06. janúar 2015

Sjálfstæð rekstrareining fyrir stjórnsýsluverkefni

Á síðasta ári var vinna í gangi við flutning stjórnsýsluverkefna frá Bændasamtökum Íslands til stofnana Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins. Á haustdögum ákvað ráðuneytið að fresta flutningnum um eitt ár en undirritaður hefur verið samningur við ráðuneytið og Matvælastofnun um hvernig að þessum málum verður staðið á árinu 2015.

Á þessu ári munu Bændasamtökin áfram sinna þeim stjórnsýsluverkefnum sem stendur til að færa til Matvælastofnunar. Ráðherra skipar verkefnisstjórn sem í eiga sæti fulltrúi ráðuneytisins, Matvælastofnunar og BÍ.  Verkefnisstjórnin mun halda utan um vinnu við flutning stjórnsýsluverkefna frá Bændasamtökunum til Matvælastofnunar. Vilji ráðuneytisins er þó skýr um að stjórnsýsluverkefnin færist til Matvælastofnunar eigi síðar en 1. janúar 2016.

Sjálfstæð rekstrareining hefur verður sett á laggirnar innan Bændasamtakanna frá og með 1. janúar 2015 sem mun aðeins sinna þeim stjórnsýsluverkefnum sem Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið hefur ákveðið að flytjist frá Bændasamtökunum.

Vinnuheiti þessarar nýju rekstrareiningar innan Bændasamtakanna verður Búnaðarstofa. Búnaðarstofa hóf starfsemi þann 5. janúar og eru starfsmenn hennar eftirtaldir: Jón Baldur Lorange, forstöðumaður, Ómar S. Jónsson, fjármálastjóri, Ásdís Kristínsdóttir og Guðrún S. Sigurjónsdóttir, fulltrúar.