07. mars 2017

Upplýsingar um félagsgjöld BÍ

Greiðsluseðlar vegna félagsgjalda BÍ voru sendir út til bænda í marsmánuði 2017. Með því að greiða gjaldið verða bændur áfram félagsmenn í samtökunum og njóta allra þeirra réttinda sem aðild færir þeim.

Með niðurlagningu búnaðargjalds var sú ákvörðun tekin innan BÍ að innheimta félagsgjöld þess í stað. Félagsgjaldið verður nýtt til þess að gæta hagsmuna bænda og reka öflug Bændasamtök. Breytingarnar hafa verið kynntar á síðustu mánuðum, meðal annars í Bændablaðinu, á Netinu og í bændafundarferð í janúar. Hér á bondi.is er að finna ítarlegar upplýsingar um félagsaðildina.

Skilyrði  fyrir félagsaðild að BÍ er að aðili sé að minnsta kosti í einu aðildarfélagi samtakanna. Þau eru búnaðarsambönd, búgreinafélög og Samtök ungra bænda. Félagatöl aðildarfélaganna eru grunnurinn að félagatali Bændasamtakanna og þar með innheimtu félagsgjaldanna.

Greiða þarf greiðsluseðil sem sendur er út árlega til að staðfesta félagsaðild að Bændasamtökum Íslands. Aðeins félagsmenn munu njóta félagslegra réttinda, afsláttarkjara og aðgengis að allri þjónustu samtakanna.

Hver er ávinningur minn að vera í Bændasamtökunum?

·         Bændasamtökin vinna að hagsmunum allra bænda og eru málsvari stéttarinnar

·         Þú ert þátttakandi í samtökum bænda og getur haft áhrif á félagsstarfið

·         Þín aðild eflir kynningar- og ímyndarmál landbúnaðarins

·         Þú nýtur ráðgjafar um réttindi og um málefni sem snerta bændur

·         BÍ koma fram fyrir þína hönd gagnvart ríkisvaldinu og gera samninga fyrir bændur

·         Þú nýtur 30% afsláttar af vissum forritum BÍ

·         Aðild tryggir þér sérkjör á gistingu á Hótel Sögu

·         Þú getur leigt orlofsíbúð á höfuðborgarsvæðinu og orlofshús á Hólum í Hjaltadal

·         Sem félagsmaður getur þú sótt um stuðning í starfsmenntasjóð

·         Samtakamáttur heildarinnar er mikill og verður meiri eftir því sem fleiri taka þátt
 

Félagsgjöld Bændasamtakanna fyrir árið 2017

Félagsgjald A
Grunngjald fyrir aðild að BÍ er 42.000 kr. fyrir árið 2017. Því fylgir aðild með fullum félagslegum réttindum fyrir tvo einstaklinga sem standa saman að búrekstri.

Félagsgjald B
Ef fleiri en tveir einstaklingar standa fyrir búi greiðir hver félagsmaður umfram tvo, að auki 12.000 kr. Aðild þessi veitir ekki afslátt af virðisaukaskattsskyldri þjónustu hjá BÍ.

Félagsgjald C
Aðilar sem standa fyrir rekstri sem telst minniháttar og eru með veltu undir 1.200.000 kr., geta að fengnum meðmælum viðkomandi aðildarfélags sótt um að greiða kr. 12.000 á ári en njóta fullra réttinda. Fylla þarf út umsókn þar að lútandi, sem er að finna á bondi.is, og senda til BÍ. Bændasamtökin óska sjálf eftir meðmælum frá viðkomandi aðildarfélagi.

Félagsgjald D - Aukaðild
Aukaaðild að Bændasamtökum Íslands geta átt þeir einstaklingar, 18 ára og eldri, sem búsettir eru á Íslandi og styðja markmið samtakanna. Árgjaldið er kr. 12.000- Aukaaðild fylgir enginn atkvæðisréttur eða önnur félagsleg réttindi.

Ert þú með spurningar vegna félagsgjaldanna?

Ef leiðréttinga er þörf á félagsaðild eða ef óskað er eftir að skipta félagsgjaldinu í tvær greiðslur eru bændur hvattir til að hafa samband við skrifstofu BÍ svo hægt sé að bregðast við því. Upplýsingar eru góðfúslega veittar í síma 563 0300, í gegnum Bændatorgið eða í netfangið bondi@bondi.is.

Aðrar upplýsingar:
- Um aðild að BÍ
- Félagsgjöld
- Umsókn um lækkun á félagsgjaldi


Guðbjörg Jónsdóttir er verkefnisstjóri við innleiðingu félagsgjalda hjá BÍ. Hún og fleiri starfsmenn hjá BÍ svara fyrirspurnum í síma 563-0300 og í netfangið bondi@bondi.is.

 
Starfsfólk á skrifstofu BÍ er boðið og búið að gefa upplýsingar um félagsgjöldin.