15. september 2016

Árétting vegna endurskoðunarákvæðis í búvörusamningum

Búvörusamningar voru samþykktir á Alþingi Íslendinga með virku endurskoðunarákvæði árin 2019 og 2023. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra mun skipa formlegan samráðshóp um endurskoðun búvörusamninga. Því hefur ranglega verið haldið fram að bændur geti með einhverjum hætti komið í veg fyrir endurskoðun og þannig sé ekki um virka endurskoðun að ræða. Eins og eðlilegt er verða endurskoðaðir samningar bornir undir bændur til atkvæðagreiðslu. Ef þeir samþykkja þá ekki, verður sest að nýju við samningaborðið.
 
Í búvörulögum, sem samþykkt voru á Alþingi, segir að eigi síðar en 18. október nk., skuli skipa samráðshóp um endurskoðun búvörusamninga og skuli henni lokið eigi síðar en árið 2019. Síðan segir orðrétt:

„Skulu bændur eiga þess kost að kjósa um nýjan búvörusamning eða viðbætur við fyrri samninga.“
 
Ljóst má vera að hér er gert ráð fyrir umfangsmikilli endurskoðun, þar sem annars vegar er talað um viðbætur við fyrri samninga og hins vegar hreinlega nýjan búvörusamning.

Sitt sýnist hverjum um það landbúnaðarkerfi sem við búum við og deilur um það hafa gert umhverfi greinarinnar mun erfiðara en ella. Það eru hreinir og klárir hagsmunir Bændasamtaka Íslands að sátt náist um íslenskan landbúnað. Þess vegna fagna þau því víðtæka samráði sem ráðist verður í á næstu þremur árum. Bændur munu ganga til þeirrar vinnu með opnum hug og ríkan vilja til sáttar.