Efst á baugi

17.mars 2008

14. mars 2008

17.mars 2008

17. mars 2008

17.mars 2008

17. mars 2008

13.mars 2008

Alifuglarækt - prófa

Alifuglarækt prófa

13.mars 2008

13. mars 2008

12.mars 2008

12. mars 2008

11.mars 2008

11. mars 2008

 

27.febrúar 2008

Meðhöndlun, geymsla og dreifing á tilbúnum áburði

Það er til lítis að vanda til verka við áburðarinnkaup og gerð áburðaráætlana ef kastað er til hendinni við dreifingu áburðar. Með markvissum og skipulögðum vinnubrögðum, allt frá móttöku áburðar þar til áburðurinn hefur verið borinn á, má spara fjármuni. Hér á eftir fara nokkur atriði sem vert er að hafa í huga.

26.febrúar 2008

Kornskurður - stillingar þreskivéla

Réttar stillingar eru lykilatriði til að fullnýta afkastagetu þreskivéla án þess að korntapið verði of mikið. Mikilvægt er að kynna sér leiðbeiningar framleiðanda um notkun vélarinnar. Í töflunni hér á eftir er farið gróflega yfir nokkrar mikilvægustu stillingar þreskivélar, hvernig röng stilling lýsir sér og hvernig hægt er að bregðast við. Viðmiðunartölur um hraða þreskivalar, bil þreskihvelf...

25.febrúar 2008

Ókögglað og kögglað fóður handa gyltum - áhrif í meltingarvegi og á salmonellu

Danir hafa framkvæmt nokkrar tilraunir með malað og kögglað fóður sem sýna fram á margvísleg áhrif þess í meltingarvegi eldisgrísa. Lífeðlisfræðilegir og efnafræðilegir þættir, svo sem sýrustig, blöndun meltingarmassa, þurrefni og myndun ýmissa sýra í meltingarvegi, fara eftir grófleika fóðursins og kögglun þess.