Um BÍ
Búgreinadeildir
Málaflokkar
Til baka
Um Alifuglabændur
Upplýsingar
Kolefnisspor
Til baka
Til baka
Um Hross BÍ
Fræðsla
FHB
Til baka
Um NautBÍ
Upplýsingar
LK
Til baka
Sauðfjárbændur
Upplýsingar
Til baka
Starfið
Stjórnsýsla
Til baka

BÍ birtir stefnu íslensks landbúnaðar gagnvart WTO viðræðum

03.09.2003

Bændasamtökin hafa kunngjört stefnu sína í alþjóðamálum, en eins og kunnugt er, þá eru alþjóðaviðræður framundan í Cancun á vegum WTO. Fram kemur í yfirlýsingunni að Bí styður við hugmyndir um tollvernd og hóflegar breytingar á stuðningsheimildum landanna. Yfirlýsingin er í heild hér að neðan.

Hér að neðan er yfirlýsing BÍ:

 

 

Ráðherrafundur WTO í Cancun 10. – 14. september 2003

Áherslur Bændasamtaka Íslands

vegna samningaviðræðna um viðskipti með landbúnaðarafurðir

Bændasamtök Íslands fagna þeim áherslum íslenskra stjórnvalda sem settar hafa verið fram í yfirstandandi samningalotu um viðskipti með landbúnaðarafurðir. Mikilvægt er að ná samstöðu með sem flestum ríkjum um sameiginleg áhersluatriði, svo vinna megi þeim brautargengi í samningaviðræðunum.

Umræða um samninginn hefur staðið í mörg ár. Á aðalfundi IFAP (Alþjóðasamtaka búvöruframleiðenda) á Filippseyjum 1998 var hart tekist á um sameiginlega stefnu þátttökuþjóðanna. Þar stóðu Norðurlöndin þétt saman að því að fá inn í ályktun fundarins að taka skyldi tillit til fjölþætts hlutverks landbúnaðarins, verndun fjölskyldubúsins og að gefa svigrúm til innanlandsstuðnings en þrýsta fremur á niðurskurð útflutningsbóta.

Í Doha samningsumboðinu er skýrt að í yfirstandandi samningalotu skuli taka tillit til sjónarmiða sem ekki eru viðskiptalegs eðlis. Í framkomnum tillögum formanns landbúnaðarsamninganefndarinnar er ekki tekið nægt tillit til þessa. Skorað er á íslensku samninganefndina að fylgja því áfram fast eftir að samið verði um þessi atriði jafnhliða öðrum þáttum samningsins. Áhersla verði lögð á að samningsniðursaðan nú feli í sér möguleika til að styðja við landbúnað með tilliti til fjölþætts hlutverks hans hér á landi sem og annarsstaðar í heiminum.

Varðandi þau þrjú megin svið sem fjallað er um leggja Bændasamtök Íslands áherslu á eftirfarandi.

Markaðsaðgangur:
Lækkun tolla verði unnin eftir sömu aðferðafræði og samið var um í Uruguay lotunni. Þetta tryggir sveigjanleika og gerir kleift að taka tillit til vara sem eru sérstaklega viðkæmar fyrir innflutningi og sjónarmiða sem ekki eru viðskiptatruflandi. Ítrekað verði að innflutningur á öðrum búvörum en þeim sem framleiddar eru hér á landi sé í langflestum tilfellum tollalaus og tekið verði tillit til þess að við höfum þegar lagt mikið af mörkum í opnun markaða fyrir landbúnaðarafurðir. Einnig verði staðinn vörður um möguleika hvers lands til að takmarka innflutning við afurðir sem standast heilbrigðiskröfur viðkomandi lands (SPS – samkomulagið).

Innanlandsstuðningur:
Tekið er undir þær áherslur sem koma fram í yfirlýsingu G9 hópsins til fundarins í Cancun. Ekki verði samið um þak eða niðurskurð á stuðningi sem telst í Græna boxinu. Samið verði auk þess um nægjanlegan sveigjanleika í Bláa og Gula boxinu til að styðja við innlendan landbúnað. Íslenskur landbúnaður er afar smár í sniðum með mjög takmarkaðan útflutning. Stuðningur í Gula boxinu hefur því nær engin áhrif á heimsmarkað. Minnt er á að endurskoðun landbúnaðarstefnu ESB nær ekki til stuðnings sem greiddur er á harðbýlum svæðum (LFA og norðlægur stuðningur), sem er að miklu leyti tengdur framleiðslu í einu eða öðru formi. Það er í hæsta máta sanngjarnt að svigrúm sé til að styðja við íslenskan landbúnað með sambærilegum aðferðum og þar er gert.

Útflutningsbætur:
Útflutningsbætur á landbúnaðarvörur hafa verið lagðar af og því höfum við samningssvigrúm hvað þær varðar. Áhersla er lögð á að það svigrúm verði nýtt til að tryggja að tekið verði fullt tillit til sjónarmiða sem ekki eru viðskiptalegs eðlis og að reglur um markaðsaðgang verði ásættanlegar.