndu hækka og arðsemiskrafa aukast.  Íbúar starfandi við landbúnað í sveitum yrðu minnihluti íbúa. Hrossabúskapur yrði aðskilinn landbúnaðakerfi og sér atvinnugrein.Sauðfjárrækt myndi hverfa sem búgrein og yrði aukageta. Einnig nautakjötsframleiðsla. Hann efaðist um að útflutningur myndi skipta máli.

 

Sigurjón Hjaltason kvaðst ekki hafa jafn myrka sýn. Hann taldi arðsemismat hjá bændum ekki á þann veg

sem Jón gat um.

 

Guðmundur Lárusson taldi sýn Jóns öðruvísi en Guðna Ágústssonar. Hann vildi deila bjartsýni með Guðna og fleirum, en gerði það ekki. Bestu möguleikar lambakjöts væru líklega 160 kr. kg í besta falli til USA.

 

Þórólfur Sveinsson formaður LK . taldi mjólkurverð til bænda verða óbreytt til áramóta ef rauð strik héldu.  Biðstaða er nú í þeim erfiðu málum er komu upp um síðustu verðlagsáramót.  Fagnaði hversu skýr afstaða Landbúnaðarráðuneytis var til umsóknar NRFI hóps, taldi hins vegar álit Fagráðs unnið eftir skyldum þess og með málefnalegum hætti. Taldi sinn skilning á svari Landbúnaðarráðuneytis að ræktunarfélag gæti ekki fengið leyfi til innflutnings.  

 

Aukning í mjólkursölu er ein sú mesta á sögulegum tíma hér. Taldi Þórólfur víst að greiðslumark myndi hækka aftur næsta verðlagsár. Viss tormerki væru á að framleiðsla nautakjöts gæti staðið áfram án styrkja. Öll teikn að samkeppni yrði áfram “blóðug” í þeim geira.  Ekki væru til peningar nú að kaupa kálfa af markaði.   Hann sagði kerfið frá 1992 hafa virkað vel í iðnaði mjólkur.  Nú þyrfti hins vegar að byrja umræður um framhaldið og fyrstu skref nýs búvörusamnings.

 

Ágúst Dalkvist  Eystra Hrauni taldi margt vanta inní skýrslu Fagráðs um umsókn NRFI. T.d. umsögn Braga Líndal um próteingæði íslenskrar mjólkur.  Hann taldi Þórólf vanhæfan í Fagráði. Ráðið hefði m.a. unnið útfrá skýrslum sem hann hefði unnið sjálfur.  Gauti Gunnarsson Læk kom inná verknámskennslu á Hvanneyri og lýsti efasemdum varðandi þörf fyrir dýrt kennslufjós. Sjálfur hefði hann lítið fengið útúr mjaltakennslu við nám þar. Eggert  á Kirkjulæk stjórnarmaður í BÍ sagði ekki sína skoðun að búvörusamningur  ætti að verða svæðisbundinn í mjólk, hins vegar væri  rétt að velta upp hvort endilega væri heppilegt að nýr samningur væri 100%  framleiðslutengdur.  Sigurjón, Raftholti sagði nauðsynlegt að ítreka og kynna gæði og hreinleika nautakjöts. Hrósaði Guðna ráðherra fyrir neitun á innflutningi fósturvísa. Kvað hann færa ráðuneytið færa gild rök.  Fagráð taldi  hann vera hóp innflutningssinna. Sólrún Ólafsdóttir stjórnarmaður BÍ  kvaðst öfunda kúabændur af stöðunni í markaðsmálum.Sagðist steinhætt að trúa á útflutning afurða. Verðin væru slík að óviðunandi væri. Egill á Berustöðum kvaðst ekki skilja hví Ágúst og Sigurjón væru enn í innflutnings umræðu. Meira áríðandi væri að ræða nýjan búvörusamning. Gunnar Sverrisson sagði hækkun mjólkur í nóvember mjög mikilvæga og hefði ekki  náðst mánuði síðar. Innflutningsmál væru útaf borðinu og bað hann menn að virða friðinn. Þórólfur taldi lögfræðiálit hafa legið frammi um hæfni og vanhæfni í Fagráði. Sagði nauðsyn nú fyrir Guðna ráðherra að höggva á hnúta varðandi fagstofnanir og staðsetningar.

 

Gunnar á Túnsbergi las upp tillögur  uppstillingarnefndar í Félagsráð FKS  og á aðalfundi Bssl. og  LK.

Ágúst Dalkvist sté næst í pontu og gerði tillögu um aðra fulltrúa á aðalfund LK og las upp þau nöfn.Var formaður FKS ekki í þeim hópi.   

 

Sigurður Loftsson formaður kvaðst líta svo á að upp væri kominn klofningur í Félagsráði. Hann sagðist líta  á það sem vantraust á sig og sín störf fengi hann ekki brautargengi.  Sigurjón í Raftholti kvað þurfa að ýta út innflutningssinnum.   Sigurlaug Leifsdóttir sagði þetta upphlaup mönnum lítt til sóma.  Sveinn Ingvarsson sagði það félagslegan vanþroska að útiloka formann félagsins. Guðmundur Lárusson taldi hér uppstillt beinlínis til að fella Þórólf á aðalfundi LK.

Þareð komin var önnur tillaga var gengið til kosninga um fulltrúa á aðalfund LK. Fór kjör þannig:

                1.                Sveinn Ingvarsson                          94 atkvæði 

                2.                Valdimar Guðjónsson                      91   

                3.                Sigurður Loftsson                            89   

                4.                Sigurlaug Leifsdóttir                        83   

                5.                Grétar Einarsson                             79   

                6-7              Kristinn Guðnason                           76   

                6-7              Sigrún Ásta Bjarnadóttir                   76   

                8.                Elvar Eyvindsson                             75   

                9.                Arnar Bjarni Eiríksson                      72   

 

Reyndust þetta sömu einstaklingar og í tillögu uppstillingarnefndar.

 

Kjörnir í Félagsráð til tveggja ára.

Grétar Einarsson

Ágúst Dalkvist

Ólafur Kristjánsson

Arnar Bjarni Eiríksson

Jóhann Nikulásson

Sigurður Loftsson

Kristinn Guðnason

Birna Þorsteinsdóttir

Daníel Magnússon

Varamenn, Sveinn Ingvarsson

                 Björn Harðarson

                 Katrín Birna Viðarsdóttir.(Öll eftir tillögu uppstillingarnefndar)

               

Einnig kjörnir 5 fulltrúar á aðalfund Bssl. Tveir skoðunarmenn og tveir til vara.

 

Elín Sveinsdóttir Egilsstaðakoti kvaddi sér hljóðs og kvaðst hafa efasemdir um þá skipan að fulltrúar úr Félagsráði sætu sjálfir í uppstillingarnefnd. Formaður kvað vel meiga taka þá gagnrýni til íhugunar.

 

Sigurður Loftsson flutti tillögu um tímamótin 2004 er verðlag á mjólk verður gefið frjálst. Valdimar Guðjónsson mælti fyrir ályktun varðandi kjötmálin.   Fundurinn samþykkti hvorttveggja án mótatkvæða.

 

Fundargestir voru um 110 talsins.

Samantekið og stytt. Valdimar Guðjónsson ritari.