29. desember 2016

Nýir búvörusamningar taka gildi um áramót

Nýir búvörusamningar voru undirritaðir 19. febrúar sl. Sigurður Ingi Jóhannsson, þáverandi landbúnaðarráðherra og Sindri Sigurgeirsson, formaður BÍ, setja stafina sína á samningana. Nýir búvörusamningar voru undirritaðir 19. febrúar sl. Sigurður Ingi Jóhannsson, þáverandi landbúnaðarráðherra og Sindri Sigurgeirsson, formaður BÍ, setja stafina sína á samningana.

Um áramót ganga nýir búvörusamningar í gildi. Búnaðarstofa Matvælastofnunar hefur verið falin framkvæmd á stuðningsgreiðslum til bænda en starfsfólk hennar hefur unnið að innleiðingu nýju samninganna síðustu mánuði til að tryggja hnökralausa framkvæmd. Þann 2. janúar 2017 koma til fyrstu stuðningsgreiðslurnar, beingreiðslur í mjólk og gripagreiðslur til kúabænda, í samræmi við nýju samningana.

Nýjar reglugerðir birtast á næstunni

Stjórnartíðindi hafa birt eftirfarandi reglugerðir nr. 1151/2016 um stuðning við sauðfjárrækt og reglugerð nr. 1150/2016 um stuðning við nautgriparækt. Á næstunni birtast reglugerðir um stuðning við garðyrkju, stuðning við almennan stuðning við landbúnað og breytingarreglugerð um gæðastýrða sauðfjárframleiðslu. Í reglugerðinni um almennan stuðning við landbúnað koma m.a. fram ákvæði um nýliðunarstuðning, jarðræktarstyrki, landgreiðslur og stuðning við aðlögun að lífrænum landbúnaði.

Skilyrði fyrir greiðslum

Búnaðarstofa Mast hefur í tilkynningum vakið athygli á ýmsum nýjum skilyrðum sem bændur verða að uppfylla til þess að fá greiðslur. Skilyrði fyrir greiðslum eru m.a. skil á haustskýrslu (forðagæslu) og þátttaka í afurðaskýrsluhaldi, þ.m.t. kúabænda í kjötframleiðslu. Í HUPPU, skýrsluhaldskerfi BÍ í nautgriparækt, hafa verið útbúin sérstök mánaðarleg skýrsluskil fyrir kjötframleiðendur sem eru ekki í mjólkurframleiðslu og ekki þiggjendur beingreiðslna í mjólk. Þeir bændur sem eru ekki þátttakendur í afurðaskýrsluhaldi (í mjólk og kjötframleiðslu) þurftu að ganga frá sérstöku eyðublaði á þjónustugátt Matvælastofnunar (www.mast.is) eigi síðar en 28. desember. Matvælastofnun tekur gildar tilkynningar sem hafa borist til RML innan þessara tímamarka og Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins (RML) áframsendir til stofnunarinnar.

Búnaðarstofa vekur athygli á því að bændur sem hafa verið þátttakendur í afurðaskýrsluhaldi í mjólk með fullnægjandi skilum ættu ekki að finna fyrir auknum kröfum með nýjum búvörusamningum.

Ítarefni

Reglugerð nr. 1151/2016 um stuðning við sauðfjárrækt.

Reglugerð nr. 1150/2016 um stuðning við nautgriparækt