Um BÍ
Búgreinadeildir
Málaflokkar
Til baka
Um Alifuglabændur
Upplýsingar
Kolefnisspor
Til baka
Til baka
Um Hross BÍ
Fræðsla
FHB
Til baka
Um NautBÍ
Upplýsingar
LK
Til baka
Sauðfjárbændur
Upplýsingar
Til baka
Starfið
Stjórnsýsla
Til baka

Er þitt bú í Bændasamtökum Íslands?

11.06.2020

Félagsmenn í Bændasamtökunum greiða veltutengd félagsgjöld. Núverandi félögum er bent á að yfirfara sína skráningu á Bændatorginu og gefa upp sína veltu af landbúnaðartengdri starfsemi. 

Fulla aðild geta átt einstaklingar og lögaðilar sem stunda búrekstur í atvinnuskyni. Aðildin veitir full réttindi fyrir tvo einstaklinga. Ef fleiri en tveir aðilar standa að búrekstrinum þá er félagsgjaldið 18.000 krónur fyrir hvern félagsmann umfram það. Þeir sem eru með aukaaðild og kjósa að styðja við Bændasamtökin án atkvæðisréttar eða félagslegra réttinda greiða einnig 18.000 krónur.

Félagsgjald veitir viðkomandi búi (búsnúmeri) rétt á afsláttarkjörum á þjónustu sem að Bændasamtökin bjóða hverju sinni.

Upplýsingar um veltu af landbún­aðarstarfsemi vegna félagsgjalda 2020 eru samkvæmt rekstrarframtali 2019. Miða skal við rekstrartekjur samtals að undanskildum söluhagnaði og öðrum tekjum en af landbúnaði. Nú er félagsgjaldið sett fram í tólf þrepum þar sem lægsta þrepið er 18.000 krónur, en hæsta þrepið með veltuviðmið yfir 85 m.kr. er nú 212.000 krónur.

Félagsgjöld til Bændasamtakanna eru þrepaskipt samkvæmt eftirfarandi skiptingu sem tekur mið af veltu af landbúnaðarstarfsemi (samþykkt á Búnaðarþingi 2020):

Velta m.kr.

Félagsgjald

0-5

18.000

5-10

52.000

10-15

62.000

15-20

72.000

20-25

82.000

25-30

92.000

30-35

112.000

35-40

132.000

40-50

152.000

50-65

172.000

65-85

192.000

85 >

212.000

Til viðbótar eru greiddar 2.000 kr. í Velferðarsjóð Bændasamtaka Íslands með hverju félagsgjaldi.

a. Félagsgjald sbr. ofangreint geta átt þeir einstaklingar og lögaðilar  sem standa að búrekstri viðkomandi bús rétt til fullrar aðildar að BÍ án aukagjalds.

b. Ef aðrir/fleiri einstaklingar sem standa að búrekstrinum óska eftir því að gerast félagsmenn í BÍ með fullri aðild greiði þeir sama gjald og aukafélagar eða kr. 18.000 árlega fyrir hvern. Aðild þessi veitir ekki afslátt af virðisaukaskattsskyldri þjónustu hjá BÍ.

c. Aukaaðild að Bændasamtökum Íslands geta átt þeir einstaklingar, 18 ára og eldri, sem búsettir eru á Íslandi og styðja markmið samtakanna. Árgjaldið er kr. 18.000- Aukaaðild fylgir enginn atkvæðisréttur eða önnur félagsleg réttindi. Það sem felst í aukaaðild: -  Sérkjör á gistingu á Hótel Sögu, aðgengi að orlofsíbúð Bændasamtakanna í Kópavogi, boð á ýmsa viðburði á vegum BÍ, Tímarit Bændablaðsins sent einu sinni á ári.

Full aðild að BÍ veitir m.a. rétt félagsmanna til að gegna trúnaðarstörfum og njóta kjörgengis til kosninga um þá samninga sem gerðir eru í nafni Bændasamtakanna þegar það á við. Einungis þeir sem greitt hafa félagsgjöld njóta réttinda sem félagsmenn í Bændasamtökum Íslands.

 

Greiðsluseðlar vegna félagsgjalda BÍ eru sendir út til bænda í marsmánuði. Með því að greiða gjaldið verða bændur áfram félagsmenn í samtökunum og njóta allra þeirra réttinda sem aðild færir þeim.

Með niðurlagningu búnaðargjalds var sú ákvörðun tekin innan BÍ að innheimta félagsgjöld þess í stað. Félagsgjaldið er nýtt til þess að gæta hagsmuna bænda og reka öflug Bændasamtök.

Greiða þarf greiðsluseðil sem sendur er út árlega til að staðfesta félagsaðild að Bændasamtökum Íslands. Aðeins félagsmenn munu njóta félagslegra réttinda, afsláttarkjara og aðgengis að allri þjónustu samtakanna.

Hver er ávinningur minn að vera í Bændasamtökunum?

·         Bændasamtökin vinna að hagsmunum allra bænda og eru málsvari stéttarinnar

·         Þú ert þátttakandi í samtökum bænda og getur haft áhrif á félagsstarfið

·         Þín aðild eflir kynningar- og ímyndarmál landbúnaðarins

·         Þú nýtur ráðgjafar um réttindi og um málefni sem snerta bændur

·         BÍ koma fram fyrir þína hönd gagnvart ríkisvaldinu og gera samninga fyrir bændur

·         Þú nýtur 30% afsláttar af vissum forritum BÍ

·         Aðild tryggir þér sérkjör á gistingu á Hótel Sögu

·         Þú getur leigt orlofsíbúð á höfuðborgarsvæðinu

·         Sem félagsmaður getur þú sótt um stuðning í starfsmenntasjóð

·         Félagsmenn eiga kost á að sækja um stuðning í Velferðarsjóð þegar áföll knýja dyra

·         Samtakamáttur heildarinnar er mikill og verður meiri eftir því sem fleiri taka þátt

 

Ert þú með spurningar vegna félagsgjaldanna?

Ef leiðréttinga er þörf á félagsaðild eða ef óskað er eftir að skipta félagsgjaldinu í tvær greiðslur eru bændur hvattir til að hafa samband við skrifstofu BÍ svo hægt sé að bregðast við því. Upplýsingar eru góðfúslega veittar í síma 563 0300, í gegnum Bændatorgið eða í netfangið bondi@bondi.is.

Aðrar upplýsingar:
Um aðild að BÍ
 

Guðbjörg Jónsdóttir er verkefnisstjóri við innleiðingu félagsgjalda hjá BÍ. Hún og fleiri starfsmenn hjá BÍ svara fyrirspurnum í síma 563-0300 og í netfangið bondi@bondi.is.