Um BÍ
Búgreinadeildir
Málaflokkar
Til baka
Um Alifuglabændur
Upplýsingar
Kolefnisspor
Til baka
Til baka
Um Hross BÍ
Fræðsla
FHB
Til baka
Um NautBÍ
Upplýsingar
LK
Til baka
Sauðfjárbændur
Upplýsingar
Til baka
Starfið
Stjórnsýsla
Til baka

Auglýst eftir umsóknum um fjárfestingastuðning í nautgriparækt

14.03.2018

 Matvælastofnun hefur birt auglýsingu á vef sínum eftir umsóknum um fjárfestingastuðning í nautgriparækt. Umsóknum um fjárfestingastuðning vegna framkvæmda á árinu skal skilað inn á rafrænu formi á Bændatorginu eigi síðar en 31. mars n.k.

Markmið stuðningsins er að hraða því að framleiðendur standist kröfur samkvæmt gildandi reglugerð um velferð nautgripa. Fjárfestingastuðningur er veittur vegna framkvæmda sem stuðla að hagkvæmari búskaparháttum, bættum aðbúnaði nautgripa og aukinni umhverfisvernd. Stuðningur er veittur vegna eftirfarandi framkvæmda:

  • Nýframkvæmda.
  • Endurbóta á eldri byggingum.

Umsækjendur skulu skila fullnægjandi umsókn innan tilskilins tímafrests. Nauðsynleg fylgiskjöl með umsókn eru:

  • Sundurliðuð kostnaðaráætlun og framkvæmdaáætlun með verklýsingu og tímasettri verk-áætlun unnin af fagaðila, svo sem Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins.
  • Byggingarleyfi eða staðfestingu byggingarfulltrúa um að byggingarleyfis sé ekki krafist vegna framkvæmdar.
  • Samþykktar teikningar, ef við á. Drög að vinnuteikningum duga með umsókn ef framkvæmd er ekki hafin. Samþykktar teikningar skulu þó berast eigi síðar en við lokaúttekt.
  • Leyfi þinglýstra eigenda jarðar fyrir framkvæmd.

Sé fyrirhugað að framkvæmdir sem sótt er um stuðning fyrir verði framkvæmdar á fleiri en einu ári skal umsækjandi gera grein fyrir áfangaskiptingu við framkvæmdirnar í heild sinni í verklýsingu, verk- og kostnaðaráætlun.

Fjárfestingastuðningur fyrir hvern framleiðanda getur að hámarki numið 40% af stofnkostnaði ef heildarkostnaður fer yfir eina milljón króna. Enginn einn framleiðandi getur þó fengið meira en sem nemur 10% af heildarpotti hvers árs. Heimilt er að veita stuðning við sömu framkvæmdir til allt að þriggja ára. Umsækjendur sem hafa hug á að nýta sér þessa heimild skulu leggja inn framhaldsumsókn fyrir árið 2018.

Umsóknum sem skilað er með ófullnægjandi gögnum, sbr. 23. gr. ofangreindrar reglugerðar, hefur Matvælastofnun heimild til að hafna.