19. maí 2015

Óskað eftir viðbrögðum ráðherra vegna ástands í verkföllum dýralækna

Formenn Bændasamtakanna,Svínaræktarfélags Íslands og Félags kjúklingabænda hafa sent Sigurði Inga Jóhannssyni, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra eftirfarandi bréf vegna þess neyðarástands sem skapast hefur hjá alifugla- og svínabændum vegna verkfalls dýralækna innan BHM:

Verkfall dýralækna innan BHM hjá Matvælastofnun hófst þann 20. apríl síðastliðinn og hefur það haft mikil áhrif á stöðu alifugla- og svínabænda þar sem slátrun hefur stöðvast í verkfallinu. Er staðan orðin þannig að algjört neyðarástand ríkir á mörgum búum. Velferð dýra er alvarlega ógnað en einnig stefnir í fjöldagjaldþrot í þessum búgreinum. Ekki hafa verið veittar undanþágur af hálfu dýralækna til slátrunar og sölu sem þýðir að búin hafa ekki tekjur til að sinna bústofni sínum.

Stjórnvöld hafa með lagasetningu lagt ríkar skyldur á herðar bændum þess efnis að þeir gæti velferðar dýra sinna, sbr. lög um velferð dýra nr. 55/2013. Við núverandi aðstæður er hins vegar ljóst að þeir geta engan veginn staðið undir þeim skyldum vegna verkfallsins. Landbúnaðarráðherra ber ábyrgð á framkvæmd þeirra laga sem bændum ber að starfa eftir og tryggja eðlilegt starfsumhverfi þeirra, en jafnframt velferð dýranna. Í því ljósi gera Bændasamtök Íslands, Svínaræktarfélag Íslands og Félag kjúklingabænda annað hvort þá kröfu að landbúnaðarráðherra tryggi að dýralæknar verði við störf hjá Matvælastofnun í því skyni að bændum verði tryggð eðlileg starfsskilyrði og velferð dýra þeirra virt, eða að ríkið taki yfir þær skyldur sem kveðið er á um í lögum um velferð dýra og lagðar eru á bændur.

Þá er rétt að minna á að sláturleyfishafar greiða til ríkisins eftirlitsgjald sem tryggja á ákveðna lögbunda þjónustu. Sú þjónusta hefur ekki verið veitt á meðan verkfallinu hefur staðið. Bændasamtökin, Svínaræktarfélagið og Félag kjúklingabænda vill þá taka fram að ef aflífa þarf bústofn þá sé það hlutverk stjórnvalda að framkvæma það en ekki bænda.

Undirritaðir óska eftir viðbrögðum ráðherra sem allra fyrst.
f.h. Bændasamtaka Íslands,
Sindri Sigurgeirsson
f.h Svínaræktarfélags Íslands
Hörður Harðarson
f.h. Félags kjúklingabænda
Jón Magnús Jónsson