Beint í efni

Aðalfundur ályktar um góða búskaparhætti

23.03.2013

Nú stendur yfir afgreiðsla ályktana á aðalfundi LK. Fyrir fundinum liggja 21 tillögur og þegar hafa nokkrar verið afgreiddar. Þannig hefur m.a. verið afgreidd stefnumarkandi ályktun um gerð gæðakerfis við mjólkurframleiðslu, er byggi á handbók um góða búskaparhætti:

 

„Aðalfundur Landssambands kúabænda, haldinn á Egilsstöðum 22.-23. mars 2013, undirstrikar nauðsyn þess að ímynd íslensks landbúnaðar sé góð og kúabændum til sóma. Góðir búskaparhættir og snyrtimennska eru mikilvæg til að tryggja velferð dýra og þar með byggja upp traust og velvilja í garð framleiðslunnar. Velferð búfjár á að vera hverjum bónda metnaðarmál auk þess að vera krafa neytenda. Þá geta umgengni og vinnubrögð haft bein áhrif á gæði og hreinleika afurðanna. Því fagnar aðalfundurinn þeirri vinnu sem unnin hefur verið við undirbúning útkomu handbókar með „leiðbeiningum um góða framleiðsluhætti“. Fundurinn hvetur til samstarfs LK,  afurðastöðva og Matvælastofnunar sem byggi á leiðbeiningunum og miði að því að skapa skilvirkt kerfi með fáum eftirlitsaðilum.“/SS.